Masz jak w banku

Państwo zabezpiecza lokaty
Dekret Prezydenta Nr 22 to dokument, zgodnie z ktуrym państwo gwarantuje obywatelom całkowite bezpieczeństwo lokat w dowolnej walucie we wszystkich białoruskich bankach. Wraz z Dekretem zostało podpisane rozporządzenie Nr 601, ktуre unieważnia potrzebowanie deklarowania źrуdła pochodzenia środkуw przyniesionych do banku. Warto podkreślić znaczenie podjętych krokуw. Zabezpieczenie lokat jest bezprecedensowe — dowolne kwoty we wszystkich bankach. Otrzymane dochody są zwolnione z podatku. Wszystko wskazuje na to, że w kraju stworzono bardzo atrakcyjne warunki dla wzrostu oszczędności. Z całą pewnością Dekret otwiera duże możliwości dla przyciągnięcia inwestycji do gospodarki. Ważny jest rуwnież inny aspekt. Gdy państwo bierze na siebie takie zobowiązania, jest pewne, że je wykona.
Jednocześnie instytucje państwowe powinny mieć potencjalne możliwości odpowiedzialności wobec właścicieli oszczędności.
Nic dziwnego, że stopy depozytowe rosną jak na drożdżach, poszczegуlne instytucje finansowe proponują obywatelom oprocentowanie roczne w wysokości 18 procent. Jednak w wyścigach na taką skalę powstaje problem dodatkowych gwarancji zwrotu lokat. Do niedawna państwo obiecało wyrуwnać szkody w wyniku działania siły wyższej, “jakby przyszło co do czego”, jedynie w centralnych bankach, natomiast po Nowym Roku gwarancje będą obejmowały cały rynek depozytуw.
Jak poinformowano w Banku Narodowym, od 1 stycznia 2009 roku minimalna wysokość kapitału normatywnego dla białoruskich bankуw, pracujących z lokatami osуb fizycznych, zwiększa się do 25 milionуw euro. Ten prуg zwiększył się od razu o 2,5 razy. Jak wyjaśnił kierownik głуwnego zarządu nadzoru bankowego Banku Narodowego Sergiusz Dubkow, taką decyzję podjęto w celu zwiększenia zabezpieczenia oszczędności ludności we wszystkich bankach niezależnie od kwot, terminуw i waluty lokat oraz dodatkowego wzmocnienia bankуw. “Wzrost kapitału będzie sprzyjał zwiększeniu międzynarodowego uznania rodzimych bankуw, reputacji biznesowej i ulepszeniu świadczonych przez nie usług, co z kolei podniesie poziom zaufania ludności do systemu finansowego” — powiedział specjalista.
Obecnie prawo do przyciągnięcia środkуw ludności ma 21 spośrуd 30 zarejestrowanych na Białorusi bankуw. Od początku roku lokaty ludności w białoruskich bankach zwiększyły się o 25 procent i wyniosły ponad 6,5 miliarda dolarуw USA, z nich 2,1 miliarda w walucie obcej. Jak oświadczył Sergiusz Dubkow, przeważna część takich zasobуw jest skupiona w dużych bankach, posiadających solidny własny kapitał. Jednak siedem białoruskich bankуw przyciągających lokaty ludności na razie nie osiągnęło progu w wysokości 25 milionуw euro. Jeśli nie będą potrafiły uzupełnić zasobуw do Nowego Roku, w perspektywie mogą stracić możliwość obsługiwania oszczędności obywateli. Co prawda nie wcześniej 1 stycznia 2010 roku. Do tego momentu możliwość pracy z lokatami ludności będzie ograniczona faktyczną wielkością kapitału normatywnego tych bankуw.
Do grona “pechowych” instytucji finansowych trafiły Trustbank, BNB-bank, RRB-bank, Technobank, Home Kredyt Bank, Mieżtorgbank i BTA Bank. Co prawda trzy ostatnie raczej sobie poradzą. Należą do dużych zagranicznych grup finansowych i założyciele prawdopodobnie w najbliższym czasie zasilą pieniędzmi swoje filie. Przykładowo BTA Bank prawie rozwiązał swoje problemy. Największy bank Kazachstanu BTA Bank S. A. zwiększył swуj udział w kapitale zakładowym białoruskiej filii z 48,94 procent do 99,29 procent poprzez nabycie akcji, wcześniej należących do innych uczestnikуw banku. Teraz kolej na solidną transzę finansową.
W Banku Narodowym zauważono: w związku z zwiększeniem wymagań wobec wysokości kapitału planuje się wprowadzić bardziej rygorystyczną metodykę jego obliczenia, maksymalnie zbliżając do wymagań międzynarodowych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter