Jądro integracji zostanie lokomotywą

Głowy państw członków EurAzES zebrali się na nieformalnym spotkaniu w Soczy
Taki format spotkania pozwala omуwić każde pytanie, ktуre powstaje u jego uczestnikуw. Głowy państw wykorzystali go do omуwienia szeregu zagadnień dotyczących wspуłpracy i dalszej integracji.
Tutaj w Soczy prezydenci podjęli decyzję o stworzeniu na etapie początkowym Sojuszu Celnego w ramach trzech państw — Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Takie oświadczenie zabrzmiało na konferencji prasowej po ukończeniu negocjacji prowadzonych w sanatorium Ruś. Według Prezydenta Rosji Władimira Putina liderzy państw EurAzES uzgodnili i podpisali odpowiednie dokumenty polecające sekretariatowi Komitetu Wykonawczego EurAzES i trzem państwom — Białorusi, Rosji i Kazachstanowi — dołożyć wszelkich starań do stworzenia podstaw prawnych kształtowania Sojuszu Celnego. “Celem ostatecznym będzie dołączenie do Sojuszu Celnego wszystkich uczestnikуw EurAzES. Chodzi tylko o szybkość podjęcia decyzji na poziomie narodowym” — wyjaśnił W. Putin.
Aleksander Łukaszenko natomiast zaznaczył, że Białoruś w żadnym wypadku nie będzie hamować procesуw integracyjnych. Kraj będzie aktywnie pracować nad kształtowaniem realnego Sojuszu Celnego EurAzES. Prezydent podkreślił: jeśli Białoruś wstąpi do Sojuszu Celnego, dla podmiotуw gospodarczych wszystkich państw powinno się stworzyć rуwne warunki. “To jest nasze podstawowe żądanie. Jestem wdzięczny swoim kolegom za zrozumienie pozycji strony białoruskiej” — oświadczył Aleksander Łukaszenko.
Prezydent Białorusi był zadowolony z wynikуw spotkania w Soczy. “Nareszcie doszliśmy do zrozumienia konieczności stworzenia Sojuszu Celnego. Trzy państwa — Białoruś, Rosja i Kazachstan — okazały się pod tym względem najbardziej postępowe — uważa Aleksander Łukaszenko. — Rуwnież Tadżykistan nie pozostaje od tyłu, jeśli chodzi o unifikację dokumentуw, tylko że nie mamy wspуlnej granicy”.
Prezydent Białorusi ocenił negocjacje, ktуre toczyły się w dniu 15 i 16 sierpnia w Soczy jako bardzo produktywne. Z jego słуw wynika, że w trakcie nieformalnego spotkania omуwiono rуżne aspekty wspуłpracy państw EurAzES, w tym rуwnież przyszły szczyt WNP w Mińsku.
Według wicepremiera Rządu Białorusi Andrzeja Kobiakowa, Białoruś, Rosja i Kazachstan jako najbardziej postępowe w stworzeniu podstaw normatywno-prawnych Sojuszu Celnego będą kształtować go w przyśpieszonym tempie. Wyznaczono zadanie, aby do końca roku 2006 przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do stworzenia Sojuszu Celnego z tym, żeby podpisać je w pierwszym pуłroczu roku 2007. Pozostałe państwa członkowskie EurAzES w miarę gotowości dołączą do przygotowanych w ramach “trуjki” porozumień.
Tworzone przez Białoruś, Rosję i Kazachstan jądro integracyjne będzie krokiem naprzуd po tym, co Białoruś i Rosja prуbowały zdziałać w formacie “dwуjki”. Z taką opinią wystąpił ambasador w Rosji, stały przedstawiciel Białorusi przy EurAzES Wasilij Dołgolew.
“Jest oczywiste, że “dwуjka” to za mało. Dlatego jeśli powstanie jądro z trzech państw — Białorusi, Rosji i Kazachstanu, ta lokomotywa powinna ruszyć i umocnić procesy integracyjne w ramach EurAzES” — przekonany jest Wasilij Dołgolew. Wtedy ten sojusz, dodał, będzie atrakcyjny dla wielu innych sąsiadуw.
Podczas spotkania w Soczy głowy państw EurAzES podjęli rуwnież decyzję o przygotowaniu koncepcji stworzenia wspуlnego rynku energetycznego. Prezydenci potwierdzili wspуlne dążenie do poszerzenia horyzontуw wspуłpracy. Znaczną uwagę poświęcono pytaniom wykorzystania resursуw wodno-energetycznych państw EurAzES oraz perspektywom wspуłdziałania w zakresie energetyki atomowej. Omуwiono także pytanie dotyczące stworzenia systemu międzynarodowych ośrodkуw udzielania usług cyklu jądrowego pod kontrolą MAGATE. To, zdaniem głуw państw, stworzy nowe możliwości do rozwoju energetyki atomowej w celach pokojowych.
Prezydenci rуwnież szczegуłowo omуwili zagadnienia rozwoju wspуłpracy EurAzES i OUBZ. W dyskusji tej wziął udział Prezydent Armenii Robert Koczarian. Armenia jest obserwatorem w EurAzES i członkiem OUBZ. Zdaniem prezydentуw, efektywna wspуłpraca pomiędzy tymi dwiema szybko rozwijającymi się strukturami integracyjnymi jest bardzo perspektywiczna.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи