Iwankow i inni

Białoruscy mistrzowie gimnastyki sportowej sprawdzili swoje siły przed mistrzostwami świata
Na Pucharze Biaіorusi rozegrano nagrody w zawodach osobistych i druїynowych. Sіynny Iwan Iwankow, ktуry przyjechaі na turniej z USA, gdzie obecnie trenuje, powiedziaі korespondentowi BELARUS, їe dla niego udziaі w takim turnieju w “¶cianach” ojczystych stanowi duїy zaszczyt. Jak wynika z jego sіуw, na nadchodz±cym pierwszeсstwie ¶wiata druїyna Biaіorusi moїe walczyж o jedno z pierwszych miejsc. Dowodem na to jest pomy¶lne wyst±pienie jego kolegуw po fachu, ktуre odbyіo siк w biaіoruskiej stolicy.

W walce druїyn o nagrodк najlepszymi w¶rуd mкїczyzn byli mieszkaсcy Homela, w¶rуd kobiet za¶ — przedstawicielki Grodzieсszczyzny. W poszczegуlnych roszadach жwiczeс wyrуїnili siк Denis Sawenkow (zwyciкstwo w жwiczeniach wolnych oraz na dr±їku), Iwan Iwankow (porкcze) i Igor Kozіow (kуіka). W wieloboju pierwszym zostaі Dmitryj Sawicki.

W¶rуd kobiet Nadzieja Wysockaja lepiej od wszystkich wykonaіa kombinacjк w skoku oporowym. Oldze Szakoж dobrze poszіy жwiczenia na rуwnowaїni, w жwiczeniach wolnych za¶ prowadziіa Anastazja Maraczkowskaja. Na porкczach nikt nie mуgі dorуwnaж Irenie Siruc, ktуra rуwnieї zajкіa pierwsze miejsce w wieloboju.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter