Беларусь Сегодня

Минск
+18 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Głębokie nurty rzeki

Mamy wielką i bogatą historię. Świadczy o tym 1150. rocznica lokacji starożytnego miasta Połocka, którą niedawno obchodził cały kraj.To miejsce jest symbolem. Sacrum, z którego trzeba być dumnym i które należy pokazywać jak dobra narodowe licznym gościom miasta. Jest to również środek geograficzny Europy. Fakt, udowodniony po porównaniu współrzędnych punktów końcowych kontynentu na północy, południu, wschodzie i zachodzie. Jednym słowem perła turystyczna. Powinna emanować wszystkimi barwami.
Mamy wielką i bogatą historię. Świadczy o tym 1150. rocznica lokacji starożytnego miasta Połocka, ktуrą niedawno obchodził cały kraj.
To miejsce jest symbolem. Sacrum, z ktуrego trzeba być dumnym i ktуre należy pokazywać jak dobra narodowe licznym gościom miasta. Jest to rуwnież środek geograficzny Europy. Fakt, udowodniony po porуwnaniu wspуłrzędnych punktуw końcowych kontynentu na pуłnocy, południu, wschodzie i zachodzie. Jednym słowem perła turystyczna. Powinna emanować wszystkimi barwami.
Rocznica starożytnego Połocka oznacza, że Białoruś nie jest zacofaną prowincją Europy, lecz bramą euroazjatycką, kluczem do praktycznej realizacji idei integracji integracji. Zjednoczenie potencjałуw Unii Europejskiej i Unii Euroazjatyckiej pozwoli stworzyć zupełnie nowe możliwości dynamicznego rozwoju i wszechstronnej wspуłpracy państw i narodуw całego kontynentu. W promowaniu tej idei widzimy najważniejszą misję i rolę geopolityczną naszego państwa jako ogniwa łączącego. Polecam państwu artykuł “Świąteczny Połock wita gości”.
Wspуłczesność rуwnież stanie się historią — taka jest dialektyka czasu. Godne miejsce zajmą tylko te wydarzenia, ktуre możemy uznać za szczegуlnie ważne. Z punktu widzenia dnia dzisiejszego do ważnych wydarzeń należy spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Z pierwszą oficjalną wizytą rosyjski prezydent przybył właśnie do Mińska, co bez wątpienia jest symboliczne. Władimir Putin dał wszystkim do zrozumienia, że porządek polityczny dnia Moskwa sporządza w taki sposуb, że pierwsza w skali jej priorytetуw jest Białoruś. Najważniejszym dokumentem spotkania stało się wspуlne oświadczenie prezydentуw Białorusi i Rosji. Przywуdcy podkreślili strategiczny charakter stosunkуw między państwami we wszystkich dziedzinach wspуłpracy i potwierdzili zainteresowanie dalszym rozwojem Państwa Związkowego.
W oświadczeniu powiedziano rуwnież o zainteresowaniu stron kształtowaniem jednolitych uzgodnionych warunkуw prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotуw gospodarczych. Przy tym zarуwno w Państwie Związkowym, jak i na Wspуlnym Obszarze Gospodarczym. Prezydenci zwrуcili uwagę na wysoki poziom wspуłpracy w zakresie realizacji zaawansowanego pod względem bezpieczeństwa projektu budowy elektrowni atomowej na Białorusi i potwierdzili chęć rozwoju wspуłpracy celem zapewnienia globalnego bezpieczeństwa jądrowego. Dwa państwa potwierdzają gotowość do zapewnienia ścisłej koordynacji wspуłpracy w zakresie obrony wspуlnych interesуw na arenie międzynarodowej. Zwrуcono uwagę na znaczenie dalszego promowania tematu reformowania OBWE i przywrуcenia tej organizacji roli forum szerokiego, otwartego, rуwnouprawnionego dialogu politycznego w Europie. Więcej przeczytają państwo w artykule “Jak być powinno”.
Zdaniem naszego analityka Wspуlny Obszar Gospodarczy Rosji, Białorusi i Kazachstanu osiągnął nowy poziom. Najpierw była to idea, potem projekt, teraz już można powiedzieć, że Wspуlny Obszar Gospodarczy należy do realiуw gospodarczych. W Eurazji, pomiędzy Unią Europejską a Chinami, po raz pierwszy po rozwiązaniu ZSRR powstało realne, nie deklaratywne zjednoczenie trzech byłych republik radzieckich. Razem to 170 milionуw osуb i PKB w wysokości 2 bilionуw dolarуw USA.
Integracja w Unii Europejskiej trwała kilkadziesiąt lat, natomiast na Wspуlnym Obszarze Gospodarczym procesy zachodzą znacznie szybciej. Pierwsi zauważyli biznesmeni, wspуłpracujący z rynkiem rosyjskim. Następnie widoczne stały się pozytywne tendencje w skali krajowej (w pierwszym kwartale wzajemny handel między trzema państwami zwiększył się prawie o 20 procent). W efekcie działalność Wspуlnego Obszaru Gospodarczego nie może nie wpłynąć na dobrobyt zwykłych obywateli — właściwie po to startował ten wielki projekt.
Takie konkretne efekty integracyjne. Więcej na ten temat w publikacji “Pędzi trуjka”.
Do osуb, ktуre stale analizują sytuację, należą między innymi dziennikarze.
Po raz siуdmy pod hasłem “Partnerstwo na rzecz przyszłości: modele nowej epoki” odbyło się w Mińsku Białoruskie Międzynarodowe Forum Mediуw. Z roku na rok organizatorzy tej placуwki dyskusji podejmują coraz poważniejsze tematy. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że oprуcz dziennikarzy udział w działalności forum biorą zawodowi eksperci — politolodzy, uczeni, socjolodzy, politycy. Podczas posiedzenia plenarnego dyskutowano na temat perspektyw rozwoju integracji euroazjatyckiej.
Wniosek forum mediуw był jeden: tylko zjednoczenie na bazie interesуw narodowych państw poradzieckich pomoże przetrwać przed spadającą na świat falą globalizacyjną.
Warto wrуcić do przebiegu historii, przypominając, że nie tylko Białoruś, ale i cały świat słowiański, miliony kulturalnych ludzi planety obchodzili 1150-lecie lokacji Połocka. Właśnie dlatego w tym numerze zamieściliśmy jeszcze jeden artykuł poświęcony starożytnemu miastu. Zatytułowano go “Widoki dawnego miasta”.
Białoruski malarz Michał Rogalewicz ukazywał historię, ostro wpatrując się w codzienność. Niezwykle wyraziście przedstawiał otaczające go życie. Taki jest w naszej pamięci, pozostawił po sobie niezwykły dorobek w historii kultury białoruskiej. O malarzu opowiada artykuł “Przenikliwy obraz kwitnącej jabłoni”.
Prawdopodobnie to wszystko. Chociaż znajdą państwo sporo ciekawych rzeczy w tym numerze. Przynajmniej mam taką nadzieję.

Wiktor Charkow
redaktor czasopisma
“Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи