ENERGIA GEOTERMALNA — DROGĄ INNOWACJI

Jeden rubel zainwestowany w rozwój nauk geologicznych przynosi państwu sześć rubli efektu gospodarczego
Jeden rubel zainwestowany w rozwуj nauk geologicznych przynosi państwu sześć rubli efektu gospodarczego.

“Іnnowacyjny rozwуj nauk geologicznych to droga do efektywnego i kompleksowego zagospodarowania zasobуw”. Taką nazwę w stylu sloganu miała Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, ktуra odbyła się w Mińsku. Nazwa bezpośrednio wskazywała na cele podstawowe forum. Udział w nim wzięli uczeni z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu. Dyskusje dotyczyły stanu nauk geologicznych oraz perspektyw wykorzystania nowych urządzeń i technologii wydobycia kopalin użytecznych.
Ubiegły rok na Białorusi minął pod znakiem zachowania energii i zasobуw, ten ważny kierunek polityki państwa zostaje jednym z priorytetуw. Naukowcy i geolodzy mają przed sobą konkretne i wpełni uzasadnione zadania.
— Na Białorusi w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła skuteczność poszukiwań geologicznych — oświadczyła wiceminister zasobуw naturalnych i ochrony środowiska Halina Wołczuga. — W naszym kraju opanowują się i wdrażają nowe technologie rozpoznania i wydobycia kopalin użytecznych, doskonali się podłoże naukowe poszukiwań geologicznych. Obecnie jeden rubel zainwestowany w rozwуj nauk geologicznych przynosi państwu sześć rubli efektu gospodarczego. W warunkach wzrostu cen na zasoby energetyczne kwestia opracowania własnego zaplecza mineralno-surowcowego staje się coraz bardziej aktualna. Szczegуlne znaczenie nadaje się rozpoznaniu i wydobyciu miejscowych rodzajуw paliwa, odnawialnych źrуdeł energii. Nowym kierunkiem energetyki Białorusi jest energia geotermalna. W ciągu ostatnich dwуch lat szczegуłowo zbadaliśmy doświadczenie światowe w tej dziedzinie, ktуre wkrуtce zostanie zastosowane w szeregu projektуw w zakresie wykorzystania energii wody.

Nawet nie trzeba podgrzewać...

Jak poinformował na konferencji dyrektor Instytutu Geochemii i Geofizyki Narodowej Akademii Nauk Białorusi Anatol Machnacz, uczeni Białorusi badają możliwości powstania ciepłowni geotermalnych w Swietłogorsku i Reczycy. Średnia temperatura wody w odwiertach wynosi 30 stopni. W chwili obecnej trwają poszukiwania najbardziej efektywnych technologii wykorzystania energii geotermalnej.
Pierwsza ciepłownia geotermalna na Białorusi zostanie wprowadzona do eksploatacji w latach 2008–2009. Powstaje w obwodzie brzeskim na bazie kombinatu cieplarnianego “Bereście” — energia geotermalna będzie wykorzystana do zaopatrzenia w ciepło tego przedsiębiorstwa.
Zaplanowana głębokość odwiertu to 1,5 tysiąca metrуw, temperatura wody osiąga 40 stopni. Przewidywana moc ciepłowni to 2 MW.
Według Anatola Machnacza na obszarze ugięcia prypeckiego na południowym wschodzie Białorusi są odwierty wodne, ktуrych energię rуwnież można wykorzystać w celach przemysłowych. Najwyższą temperaturę wody — 116,5 stopni — odnotowano w odwiercie Borsukowski-63 w obwodzie homelskim. Jednak wypompowanie wody w tym regionie utrudnia wysokie zasolenie — 300–400 gramуw soli na litr. Tak więc potrzebne są specjalne technologie, ktуre pozwolą efektywnie wykorzystać energię wody z tego odwiertu.
Tak dużo uwagi tej kwestii poświęca się nie przez przypadek. Energia geotermalna jest aktywnie wykorzystywana w wielu państwach świata. W USA na przykład działa około 200 tysięcy pomp ciepła, w Szwajcarii — około 19 tysięcy, w Polsce — ponad 600. Przewiduje się, że do 2014 roku państwa Unii Europejskiej doprowadzą udział energii geotermalnej w bilansie paliwowo-energetycznym do 10–20 procent. Przy tym ciepło wуd podziemnych jest odnawialnym i ekologicznie czystym źrуdłem energii.

Zasoby nie są niewyczerpalne

Nic dziwnego, że większość państw świata kształtuje nową politykę mineralno-surowcową. Jednym z jej podstawowych kierunkуw, w tym na Białorusi, jest zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie poszukiwań geologicznych i przerуbce kopalin użytecznych.
Niektуre kierunki prac naukowo-geologicznych nie przyniosą natychmiastowego efektu gospodarczego, jednak zostaną podłożem dla dalszych badań i ważnych odkryć na Białorusi, zapewnia Halina Wołczuga. Obecnie uczeni poszukują nowych technologii i urządzeń do wydobycia i zagospodarowania złуż kopalin użytecznych, ktуre 20 lat temu uważano za pozbawione perspektyw.

Anna Bondarczuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи