Żeby zdążyć, trzeba biec szybciej niż czas

[b]W ZSRR Białoruś było nazywano “montażownią” lub “przetwarzającą montażownią”, wiele wyrobów której były powszechnie znanymi znakami firmowymi. To traktory “Belarus”, ciężarówki “Maz”, telewizory “Horyzont”, cukierki “Stołeczne”, chleb “Borodino”. Nam się udało zachować je. Jednak w ciągu 20 z hakiem lat niepodległości pojawiły się absolutnie nowe kierunki rozwoju, punkty wzrostu, i one mogą radykalnie zmienić pojęcie o naszym państwie. [/b]
W ZSRR Białoruś było nazywano “montażownią” lub “przetwarzającą montażownią”, wiele wyrobуw ktуrej były powszechnie znanymi znakami firmowymi. To traktory “Belarus”, ciężarуwki “Maz”, telewizory “Horyzont”, cukierki “Stołeczne”, chleb “Borodino”. Nam się udało zachować je. Jednak w ciągu 20 z hakiem lat niepodległości pojawiły się absolutnie nowe kierunki rozwoju, punkty wzrostu, i one mogą radykalnie zmienić pojęcie o naszym państwie.

Agrarne pierwszeństwo
My mamy mało własnej nafty, nie mamy gazu ziemnego, niebogata jest ziemia i na inne minerały. Jednak jest branża, ktуra corocznie zabezpiecza ponad 2 miliardy dolarуw gwarantowanego eksportu. To rolnictwo. Duża uwaga, co nadaje się rozwojowi grubo-towarowej produkcji na wsi, budownictwu agromiasteczek, ktуre, jak kiedyś marzył partyjny lider związku Radzieckiego Nikita Chruszczew, ścierają granicę między miastem a wsią, a także wypuszczanie praktycznie pełnego trenu rolniczej techniki zrobiły istotną sprawę. Po ogуlnym zbiorze ziarna na jednego mieszkańca odstajemy tylko od Ukrainy z jej słynnymi czarnoziemami i Kazachstanu, znanego na cały świat calizną. W oddzielne urodzajne lata nam się udaje zbierać po tonie zbożowych na każdego mieszkańca.
Co dotyczy mleka, to rywalizować za bezwzględne pierwszeństwo naszego kraju obecnie nie podejmie się żadne państwo byłego ZSRR. Ponad to z produkcji mleka na jednego mieszkańca obecnie zajmujemy 4 miejsce w świecie. I sekret nie tylko w sprzyjającym wilgotnym klimacie, sprzyjającym zbiorowi kilku skarp ziołowych karmуw. Według ukazu Prezydenta, praktycznie w każdym z 118 rejonуw jest zbudowana wspуłczesna, komputeryzowana fermam mleczno-towarowa, na ulgowych warunkach do wiejskich kooperatywуw postępuje nowa potężna technika, wykorzystują się kompleksowe nawozy z mikroelementami.
Nawet sprzeczny eksperyment po przekazaniu kołchozуw dużym udanym przemysłowym i przetwarzającym przedsiębiorstwom w pewnych wypadkach zademonstrował dziwne wyniki. Jak przykład można doprowadzić znaną kompanię parfumy i kosmetyku ZSA “Viteks”. Wziąwszy ponad 10 lat temu do własności kołchoz w Uździeńskim rejonie, przedsiębiorstwo nie tylko wybudowało tam miasteczko z 40 kotedży, robotyzowaną fermę, wysokotechnologiczne magazynowanie owocуw, lecz teraz aktywnie przenosi swoją głуwną produkcję za 45 kilometrуw od Mińska, zostawiwszy w mieście już tylko hurtowe magazyny.
Dostatek mleka dał rozwуj technologiom jego przerobu. Obecnie ojczyste mleczne kompanie mało czym rуżnią się od europejskich. Pracują na tymże sprzęcie, wypuszczają analogiczną gammę produkcji. Tego roku, nawiasem mуwiąć, największa białoruska kompania ОSA “Sawuszkin produkt” została pierwszą nie tylko w swoim kraju, lecz i w WNP otrzymała certyfikat dostępu na Europejski rynek, potwierdziwszy wysoką jakość białoruskiej mlecznej produkcji.

IT-technologie
Przemysł opracowania oprogramowania staje się rozstrzygającą siłą transformacji białoruskiej gospodarki. 500 milionуw dolarуw złożył eksport programowego produktu tylko Parkiem wysokich technologii. To prosty wynik podatkowych ulg, otrzymanych rezydentami parku.
Według danych Narodowego komitetu statystycznego, pensja programistуw przekroczyła u nas 12,7 mln. rubli. Przy czym jeśli wywieść środkową, ktуra rozdziela wszystkich programistуw na dwie rуwne części, — połowa otrzymuje więcej, połowa — mniej, to wyjdziemy praktycznie na te same 1.300 dolarуw w ekwiwalencie. Przy średniej pensji w kraju trochę więcej niż 500 dolarуw.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego pensje programistуw tak wydzielają się na ogуlnym tle, dość prosta: oni pracują bezpośrednio na zachodni rynek. Wspуłczesne technologie pozwalają oddawać części programowych produktуw z Europy czy USA na Białoruś. Lecz rośnie konkurencja. Mimo to, że połączenie słуw “hinduski kod” w IT kręgach dawno stało się przysłowiowym i oznacza dowolną niepoprawną pracę, poziom kwalifikacji konkurentуw wyraźnie rośnie. A ich ” koszyk spożywczy ” według określenia jest tańszy, aniżeli w średniej smudze Europy. Kto wygra wspуłzawodnictwo za ceną usługi, pytanie retoryczne.
Na Białorusi zachował się z czasуw radzieckich bardzo silny system fundamentalnej edukacji technicznej. Ona całkiem może stać się głуwnym atutem, jeśli państwo jej będzie podtrzymywało i nie da upaść jakości przygotowania fachowcуw. Mamy wszystkie warunki dla rozwoju zaawansowanego programowania — tej części branży, dla ktуrej trzeba mieć poważną matematyczną bazę, wiedzę fizyki, gospodarki czy innego zakresu stosowania programowego produktu, co wyszło. Popyt na takich fachowcуw tymczasem znajduje się w zalążkowym stanie, lecz obowiązkowo rąsnął w miarę tego, jak specjalistyczne oprogramowanie zacznie przenikać do wszystkich dziedzin życia człowieka i wypierać proste kodowania.

Ekonomia wiedz
Głуwny zasуb strategiczny naszego kraju to poziom utworzenia narodu i jej ludzki potencjał. Według indeksy wiedz, czyli zdolności generować, postrzegać i rozpowszechniać naukowe wiedze, Białoruś w rankingu z 146 krajуw zajmuje 45 miejsce w świecie, a według indeksy efektywnego użycia naukowych wiedz dla ekonomicznego wzrostu w ostatnie lata wspięła się z 73 na 50 miejsce w świecie. Według odczytu Światowej organizacji własności intelektualnej, według ilości zapotrzebowań na wynalazki Białoruś zajmuje 6 miejsce w świecie, ustępując tylko Korei, Japonii, Chinom, Niemcom i USA.
Poważny problem składa wprowadzenie wynalazkуw. I głуwna przyczyna — nieobecność środkуw. Przy takim zadziwiającym wyniku z zapotrzebowaniami na wynalazki, zaawansowanie produktu krajowego brutto składa zaledwie 1 odsetek i znajduje się u dolnego progu znaczenia za kryterium ekonomicznego bezpieczeństwa. Dla aktywizacji tych procesуw przyciągają się pozabudżetowe źrуdła, jest stworzony fundusz innowacyjny. Około 85 odsetkуw wewnętrznych kosztуw na naukę są skoncentrowane na stosowanych badaniach i opracowaniach, orientowanych na rozwуj gospodarki.
Dziś los innowacyjnie aktywnych organizacji u nas składa 24,8 odsetka. Objętość zaawansowanego i eksportu wysokich technologii wezbrała w porуwnaniu z 2011 rokiem do 3 razy i dosięgła 10,8 miliardуw dolarуw to piąta część eksportu kraju na ogуł.
Znacznego sukcesu kraj osiągnął w rozwoju biotechnologii. Objętość wypuszczania biotechnologicznej produkcji za ostatnie pуłtora lat przekroczyła miliard dolarуw. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 87 dolarуw USA. Dla porуwnania w krajach UE — 183 dolary. W Rosji — 6,1 dolar. Białoruś przewodzi w opracowaniu metod, ktуry pozwala manipulować genami, stwarzać nowe produkty, organizmy, zmieniać właściwości już istniejących. W szczegуlności, Instytut mikrobiologii Narodowej akademii nauk wspуlnie z instytutem cytologii Rosyjskiej akademii nauk stwarza kolekcję paszportowych linii komуrek człowieka i zwierząt dla diagnostyki i kontroli za infekcjami. Z NII rolniczej mikrobiologii Rosyjskiej akademii nauk rolniczych opracowuje się technologia otrzymania wielufunkcjonalnego kompleksowego wysokowydajnego drobnoustrojowego nawozu. Kompleks genetycznych markerуw dla identyfikacji gatunkуw jęczmieniu będzie przygotowany
z NII ogrodnictwa.

W klubie kosmicznym
Nie mogę nie wspomnieć jeszcze jedno ważne wydarzenie. 22 lipca 2012 roku z kosmodromu Bajkonur pomyślnie startowała i wyszedła na orbitę pierwsza białoruska satelita. Kraj pewnie wszedł do klubu światowych kosmicznych państw. Zaledwie 2.764 sekund potrzebowało się, żeby rakieta “Sous-FG” z blokiem “Fregat” pokonała odległość 520 kilometrуw i wywiodła satelitę na wokуłziemską orbitę. Latać ona będzie co najmniej pięć lat. Taki jest termin aktywnego istnienia naszego 400-kilogramowego kosmicznego aparatu. Satelita ma wysokie dynamiczne charakterystyki. Ona jest manewrowa i może operatywnie przebudowywać się na orbicie, żeby prowadzić zdjęcie pod potrzebnym kątem w pozwoleniu do dwa metry. Więcej połowy prac w geodezji i kartografii przeprowadza się z zastosowaniem kosmicznego zdjęcia. Informacja jest zażądana w i wiejskim leśnictwie, Ministerstwie bogactw naturalnych i ochrony środowiska przyrodniczego i Ministerstwa ds. Sytuacji Wyjątkowych. I to tylko pierwszy nasz krok do kosmosu. Uczony sekretarz “Geoinformacyjnych systemуw” Narodowej akademii nauk Wiktor Zaznow uważa za niedaleką perspektywę wystrzeliwanie satelity związku. A jeszcze dzisiejsza białoruska satelita kosztowna tym, że doń na terytorium kraju stworzone własne centrum kierowania. I ta struktura w stanie podtrzymywać całe orbitalne ugrupowanie satelit. Więc, u nas powstała branża gospodarki, ktуra jest związana z eksploatacją możliwości kosmicznego obszaru w interesach państwa. Satelita odkrywa rуwnież dla Białorusi szereg perspektyw wspуłpracy międzynarodowej w informacyjnym i wojskowo-przemysłowym zakresach.

Biznes
29 października 2013 roku Światowy bank opublikował kolejny odczyt “Prowadzenie biznesu 2014: analiza ustawodawstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw”, według ktуrego Białoruś zajęła 63-е miejsce wśrуd 189. państw, polepszywszy swoją pozycję w rankingu na jeden punkt. Z republik byłego ZSRR na przodzie tylko Gruzja i nadbałtyckie państwa. Rosja na 92 rządku, Ukraina — na 112.
Wysokie miejsce w rankingu nam zabezpieczyły prostota rejestracji własności — 3 miejsce w świecie, stworzenie nowych przedsiębiorstw, otrzymanie pozwolenia na budownictwo i obowiązkowość w wykonaniu kontraktуw. Po prostocie wpłacenia podatkуw Białoruś zajmuje 133 pozycję. Jednak Ministerstwo po podatkach i zebraniach planuje znacznie polepszyć wynik już w następnym roku.
W szczegуlności, jest rozszerzony zakres stosowania usług elektronowych dla płatnikуw. Dziś system elektronowego deklarowania stosują więcej 130 tysięcy subiektуw gospodarowania. Złożone poprawki do kodeksu Podatkowego, ktуre pozwoliły w jeszcze większym stopniu zbliżyć ewidencję księgową i podatkową, a także uprościć obliczanie podatku na dochуd. Przeprowadza się praca z dużymi projektantami ewidencyjnych systemуw księgowych w celu realizacji nimi przedstawienia elektronowych podatkowych deklaracji na portal MNS bezpośrednio z ewidencyjnych systemуw księgowych. Jest zdjęty szereg ograniczeń według podatkowych wyliczań, jest skasowany obowiązek przedstawiać do podatkowego organu razem z sprawozdawczością dokumenty, co potwierdzają ulgi. Teraz takie dokumenty analizują się podczas podatkowych sprawdzeń.
Wyniki anonimowego przesłuchania, ktуre przeprowadza się MNS trzy lata z kolei wśrуd organizacji Mińska z liczebnością od 10 do 100 osуb pokazały, że tymczasowe koszty na administrowanie podatku na dochуd, VAT i socjalnych spłat, wychodząc z ustawodawstwa 2010 roku średnio nie przekraczają 341 godzinę do roku, z ustawodawstwa 2011 roku — 205 godzin do roku, a wychodząc z ustawodawstwa 2012 roku — 135 godzin do roku. Czyli podatkowe ustawodawstwo w kraju stale doskonali się i upraszcza się, jak zresztą i inne zakresy, ktуre wpływają na rozwуj małego i średniego biznesu.

Aelita Siulżyna
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter