21 февраля во всем мире отмечается День родного языка

Час гаварыць пра сваё

21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Дзень роднай мовы

Беларусь не выключэнне. Да знакавай даты прымеркаваны публічныя дыктанты, конкурсы чытальнікаў, літаратурныя выставы і адмысловыя вечарыны. «Тое, што нас адрознівае ад іншых, — гэта беларуская мова. Нам не трэба ад гэтага адыхо­дзіць», — адзна­чыў нядаўна Прэзідэнт і выказаў спадзяванне, што ў краіне ўсе будуць імкнуцца да валодання родным словам. Якім чынам гэта можна зрабіць?


Душа народа

Для Віктара Шніпа, паэта і празаіка, намесніка дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура», галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», ніколі не стаяла пытання, на якой мове размаўляць. Заўсёды гаворыць, піша, думае па-бела­руску.

— Мы ж беларусы, у Беларусі жывём, — кажа пісьменнік. — Возьмем, для прыкладу, наша выдавецтва, дзе працуюць як беларускамоўныя, так і рускамоўныя. У нас так прынята, што ніхто ні пры якіх абставінах не перахо­дзіць з адной мовы на іншую. Беларускамоўныя размаўля­юць з рускамоўнымі і… усе адно аднаго цудоўна разумеюць. Ніякіх праблем. Больш таго, у калектыве ёсць рускія па нацыянальнасці, якія нават нарадзіліся ў Расіі. Для іх беларуская мова не родная, аднак і яны, як грамадзяне нашай краіны, імкнуцца яе разумець. Бывае, размаўляю з імі і нейкае слоўца скажу, якое яны не ведаюць. Гэта нікога не засмучае! Просяць патлумачыць, а пасля радуюцца таму, што адкрылі нешта новае для сябе.

Цікава, што попытам беларускамоўная літаратура якраз карыстаецца сярод лю­дзей, якія ў паўсядзённым жыцці размаўляюць па-руску. Вось вам і двухмоўе на практыцы.

— Асабліва цікава назіраць за бацькамі, якія імкнуцца набыць літаратуру на роднай мове для сваіх дзетак. Прычым бяруць творы не толькі непасрэдна беларускіх аўтараў, але і пераклады з іншых моў на нашу, — адзначае Віктар Шніп. — Самае прыемнае, што і дзеці не адварочваюць нос ад свайго, ручкі цягнуць.

Ёсць попыт і на дарослую літаратуру, асабліва класіку.

— У мінулым годзе Беларусь адзначала 130-годдзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча. З гэтай нагоды мы выпусцілі першую кнігу праекта «Народная бібліятэка». Сут­насць у чым? Народная — таму што змест кніг складаюць творы, якія прапануюць уключыць самі чытачы праз апытанні ў інтэрнэце, на кніжных выстаўках і мерапрыемствах выдавецтва, — расказвае Віктар Шніп. — Дык тая кніга з творамі Багдановіча, якія прапанавалі чытачы, разы­шлася на раз-два. Давялося выдаваць дадатковы тыраж — зноў раза­бралі.

У серыі «Народная біблія­тэка» ўжо таксама выйшлі двухтомнікі Янкі Купалы, Якуба Коласа, Васіля Быкава. Плануецца «народнае» выданне Ула­дзіміра Караткевіча.

— Бо колькі не перевыдавай «Новую зямлю» Коласа, а людзі ўсё роўна будуць купляць. Тут і мова, і жыццё, і душа народа, — адзначае пісьменнік.

Ведай сам, дапамагай іншым

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі БДУ Сяргей Зелянко штодзень вучыць будучых журналістаў і літаратурных рэдактараў, як зрабіць так, каб беларуская мова не проста гучала, але і захоўвала сваю чысціню і багацце. Тым не менш прафесія ніколі не перашкаджала яму падыходзіць да мовы з пункту гледжання паўсядзённага жыцця.

— Чым больш людзей будзе размаўляць па-беларуску, тым лепш. З памылкамі ці на чыстай літаратурнай, з маленства ці з вучобы ва ўніверсітэце, у паўсядзённым жыцці ці на працы — гэта не так важна. Галоўнае, каб беларусы разу­мелі вартасць роднай мовы, не баяліся карыстацца ёй, каб бачылі, якая яна прыгожая, зручная і багатая, — падкрэслівае Сяргей Зелянко.

Навуковец перакананы: сёння беларуская мова жывая:

— Колькі будзе існаваць наша краіна, столькі будзе існа­ваць наша мова. Яна была дадзена беларускаму народу Богам, і толькі яму падуладна, каб яе не стала.

Сяргей Зелянко даказвае, што беларускай мове ёсць месца абсалютна ў любых сферах жыцця. Напрыклад, у мінулым годзе ён стаў лаўрэатам Рэспубліканскага конкурсу сацыяльнай рэкламы #ПознайБеларусь у намінацыі «Слоган».

«Любі і спазнавай свой родны беларускі край» ці «Найлепшая вандроўка — там, дзе родная старонка». Гучыць, праўда? Асабліва, калі гаворка ідзе пра папулярызацыю ўнутранага турызму.

У Нацыянальнай акадэміі навук не абышлі ўвагай працу Сяргея Зелянко, якую ён даслаў на конкурс творчых работ, прысвечаны Году народнага адзінства. Навуковец у папулярнай форме расказаў пра стасункі паміж беларускай мовай і іншымі мовамі свету.

Больш за тое, Сяргей Зелянко з’яўляецца аўтарам цэлай серыі кніг «Таямніцы беларускай мовы» для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Мэта адна: зрабіць так, каб новыя пакаленні далучаліся да беларускай мовы. Але як выха­ваць у малых павагу да роднага, калі самі бацькі не размаўляюць па-беларуску? Школьных заняткаў для гэтага можа быць недастаткова, таму на дапамогу прыходзяць яркія кнігі з гульнявой падачай матэрыялу.


Нацыянальныя каштоўнасці

Мова не інструмент для палітычных спекуляцый, а нацыянальны скарб і элемент культуры.

Такое меркаванне выказаў член Пастаянай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Сяргей Клішэвіч:

— На пытанне палітычнай ролі беларускай мовы варта глядзець з пазіцый Года гістарычнай памяці. Усім вядома, што з самага пачатку існавання БССР у нашай краіне рэалізоўвалася палітыка развіцця беларускай культуры, навукі, адукацыі і ўсебаковай падрыхтоўкі спецыялістаў. Важна, што менавіта на пачатак ХХ стагоддзя прыйшлося актыўнае фарміраванне сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якой мы сёння карыстаемся. Дзеля чаго гэта было зроблена?

Дастаткова ўспомніць кантэкст 1920-х гадоў. Толькі скончылася савецка-польская вайна, палова беларускіх зямель у заходняй частцы адыхо­дзіць пад акупацыю. Для міжваеннай Польшчы гэта былі «праблемныя вобласці», дзе ўлады не давяралі беларусам. Гвалтоўна «перавучвалі» іх на польскую мову, спрабавалі вытравіць самасвядомасць і нават сцерці само слова «беларусы». Нельга забываць і рэпрэсіі, і забойствы, і палітычныя справы ў адносінах да беларускіх нацыянальных арганізацый і КПЗБ. Па сутнасці, палякі спрабавалі поўнасцю асіміліра­ваць беларусаў у Польшчы, знішчыць калі не фізічна, то хаця б ментальна.

У такіх агрэсіўных умовах савецкая ўлада, наадварот, падтрымлівала ўсе пачынанні росквіту беларускай нацыянальнай культуры, навукі, мовы і літаратуры ў БССР. Менавіта гэта адыграла ключавую ролю ў яднанні беларускага народа ў верасні 1939-га: жыхары Заходняй Беларусі не хацелі быць нікім, акрамя беларусаў. Польская дзяржава, як і мова, была для іх чужой. Натуральна, што савецкая палітыка мела поспех у 1939 годзе.

У наш час на гэту тэму ствараецца шмат інфармацыйных спекуляцый. Быццам росквіт беларускай нацыянальнай культуры ў даваенны час быў проста часткай міфічнага плана па выяўленні і ліквідацыі «неблагана­дзейных элементаў» у нашым грамадстве. Людзі, якія так разважа­юць, ніяк не могуць прызнаць, што менавіта ў савецкі час сфарміравалася наша мова, былі напісаны класічныя творы нашай літаратуры, створаны лепшыя тэатральныя пастаноўкі і зняты залатыя стужкі нашага кінематографа. Экстрэмальна настроеныя нацыяналісты ўсяк спрабуюць супрацьпаставіць савецкі перыяд нашай гісторыі беларускай культуры ўвогуле. Менавіта з такіх памылковых разважанняў і вынікае палітызаваны падыход да беларускай мовы.

Калі напрыканцы 1980-х ствараліся першыя нацыяналістычныя арганізацыі, то яны да 90 % складаліся з творчай інтэлігенцыі. Гэта была сацыяльная група, якая працавала ў гуманітарнай сферы і прафесійна займалася пытаннямі гісторыі, культуры і мовы, канешне.

У момант распаду СССР на хвалі пад’ёму заходніх каштоўнасцей яны пачалі супрацьпастаўляць сябе нядаўняму мінуламу і паспрабавалі «прыватызаваць» нацыянальныя каштоўнасці. Паколькі пераемніцай Савецкага Саюза стала Расія, то і яна разам з рускай мовай пачала ўспрымацца на ўзроўні ворага.

Сёння асноўная частка беларусаў прыйшла да разумення, што сапраўдныя каштоўнасці народа, такія як мова, культура, гістарычная памяць, не могуць несці ў масы зло і разбурэнні. Яны мірныя, як і наша нацыя. Не дарма на самым высокім узроўні падкрэсліваецца: прыйшоў час імкнуцца да таго, каб кожны беларус мог размаўляць па-беларуску. Імкнуцца да гэтага варта не праз антысавецкі, антырасійскі ці яшчэ які «анты» кірунак.

Рэальная падтрымка і захаванне нашай роднай мовы — гэта асабісты клопат кожнага з нас.

kurak@sb.by
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter