Bycie mińszczaninem to powód do dumy

Tytuł honorowego obywatela białoruskiej stolicy otrzymali wybitny konstruktor samochodów ciężarowych Michał Wysocki i cieszący się równie dużym autorytetem w swojej dziedzinie architekt Jurij Grigoriew. Obaj przyczynili się do rozwoju nie tylko Mińska, ale i białorusko-rosyjskich relacji
Mikhail Vysotsky (on the right) and Yuri Grigorjev made a weighty contribution to the development of Belarusian-Russian relations.Tytuł honorowego obywatela białoruskiej stolicy otrzymali wybitny konstruktor samochodуw ciężarowych Michał Wysocki i cieszący się rуwnie dużym autorytetem w swojej dziedzinie architekt Jurij Grigoriew. Obaj przyczynili się do rozwoju nie tylko Mińska, ale i białorusko-rosyjskich relacji.

Od ponad 60 lat los Bohatera Białorusi, akademika Michała Wysockiego jest związany z Mińskim Zakładem Samochodowym.
— Trafiłem tu od razu po wojnie, gdy byłem jeszcze nastolatkiem — wspomina o pierwszym spotkaniu z białoruską stolicą Michał Wysocki. — Miasto stało w ruinach. Ale już w listopadzie 1947 roku jego ulicami przejechały nasze pierwsze wywrotki. Pуźniej takie pojazdy aktywnie wykorzystywano przy odbudowie Mińska. Wraz z nim rosły umiejętności pracownikуw zakładu.
W wieku 33 lat Michał Wysocki, mając za sobą wszystkie szczeble kariery, został głуwnym konstruktorem Mińskiego Zakładu Samochodowego. Następnie przez 35 lat pełnił tak odpowiedzialne obowiązki. Stworzone pod jego kierownictwem pojazdy o dużej ładowności sześciu generacji — ponad sto doświadczalnych modeli ciężarуwek — nadal wykonują liczne zadania transportowe, są chlubą nie tylko Mińska i Białorusi, ale i całego Państwa Związkowego. Jako pierwszy w produkcji seryjnej zrealizował postępową konstrukcję z kabiną pojazdu umieszczoną nad silnikiem, jako pierwszy stworzył i uzyskał zezwolenie na uruchomienie produkcji seryjnej ciągnikуw siodłowych do przewozуw międzynarodowych. Michał Wysocki ma własny aforyzm: prześcignąć nie doganiając. Podpowiedziało go życie. Przez dziesięciolecia białoruski i rosyjski przemysł samochodowy patrzył w plecy zachodnich konkurentуw. Pуki powtarzano ich modele doświadczalne, tamci tworzyli bardziej doskonałe pojazdy. Jednak w 1988 roku MAZ zaimponował branży samochodowej całego świata. Stworzony przez zespуł Michała Wysockiego według nieznanego dotychczas schematu ciągnik MAZ-2000 “Pieriestrojka” stał się sensacją międzynarodowej wystawy samochodowej w Paryżu, zdobył grand prix. Wykorzystane w jego konstrukcji nowe rozwiązania pozwoliły zrobić krok naprzуd branży budowy maszyn całego świata i są aktualne do dziś.
Ich potencjał okazał się tak duży rуwnież dlatego, że Michał Wysocki jednym z pierwszych połączył produkcję oraz naukę i edukację — stał na czele Katedry Budowy Samochodуw Ciężarowych na Narodowym Uniwersytecie Technicznym, został wybrany na wiceprezydenta Narodowej Akademii Nauk. Dzisiaj jest konstruktorem generalnym Białorusi w dziedzinie techniki samochodowej i kierownikiem Zjednoczonego Instytutu Budowy Maszyn, koordynuje działalność wielu instytucji naukowych, biur konstrukcyjnych i zakładуw branży budowy pojazdуw samochodowych i traktorуw. Z inicjatywy znanego naukowca i konstruktora Rząd Białorusi przyjął kilka programуw jej rozwoju. Michał Wysocki aktywnie pomaga w ich realizacji.
— Trudno jest przecenić znaczenie rządowego wsparcia czołowych zakładуw w postaci kredytуw ulgowych, finansowania docelowego z budżetu państwa — mуwi znany konstruktor i uczony. — W tym na poziomie Państwa Związkowego, mam na myśli program rozwoju budowy maszyn napędowych, łączący dziś około dwudziestu przedsiębiorstw Białorusi i Rosji. Dzięki wspуlnym staraniom naukowcуw i przemysłowcуw dwуch państw udało się stworzyć i opanować produkcję seryjną silnikуw i samochodуw najpierw standardu ekologicznego Euro 2, a następnie Euro 3. Obecnie trwają prace mające na celu osiągnięcie poziomu Euro 4, Euro 5. Na Białorusi w ciągu nieco ponad 10 lat zakłady przemysłowe i instytucje naukowe wspуlnie opracowały ponad 100 modeli samochodуw i autobusуw, traktorуw i kombajnуw, wywrotek, maszyn drogowo-budowlanych i silnikуw deasla. Wykorzystane w tym celu państwowe fundusze wielokrotnie się opłaciły. Obecnie stworzona przy wsparciu rządu produkcja jest jedną z najważniejszych pozycji białoruskiego eksportu.
Nie tylko za dawne zasługi tytuł honorowego obywatela Mińska przyznano pierwszemu zastępcy głуwnego architekta Moskwy, narodowemu architekcie Rosji i zasłużonemu architekcie Białorusi Jurijowi Grigoriewowi. Chociaż za 30 lat pracy w branży, z nich 13 na stanowisku głуwnego architekta białoruskiej stolicy, ma ich sporo.
— Mińsk to moje życie, moja twуrczość i praca przez najlepsze lata — mуwi Jurij Grigoriew. — Gdy przyjeżdżam do białoruskiej stolicy, zawsze cieszę się z ciągłości tradycji. Zawsze upatrywałem głуwny cel w budowie tego miasta dla ludzi — z dogodnymi warunkami, dużą przestrzenią, bez zbędnego kiczu. Mińsk dzisiaj to europejska stolica, dobrze zagospodarowana, czysta, jasna, może jej pozazdrościć wiele państw.
Nawet teraz, pracując w Moskwie, Jurij Grigoriew dużo robi, by miasto jego młodości stawało się jeszcze ładniejsze. Jest kierownikiem kilku projektуw architektoniczno-budowlanych, ktуre z inicjatywy mera Moskwy Jurija Łużkowa planuje się zrealizować w Mińsku dzięki rosyjskim inwestycjom. Przykładowo na zachodzie miasta wkrуtce ruszy budowa nowego osiedla mieszkaniowego z symboliczną nazwą Moskiewskie na 50–60 tysięcy osуb. Jego dominantą architektoniczną zostaną 24-piętrowe “wieżowce” z konstrukcji monolitycznych w połączeniu z mniejszymi blokami. Będzie to komfortowe osiedle z niezbędną infrastrukturą, spełniające dość wysokie moskiewskie standardy: w blokach — duże westybule, windy wyposażone dla ludzi niepełnosprawnych, duże pokoje. W pobliżu w malowniczym miejscu z liryczną nazwą Łabędzie, zostanie wybudowane jeszcze większe osiedle mieszkaniowe z luksusowymi domami. I oczywiście nie możemy nie wspomnieć o obiekcie, ktуrego budowa trwa od pewnego czasu w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc Mińska nad rzeką Swisłocz. Chodzi o centrum kulturalno-biznesowe “Dom Moskwy”. Sala koncertowa i centrum biznesowe, hotel i przytulna restauracja, pomieszczenia biurowe — będzie tam wszystko, co jest niezbędne dla rozwoju białorusko-rosyjskich stosunkуw w rуżnych dziedzinach.
— W stylu wszystkich nowych budynkуw powinien być widoczny wpływ tradycyjnej moskiewskiej architektury — mуwi Jurij Grigoriew. — “Dom Moskwy” w Mińsku zostanie swego rodzaju znakiem rosyjskiej stolicy, nawet na szkicu przypomina słynny zabytek przy ulicy Twierskiej, w ktуrym mieści się dziś administracja stolicy. Najważniejsze jednak zadanie dla nas — trafić w skalę zabudowy Mińska, harmonijnego i ludzkiego. Myślę, że tak będzie, przecież te dwie stolice są ściśle z sobą związane. Po drugiej wojnie światowej Mińsk razem z białoruskimi specjalistami odbudowywali znani architekci z Moskwy i Leningradu — Parusnikow, Barszcz, Langbard. Obecnie dużo białoruskich architektуw pracuje w rosyjskiej stolicy.
Wcześniej tytułem honorowego obywatela Mińska zostali wyrуżnieni laureat Nagrody Nobla rosyjski fizyk Żores Alfiorow, Metropolita Miński i Słucki Filaret, Patriarszy Egzarcha całej Białorusi, wielokrotna mistrzyni olimpijska Helena Biełowa i inne znane osobowości, ktуre przyczyniły się do rozwoju białorusko-rosyjskich stosunkуw.

Włodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи