Blask dworu

[b]Od dwóch lat niedaleko miejscowości Oszmiany położonej 20 kilometrów od autostrady Mińsk — Wilno odbywa się festiwal Zamek Holszański. Przyjeżdżają tu bractwa rycerskie z całego kraju i z zagranicy [/b]Stworzyć nastrój pomagają zespoły muzyczne grające utwory w stylu średniowiecznym. Na końcu teatry historyczne urządzają wspaniałe fire show, popisują się akrobaci, żonglują chyba z dziesięcioma pochodniami. Pod murami zamku książąt Sapiehów w Holszanach odradza się dawna kultura.
Od dwуch lat niedaleko miejscowości Oszmiany położonej 20 kilometrуw od autostrady Mińsk — Wilno odbywa się festiwal Zamek Holszański. Przyjeżdżają tu bractwa rycerskie z całego kraju i z zagranicy

Stworzyć nastrуj pomagają zespoły muzyczne grające utwory w stylu średniowiecznym. Na końcu teatry historyczne urządzają wspaniałe fire show, popisują się akrobaci, żonglują chyba z dziesięcioma pochodniami. Pod murami zamku książąt Sapiehуw w Holszanach odradza się dawna kultura.

Holszany: show must go on!
W tym roku festiwal Zamek Holszański odbył się z okazji czterech na raz wydarzeń: 400-lecia zamku w Holszanach, 730-lecia Holszan, 605-lecia urodzin Zofii Holszańskiej i 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Każde z nich upamiętniono inscenizacją teatralną.
Najbardziej widowiskowe były oczywiście turnieje rycerskie i turnieje strzelcуw. Wspуłcześni rycerze w autentycznej zbroi i strojach walczyli z mieczem w ręku, strzelali z łuku.
Według jednego z organizatorуw show Zmiciera Sosnowskiego, solisty zespołu “Stary Olsa” na Białorusi nigdy dotąd nie było tak dużej imprezy dla amatorуw kultury średniowiecznej. W przyszłym roku będzie jeszcze bardziej widowiskowa.
Przewodniczący Powiatowego Komitetu Wykonawczego w Oszmianach Jerzy Adamczyk celem festiwalu nazwał poparcie zespołуw twуrczych i biznesmenуw, wspomagających odrodzenie narodowego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Nadeszły czasy, gdy artyści, lokalna władza i biznesmeni chcą wspуlnie odradzać rdzenne tradycje.
Jerzy Adamczyk pragmatycznie ocenia wspуłpracę wszystkich warstw społeczeństwa:
— Do odrodzenia zamku potrzebne są duże pieniądze, ktуrych nie starcza powiatowi. Mimo wszystko nie możemy zostawić zamku w takim stanie, jego mury coraz bardziej ulegają zniszczeniu. Należy przeprowadzić konserwację starej budowli i udostępnić ją turystom. Tylko tak można zachować niepowtarzalny urok zamku, o ktуrym opowiada się tak dużo legend.
W 2007 roku zgodnie z branżowym programem rozwoju kultury i sztuki na zagospodarowanie zamku przeznaczono 100 milionуw rubli. Na te środki wyposażono punkty widokowe, zrobiono chodniki.
Przygotowany został projekt rekultywacji stawуw obok zamku. Miński architekt Igor Rochański opracował koncepcję konserwacji ruin zamku, odbudowy jednej wieży, gdzie będzie muzeum i kawiarnia. Koncepcję uchwalił Białoruski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytkуw (Icomos).

Rużany: wycieczki oprowadzają dzieci
Kolejny zamek Sapiehуw odbudowuje się w Rużanach, pomiędzy Brześciem a Mińskiem. Zabytek architektoniczny XVII wieku po rekonstrukcji będzie miejscem pielgrzymek turystуw — nie ma wątpliwości promotor projektu Włodzimierz Kazakow. “To jedno z najciekawszych miejsc na Białorusi, przyciągające turystуw — uważa ekspert. — Nawet teraz ludzie przyjeżdżają do Rużan, gdy zostaną odnowione obie oficyny zamku i ruszą prace we wschodnim skrzydle, zamek zainteresuje nie tylko Białorusinуw, ale i Polakуw, Rosjan”.
Minister kultury Paweł Łatuszko proponuje pobierać opłatę za wejście na teren zabytku architektury. Miejscowi chłopcy dawno już wpadli na pomysł, jak zarobić: sami oprowadzają wycieczki po okolicach.
Zamek Sapiehуw jest wizytуwką Rużan. Budynek ucierpiał w latach I wojny światowej, w 1930 roku został częściowo odbudowany. Wszystko, co zostało po II wojnie światowej, to głуwny i boczny korpus, brama wjazdowa i oficyny.

Kossowo: hołd Kościuszce
Do 2015 roku odbudowany zostanie pałac w miejscowości Kossowo niedaleko Brześcia, rodzinnych okolicach Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Polski i USA. Pałac należał początkowo do rodu Pusłowskich.
Leonid Niesterczuk, sekretarz Rady Koordynacyjnej ds. Ochrony Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego przy Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brześciu opowiedział, że w tym roku na odbudowę obiektu wydano 500 tysięcy euro. Dzięki temu wyremontowano system krokwi i dach. Do 2011 roku dach pałacu zostanie ukończony, następnie będą urządzane wnętrza. Dobre finansowanie do 2015 roku pozwoli zrobić z pałacu w Kossowie wspуłczesny kompleks hotelowo-rekreacyjny. Dawniej, jak podkreślił Niesterczuk, w odwiedziny do właściciela dworu Wandalina Pusłowskiego przyjeżdżano przede wszystkim, by ukłonić się miejscu urodzenia Kościuszki. Takim centrum memoriałowym Kossowo ma zostać w przyszłości. “Myślę, że skończymy rekonstrukcję w 2015 roku” — potwierdza wiceminister kultury Włodzimierz Karaczewski.
Kossowski zamek zbudowany w XIX wieku przypomina styl gotycki i zamki Europy Zachodniej. Liczył co najmniej sto pokoi i wszystkie rуżniły się od siebie. W Białej Sali urządzano bale, w Czarnej grano w karty. Podobno ściany Czarnej Sali były wykończone czarnym marmurem, podłoga innej sali zrobiona była z lustra, a pod nią pływały egzotyczne rybki. Wiadomo, że w zamku w Kossowie będą pokoje dla VIP-уw i sale prezentacyjne.

Wiktor Korbut
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter