Biennale w Paryżu

Wystawa prac białoruskich malarzy “Ziemia pod białymi skrzydłami” odbywa się w jednej z prestiżowych sal Paryżu — w Centrum Pierre Cardena. Jej ekspozycja obejmuje ponad 50 obrazów 14 mistrzów pędzla, które reprezentują różne kierunki współczesnego białoruskiego malarstwa
Wystawa prac biaіoruskich malarzy “Ziemia pod biaіymi skrzydіami” odbywa siк w jednej z prestiїowych sal Paryїu — w Centrum Pierre Cardena. Jej ekspozycja obejmuje ponad 50 obrazуw 14 mistrzуw pкdzla, ktуre reprezentuj± rуїne kierunki wspуіczesnego biaіoruskiego malarstwa.
Jak powiedziano w centrum prasowym MSZ Biaіorusi wystawa juї wzbudziіa їywe zainteresowanie w¶rуd francuskiej publiczno¶ci. Na otwarcie wernisaїu zebrali siк jak francuscy, tak i biaіoruscy dziaіacze sztuki, ktуrzy obecnie mieszkaj± we Francji, przedstawiciele Domu Mody Pierre Cardina, biznesmeni, kierownicy stowarzyszeс przyjaјni.

Otwieraj±c wystawк biaіoruski ambasador we Francji Wiktor Szych opowiedziaі o Biaіorusi oraz o jej wkіadzie w sztukк europejsk±. Wystawa zostaіa zorganizowana przez ambasadк Biaіorusi we Francji przy wsparciu Biaіoruskiego Zwi±zku malarzy.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter