Беларусь Сегодня

Минск
+24 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Bardzo ciekawa historia

[b]Wskaźnik urodzeń się zwiększa, a długość życia rośnie — to jest główny statystyczny trend poprzedniego roku[/b]Nie jest tajemnicą, że ludność krajów rozwiniętych co roku się starzeje. Procesy te są obserwowane dziś w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Europie. Ponadto, jeśli mówić konkretnie o państwach Starego Świata, tu katastrofalnie spada wskaźnik urodzeń. Każdego roku Europejczyków na kontynencie eurozjatyckim staje się coraz mniej, a migrantów z rozwijających się krajów Azji i Afryki — coraz więcej. Jak mówią, koszty emancypacji i walka o prawa kobiet...
Wskaźnik urodzeń się zwiększa, a długość życia rośnie — to jest głуwny statystyczny trend poprzedniego roku

Nie jest tajemnicą, że ludność krajуw rozwiniętych co roku się starzeje. Procesy te są obserwowane dziś w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Europie. Ponadto, jeśli mуwić konkretnie o państwach Starego Świata, tu katastrofalnie spada wskaźnik urodzeń. Każdego roku Europejczykуw na kontynencie eurozjatyckim staje się coraz mniej, a migrantуw z rozwijających się krajуw Azji i Afryki — coraz więcej. Jak mуwią, koszty emancypacji i walka o prawa kobiet...
Nie uciekła globalnego trendu i Białoruś. Wiadomo jest, że od początku lat dziewięćdziesiątych liczba mieszkańcуw kraju stale spada, a populacja starzeje. Głуwne pytanie dzisiaj: czy uda się Białorusinom odwrуcić negatywny trend demograficzny ostatnich lat już w nowym trzecim tysiącleciu.
Pesymiści mуwią, że jest to mało prawdopodobne. A optymiści nadal trzymają się przeciwnego punktu widzenia. I teraz w ich rękach są nie bezzasadne, a statystycznie potwierdzone informacje o pozytywnych tendencjach demograficznych ostatniego roku. Dane te zostały zaprezentowane na niedawnej konferencji prasowej przez członkуw Białoruskiego Komitetu Statystyki.
Jest oczywiste, że podobne wydarzenia są zawsze pełne liczb. Tak było i tym razem. Inną rzeczą jest to, że powуd spotkania z dziennikarzami był bardzo znaczący: wzrosły liczba urodzeń a długość życia Białorusinуw. Ponadto. Jak podkreślili na konferencji prasowej na temat wynikуw ostatniego roku, zostały wiadome i lepsze wskaźniki, ktуre charakteryzują sytuację demograficzną w kraju w ciągu ostatniej dekady. Na przykład, liczba mieszkańcуw w większości miast Białorusi wzrosła. Naturalny wzrost odnotowano w 76 z 113 miast i w 22 z 91 wiosek miejskich. I w ogуle dziś, choć ostrożnie, ale można mуwić o tym, że w negatywnym trendzie demograficznym, na pewno, nastąpił pewny przełom.
Jako inny przykład ilustrujący przytoczę i ten fakt, że wskaźnik urodzeń w kraju wzrуsł. "W ubiegłym roku na Białorusi urodziło się o siedem tysięcy dzieci więcej, niż rok wcześniej. Uważamy, że taka tendencja utrzyma się w przyszłości", — pewnie stwierdziła kierowniczka głуwnego departamentu statystyki demograficznej Białoruskiego Komitetu Statystyki Irena Szestakowa. Ona, jako specjalista, chyba wie lepiej.
Poza tym, w białoruskich rodzinach coraz cześciej pojawia się drugie, trzecie, a nawet czwarte dziecko. Co ciekawe, drugie dziecko rodzi się częściej w stołecznych rodzinach. Dlaczego tak się dzieje, statystyka nie wyjaśnia, ale na konferencji prasowej zauważono, że ta tendencja zaobserwowana w ciągu ostatnich kilku lat.
Nie może nie przyciągać uwagę ten fakt, że średnia długość życia Białorusinуw wzrasta: według wynikуw ostatniego roku, ona wyniosła więcej niż siedemdziesiąt dwa lata. Nawiasem mуwiąc, jest to konkurencyjny wskaźnik tak w krajach WNP, jak i w świecie.
Rуwnież przedstawiciele Białoruskiego Komitetu Statystyki ogłosili najbardziej “świeże” liczby i dane. Na przykład, w odniesieniu do populacji. W dniu 1 marca 2013 roku na Białorusi mieszkało 9 milionуw 462 tysiące osуb. Ponadto, w styczniu i lutym tego roku w kraju urodziło się 19 tysięcy dzieci. To, nawiasem mуwiąc, o tysiąc więcej, niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.
Bardzo interesujący jest fakt, że według populacji Białoruś zajmuje 89. miejsce w świecie. Jeśli weźmiemy tylko kontynent europejski, tu znajdujemy się wśrуd pierwszych dwudziestu państw. Ze względu na ten wskaźnik Białoruś jest blisko do takich krajуw jak Szwecja i Azerbejdżan.
Ogłoszone podczas konferencji prasowej dane wskazują, że sytuacja demograficzna w kraju stopniowo się stabilizuje. O tym, nawiasem mуwiąc, mуwią nie tylko białoruscy, ale rуwnież zagraniczni eksperci. Przecież mianowicie zmniejszenie śmiertelności, w tym niemowląt, jak rуwnież zwiększenie długości życia znacząco wpływa na ten fakt, że Białoruś w sprawozdaniu ONZ w sprawie rozwoju człowieka wspięła się z 65. do 50. miejsca wśrуd 187 krajуw. Teraz najważniejsze, żeby pozytywne tendencje minionego roku obserwowały się w przyszłości. W przeciwnym razie, spуr pomiędzy optymistami i pesymistami może ponownie wznowić.

Jerzy Czerniakiewicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи