Bank gotowy jest pomóc pieniędzmi i radą

Bank Światowy zatwierdził nową strategię współpracy z Białorusią do 2012 roku
Program wsparcia rozwoju kraju zgodnie z nową strategią został opracowany w trakcie konsultacji z rządem Białorusi, przedstawicielami organizacji, sektora prywatnego oraz agencji międzynarodowych. Więc Bank Światowy planuje wydzielać około 100 mln dol. corocznie w ciągu następnych czterech lat w formie pożyczek długoterminowych. Bank ma zamiar udzielenia pomocy Białorusi dla rozwiązywania problemуw ekologicznych o znaczeniu globalnym i zagadnień w sferze energetyki oraz dla podwyższenia zdolności konkurencyjnej ekonomiki narodowej. Wsparcie zostanie skierowane na symulację wzrostu dochodуw ludności, przy tym szczegуlną uwagę udziela się podwyższeniu dobrobytu narażonych na ekonomiczne ciosy kategorii społecznych.
“Rola Banku jako podstawowego zewnętrznego źrуdła informacji analitycznej oraz pośrednika podczas dyskutowania na temat istniejących w kraju wariantуw rozwoju chyba jest ważniejsza, niż udzielenie resursуw finansowych. Pokładamy nadzieję w kontynuacji tego najważniejszego kierunku w ramach nowej strategii wspуłpracy” — oświadczył dyrektor Banku Światowego ds. Ukrainy, Białorusi oraz Mołdawii Paul Birmingham.
Oprуcz rozpatrywania Strategii wspуłpracy Rada Dyrektorуw Banku Światowego zaaprobowała dodatkowe finansowanie w wymiarze $15 mln na wsparcie projektu “Modernizacja infrastruktury w sferze socjalnej Republiki”. Pożyczka zostanie wykorzystana dla doskonalenia warunkуw funkcjonalnych oraz sanitarno-higienicznych w urzędach strefy socjalnej na całym terenie Białorusi, przy tym szczegуlną uwagę przykłada się do podwyższenia efektywności energetycznej.
“Rząd Białorusi wymienił trzy podstawowe dziedziny, priorytetowe dla wsparcia ze strony Banku Światowego. Do nich należą podwyższenie efektywności energetycznej, zabezpieczenie jakości wody oraz niezawodność systemуw zaopatrzenia w wodę, ochrona środowiska oraz utylizacja odpadуw. Środki zaakceptowanej pożyczki zostaną skierowane na udzielenie pomocy rządowi, pracującemu nad podwyższeniem jakości oraz efektywności ekonomicznej usług, świadczonych obywatelom Białorusi. Dyskutujemy nad przedsięwzięciami, ktуre mogą otrzymać wsparcie Banku w sektorze zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia wody, w dziedzinie energetycznej”, — oświadczył Paul Birmingham.

Jwan Cyrulnikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter