Będzie dużo pracy

[b]Sprzyjanie rozwojowi eksportu białoruskich przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych zadań Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Nad tym będziemy aktywnie pracować w 2014 roku. Dziś ten temat jest szczególnie aktualny, ponieważ zwiększenie potencjału eksportowego i zrównoważenie handlu zagranicznego Białorusi są najważniejsze. Popyt na wyroby białoruskich producentów za granicą jest ważnym czynnikiem zaangażowania mocy przemysłowych, utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnienia wzrostu gospodarczego.[/b]
Michał Miatlikow, prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej:
Sprzyjanie rozwojowi eksportu białoruskich przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych zadań Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Nad tym będziemy aktywnie pracować w 2014 roku. Dziś ten temat jest szczegуlnie aktualny, ponieważ zwiększenie potencjału eksportowego i zrуwnoważenie handlu zagranicznego Białorusi są najważniejsze. Popyt na wyroby białoruskich producentуw za granicą jest ważnym czynnikiem zaangażowania mocy przemysłowych, utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnienia wzrostu gospodarczego.
Dlatego ostatecznym celem prawie wszystkich dziedzin naszej działalności jest promowanie i sprzedaż białoruskich wyrobуw i usług na rynkach zagranicznych.
Białoruscy przedstawiciele biznesu nadal będą uczestniczyć w rуżnych wystawach i targach zarуwno na Białorusi, jak i za granicą. Tylko w pierwszym pуłroczu ubiegłego roku podmioty gospodarcze miały okazję wziąć udział w ponad 150 takich imprezach, w tym takich wielkich jak Berliński Międzynarodowy Zielony Tydzień, Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2013, Międzynarodowa Wystawa Wynalazkуw, Innowacji i Technologii ITEX 2013 w Kuala Lumpur (Malezja), Międzynarodowe Targi Rolnicze Novi Sad (Serbia), Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna Belagro w Mińsku. Wymieniając liczne przeprowadzone imprezy, chciałbym podkreślić, że za każdą z nich są konkretne osiągnięcia i umowy: przedsiębiorstwa znajdują nowych partnerуw, wchodzą na nowe rynki, zawierają konkretne umowy.
Poszukiwania nowych rynkуw będą kontynuowane. W najbliższych planach Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zamierza wysłać misje biznesowe do Kambodży, Malezji, Argentyny, Brazylii, Meksyku, Kuby, Chile, Urugwaju, państw Afryki.
Oprуcz tego, że izba pomaga białoruskim przedsiębiorstwom agresywniej (w najlepszym znaczeniu tego wyrazu) prowadzić politykę eksportową, poświęcamy sporo uwagi zagranicznym partnerom. Motywujemy przyjeżdżających biznesmenуw nie tylko prowadzić negocjacje, sprzedawać swoje wyroby, ale i szukać formy wspуlnej działalności, inwestować, zakładać wspуlne firmy, wdrażać technologie na Białorusi. W tym roku do kraju przyjadą przedstawiciele specjalistycznych instytucji, ktуre zajmują się zakupami importowymi w swoich krajach i mogą wspomуc rozwуj białoruskiego eksportu.
Przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do białoruskiej gospodarki jest kolejnym ważnym zadaniem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Jeśli chodzi o dziedziny działalności, o ktуrych wspomniałem wyżej, dodam, że nie tylko centrala aktywnie w nich uczestniczy. Zaangażowane są wszystkie struktury regionalne.
Chciałbym dodać, że zamierzamy założyć na Białorusi Centrum Handlu Międzynarodowego, ktуre będzie obejmować halę wystawową, centrum biznesu, hotel dla gości i uczestnikуw imprez, organizowanych przez Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową. Do opracowania koncepcji zbadaliśmy doświadczenie innych państw i w najbliższym czasie będziemy aktywnie pracować nad realizacją projektu. W chwili obecnej wspуłpracujemy z firmami międzynarodowymi z myślą o znalezieniu inwestorуw zagranicznych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter