Autorytatywne komentarze

Spotkanie w Minsku prezydentów Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej bez wątpienia było światowym wydarzeniem politycznym
Spotkanie w Minsku prezydentów Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej bez wątpienia było światowym wydarzeniem politycznym. Szczególne znaczenie ma sam fakt przeprowadzenia takiego spotkania, ponieważ po raz pierwszy przy stole negocjacyjnym zebrali się przedstawiciele Unii Celnej — Unii Europejskiej — Ukrainy. Ważne są również wyniki spotkania na najwyższym szczeblu i oświadczenia polityczne przywódców państw, świadczące o rozpoczęciu dialogu. Swoją wizję tego spotkania i jego wyniki skomentowali eksperci białoruscy i zagraniczni.

Wypowiedzi


Władimir Putin:

Rosja szanuje i będzie szanować wybór każdego narodu, każdego kraju w ustroju swojego życia politycznego, utworzeniu związków — wojennych, gospodarczych. Mamy nadzieję, że nie zaszkodzi to innym uczestnikom kontaktów międzynarodowych i nie będzie się odbywało naszym kosztem.

Nursułtan Nazarbajew:

W chwili obecnej należy zapewnić na wielką skalę pomoc humanitarną poszkodowanej ludności Ukrainy. Federacja Rosyjska już zaczęła jej udzielać. W tym procesie powinny wziąć udział organizacje międzynarodowe, w tym Unia Celna, WNP. Ważne jest zapewnienie bezstronnej kontroli międzynarodowej za dostawą pomocy humanitarnej. Dlatego przywołuję strony konfliktu do zawarcia rozejmu na czas udzielenia pomocy cierpiącym ludziom.

Petro Poroszenko:

Rozstrzyga się tu los świata i Europy. Celem mojej wizyty w Minsku jest zakończenie przelewu krwi i rozpoczęcie poszukiwań kompromisu politycznego.

Catherine Ashton:

Ważny jest udział przywódców państw regionu w dialogu, by znaleźć rozwiązanie istniejących problemów. Nasze stanowisko jest jednoznaczne: popieramy wybór narodu Ukrainy i tę drogę, którą idzie. Chce mieć dobre stosunki zarówno z Unią Europejską, jak i z sąsiadami.

Alaksandr Iwanoŭski, pierwszy prorektor Akademii Zarządzania przy Prezydencie Białorusi, politolog:

Minsk zaprezentował się jako platforma dla poważnych negocjacji od lepszej strony.

Spośród mnóstwa poważnych kwestii poruszonych podczas spotkania prezydentów państw członkowskich Unii Celnej, Ukrainy i wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej w Minsku, była również kwestia oceny Białorusi jako państwa, które może zorganizować i przeprowadzić takie spotkanie na najwyższym szczeblu. “Żaden z uczestników nie zgłosił żadnych krytycznych uwag na ten temat. Organizacja spotkania, atmosfera, warunki, jakie stworzono faktycznie całkowicie zadowoliły” — powiedział politolog.

Alaksandr Iwanoŭski dodał: “Głowa naszego państwa podkreślił, że nie szukamy żadnych jednostronnych ustępstw lub korzyści. Tym bardziej, że Białoruś występuje w charakterze organizatora. Sądzę, że poziom organizacji i przeprowadzone spotkania przyczynią się do pozytywnego rozstrzygnięcia szeregu kwestii, które można osiągnąć już na tym etapie negocjacji”.


Alaksandr Szpakoŭski, dyrektor instytucji informacyjno-oświatowej Aktualna Koncepcja, politolog:


Spotkanie wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Catherine Ashton z prezydentem Białorusi stwarza pewne przesłanki do normalizacji stosunków Unii Europejskiej i białoruskiej strony.

Spotkanie w Minsku oczywiście nie uwolni Białorusi od nieobiektywnych ocen ze strony Unii Europejskiej, od uprzedzeń i krytyki. “Jednak sam fakt, że szefowa służby unijnej do spraw zagranicznych nie unika kontaktu z przywódcą państwa białoruskiego, stwarza pozytywne tło i pewne przesłanki do dalszej normalizacji stosunków na linii Białoruś — Unia Europejska” — podkreślił Alaksandr Szpakoŭski.

Politolog uważa, że spotkanie z udziałem Catherine Ashton jest sygnałem dla rządów narodowych państw Unii Europejskiej, że z białoruską stroną nie tylko można, ale i trzeba się porozumieć.

“Ten fakt, że szczyt takiego formatu i takiego poziomu odbył się w Minsku, świadczy o ważnej roli geopolitycznej Białorusi i uznaniu naszych władz ze strony wspólnoty międzynarodowej” — powiedział Alaksandr Szpakoŭski.

Dodał, że przeprowadzenie spotkania w Minsku świadczy również o uznaniu słuszności stanowiska białoruskiej strony w sprawie Ukrainy.


Wiktar Fiesak, wiceprzewodniczący Stałej Komisji do spraw międzynarodowych Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi:


Spotkanie w formacie Unia Celna — Ukraina — Unia Europejska, które odbyło się w Minsku, nadaje duże znaczenie Białorusi w świecie.
“Spotkanie Unia Celna — Unia Europejska — Ukraina na naszej ziemi nadaje jeszcze większe znaczenie Białorusi we wspólnocie światowej, istotnie poprawi nasze stosunki z Unią Europejską” — powiedział poseł.

Dodał, że raczej nie możemy się spodziewać szybkiego rozstrzygnięcia ukraińskich problemów po spotkaniu w Minsku. “To spotkanie jednak przyczyni się do rozpoczęcia osiągnięcia porozumienia, które przyniesie pokój na ziemię Ukrainy” — uważa Wiktar Fiesak.

Miejscem przeprowadzenia spotkania wybrano właśnie Minsk, ponieważ Białoruś zajmuje neutralne stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie. “Nasz prezydent nieraz oświadczał, że Ukraina jest jednym z głównych partnerów, jest sąsiadem, mamy wspólne korzenie historyczne i dlatego polityka między dwoma krajami powinna być budowana na dobrym sąsiedztwie i wzajemności” — powiedział Wiktar Fiesak.


Janina Sokołowskaja, redaktor naczelny gazety “Izvestia na Ukrainie”:


Ważny jest sam fakt przeprowadzenia w Minsku spotkania na najwyższym szczeblu w formacie Unia Celna — Ukraina — Unia Europejska.

Redaktor naczelna uważa, że ważne są nie tyle wyniki spotkania prezydentów Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej, ile sam fakt jego przeprowadzenia. “Nie spodziewamy się po spotkaniu konkretnych wyników w postaci jakichkolwiek podpisanych dokumentów, spodziewamy się ważnych oświadczeń politycznych. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko już oświadczył, że jest gotów rozstrzygać kwestie tylko w drodze pokojowej” — powiedziała Janina Sokołowskaja.

Jej zdaniem głowa państwa białoruskiego Alaksandr Łukaszenka może zostać sędzią polubownym, który pomoże pogodzić się wszystkim stronom konfliktu na wschodzie Ukrainy. Podkreśliła, że Minsk zostanie główną platformą do negocjacji politycznych. Białoruska stolica może być ośrodkiem pojednania.


Marat Żylinski, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. edukacji, kultury i nauki Izby Reprezentantów, doktor historii:


Minskie spotkanie to zwycięstwo polityczne białoruskiej dyplomacji.

Spotkanie w Minsku prezydentów państw Unii Celnej, Ukrainy i wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej jest zwycięstwem politycznym białoruskiej dyplomacji. Takiego zdania jest wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. edukacji, kultury i nauki Izby Reprezentantów, doktor historii Marat Żylinski.

Poseł uważa, że Europa zobaczyła: Białoruś jest pełnowartościowym państwem europejskim i bez Minska wielu spraw nie można rozstrzygnąć. Szczyt nie odbył się w Paryżu, jak zakładano, nie w Astanie, Warszawie lub Berlinie, odbył się właśnie w Minsku. Co świadczy o tym, że Minsk należy do kręgu interesów między innymi polityki europejskiej. “Minskie spotkanie to zwycięstwo polityczne władz Białorusi i naszej dyplomacji. Myślę, że europejscy dygnitarze i politycy zrozumieli i przyznali, że z Minskiem trzeba się liczyć” — powiedział Marat Żylinski.

“Białoruś nie może wypaść z orbity polityki europejskiej, jak przez dłuższy czas próbowano robić. Okazało się, że Minsk jest wspaniałą platformą i w pierwszej kolejności dla dyplomacji europejskiej, gdzie można między innymi rozstrzygać najbardziej ostre i aktualne problemy. Wydarzenia 12 sierpnia są tego dowodem” — uważa poseł.

Jego zdaniem dygnitarze europejscy swoją wizytą w Minsku pokazali gotowość do wykorzystania białoruskiej stolicy w wymiarze politycznym, jako platformę do rozstrzygnięcia nawet najtrudniejszych kwestii.


Walerij Czałyj, wiceszef Administracji Prezydenta Ukrainy:


Minskie spotkanie jest ważnym krokiem do uregulowania sytuacji na Donbasie.

Spotkania w Minsku miały pozytywne wyniki i pozwoliły przejść do procesu uzgodnienia ostatecznej mapy drogowej w uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Powiedział o tym w Kijowie wiceszef Administracji Prezydenta Ukrainy Walerij Czałyj.

“O tym, co się działo w Minsku otwarcie i za zamkniętymi drzwiami, mogę powiedzieć, że jest to jednak przejście do mapy drogowej, która w chwili obecnej jest przedmiotem konsultacji w różnych formatach” — powiedział Walerij Czałyj.

Jak podkreślił wiceszef Administracji Prezydenta Ukrainy, spotkania w Minsku sprawiły wrażenie, “że strony zbliżyły się do pewnej granicy, po której należy szukać rozwiązania”. “Eskalacja nikomu nie jest potrzebna. Myślę, że istnieje już zrozumienie, że potrzebny jest pokój” — reasumował.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи