Posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego omówili priorytety rozwoju Państwa Związkowego

Aktualne zadania na tle historii

Posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego omówili priorytety rozwoju Państwa Związkowego

70-lecie Wielkiego Zwycięstwa to jest najważniejsza dla naszych narodów pamiętna data, która stała się myślą przewodnią 48. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji, które odbyło się w Grodno. W jego pracy wzięli udział posłowie Zgromadzenia Parlamentarnego, przedstawiciele Stałego Komitetu Państwa Związkowego, ministerstw i resortów obu państw oraz kierownicy Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.


W przededniu obrad Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Sergej Naryszkin, który jest też Przewodniczącym Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego, spotkał się z grodzieńskimi naukowcami — historykami. Podstawowym tematem rozmowy było zachowanie pamięci o wydarzeniach Pierwszej Wojny Światowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej na Białorusi i w Rosji. Mówiono o niesprawiedliwie zapomnianych nauczkach Pierwszej Wojny Światowej, o potrzebie badań wspólnych, o tym, że obok ze wzmocnieniem gospodarek narodowych i zdolności obrony niemniej jest ważne prowadzić pracę po zachowaniu pomników historycznych naszych narodów. Podczas dialogu białoruscy historycy zaproponowali Sergejowi Naryszkinowi pomysleć o założeniu na podstawie Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego oddziału regionalnego Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego zgodził się z propozycją i poobiecał, że w najbliższym czasie zajmie się uosobnieniem tej idei.

Z kolei Rektor Rosyjskiego Uniwersytetu Humanistycznego Jefim Piwowar zaproponował podpisać umowę pomiędzy stojącą na jego czele uczelnią a Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, co pozwoliłoby na opracowanie wspólnych magisterskich i dyplomowych projektów oraz rozszerzyłoby możliwości naukowców podczas pracy z archiwami.

W końcu spotkania Sergej Naryszkin poobiecał, że związkowi parlamentarzyści będą starać się przewidzieć w budżecie na następny rok środki na zakończenie prac nad wzniesieniem pomników bohaterom Pierwszej Wojny Światowej w Smorgoniu, gdzie 100 lat temu były krwawe walki Imperium Rosyjskiego z wojskami niemeckimi.

Prawidłowym ciągiem tematu Braterstwa Broni była uroczysta ceremonia złożenia wianka i kwiatów na Wieczny Ogień, który został zapalony w miejskim parku Grodna na miejscu grobu radzieckich żołnierzy i partyzantów, które zginęli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. 

Potem parlamentarzyści przystąpili do dyskusji o głównych pytaniach sesji. Zadania pierwszorzędne zaznaczył Sergej Naryszkin:

— Główne pytanie sesji jest związane z priorytetowymi kierunkami i podstawowymi zadaniami działalności Zgromadzenia Parlamentarnego na średnioterminową perspektywę. To są lata 2015-2017. Wśród podstawowych kierunków są współpraca handlowo-gospodarcza, uzgodniona polityka przemysłowa, rozwój sektora agroprzemysłowego, wspólna naukowo-techniczna  polityka Państwa Związkowego, która przewiduje realizację 12 programów i 18 projektów Państwa Związkowego z budżetem 3 miliarda 181 milionów rubli. Wśród głównych kierunków pracy są kształtowanie wspólnej polityki migracyjnej i założenie połączonego systemu transportowego.

Pierwszy zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji Włodzimierz Andrejczenko ogłosił podstawowe problemy, z którymi parlamentarzyści spotkali się w ostatnich latach:

— Priorytetowe kierunki rozwoju Państwa Związkowego, które zostały zatwierdzone w marcu, przewidują wzrost wzajemnego obrotu towarowego. Oczywiście, od czasu przyjęcia tego dokumentu minęło jeszcze nie tak dużo czasu, ale Zgromadzenie Parlamentarne jest zaniepokojone tym, że nie wszystko roztrzyga się w ten sposób, jak było zaplanowano. Naprzykład obrót towarowy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadł o 30 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłorocznym. Zmieniają terminy, jest bezwładność, zwłoki.

Uczestnicy obrad doszli do jednego wniosku: trzeba wzmocnić kontrolę wykonywania postanowień głów państw. Oprócz tego, parlamentarzyści zdecydowali starannie śledzić za opracowaniem narodowych projektów ustawy na przedmiot ich zgodności z Umową o stworzeniu Państwa Związkowego. Posłowie związkowi także zrobili bilans 2014 roku i zaplanowali przeprowadzić kolejną 49. Sesję Zgromadzenia Parlamentarnego w Petersburgu. 

Katarzyna Czarowska

Photo BelTA
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter