Wszechstronna współpraca białorusko-chińska znajduje swój konkretny wyraz w sferze medialnej

Związki zostają mocniejsze

Wszechstronna współpraca białorusko-chińska znajduje swój konkretny wyraz w sferze medialnej


Wszechstronna i obiektywna informacja, wiadomo, jest istotnym elementem zabezpieczenia skutecznego międzypaństwowego współdzałania, katalizatorem jego rozwoju, w tym w nowych perspektywnych kierunkach. Dwustronne chińsko-białoruskie partnerstwo w sferze medialnej z powodzeniem realizuje się na podstawie szeregu dokumentów. Wśród nich, najpierw, warto odznaczyć Umowę o współpracy pomiędzy Ministerstwem Informacji Republiki Białoruś oraz Biurem Prasowym Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej, podpisaną 5 grudnia 2005 roku w Pekinie. Ta umowa przewiduje wymianę informacją, delegacjami dziennikarzy, udział w międzynarodowych targach książki i wystawach medialnych, międzynarodowych sympozjach i konferencjach. Postanowienia umowy są zdetalizowane w programie wszechstronnego partnerstwa strategicznego Republiki Białoruś i Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2014-2018, gdzie jest przewidzane współdziałanie Białorusi i Chińskiej Republiki Ludowej w dziedzinie mediów.


Minister informacji Republiki Białoruś Lilia Ananicz i szef chińskiej delegacji, zastępca kierownika Chińskiej Państwowej Administracji Radia, Kina i Telewizji Yang Xiaohong podczas podpisania memoranda o współpracy

Wśród podstawowych kierunków współpracy, zamocowanych w programie, są współdziałanie w dziedzinie transmitowania telewizyjnego i radiowego, wydawnictw i poligrafii, przygotowanie pracowników, kontakty między redakcjami mediów, wzajemny udział w międzynarodowych wystawach i targach wyspecjalizowanych, organizowanych na Białorusi i w Chinach, tłumaczenie i wydawnictwo najbardziej znanych pisarzy obu krajów.

Dzisiaj można z pewnością mówić o skuteczności i efektywności białorusko-chińskiej współpracy mediów. Ścisłe i partnerskie współrelacje z chińskimi kolegami ustalono u Białoruskiej Agencji Informacyjnej, Narodowej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej Republiki Białoruś, wiodących holdingów nośników wydruku — “Sowietskaja Biełorussija” oraz wydawnictwa “Zwiazda”.. Wśród form współpracy są regularna wymiana materiałami, wspólne staży dziennikarzy oraz udział w wyspecjalizowanych seminariach, konferencjach, forach i wystawach.

Treba podkreślić, że białoruskie media państwowe dużo uwagi nadają oświetleniu kwestii dwustronnej współpracy Chin i Białorusi w różnych dziedzinach — szczególnie w sferach handlowo-gosporarczej, naukowo-technicznej, humanitarnej. Cieszy to, że rozwija się współpraca również na poziomie organizacji społecznych — ustalono kontakty Stowarzyszenia Diennikarzy Chińskich z Białoruskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy.

Trzeba powiedzieć o tym, że delegacja Chin jest stałym uczestnikiem Międzynarodowej wystawy wyspecjalizowanej “Media na Białorusi”, Białoruskiego Międzynarodowego Forum Mediów, Mińskich Międzynarodowych Targów Książki.


Chińska ekspozycja na XII Mińskich Międzynarodowych Targach Książki zawierała ponad 5 tys. książek. Na zdjęciu: zastępca szefa Administracji Prezydenta Republiki Białoruś Igor Buzowskij i Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Republice Białoruś Cui Tsimin

Nawiasem mówiąc, w zeszłym roku Chiny zostały Gościem Honorowym XXII Mińskich Międzynarodowych Targów Książki. Na dużą skalę i intensywna ekspozycja Chińskiej Republiki Ludowej wywołała duże zainteresowanie u odwiedzających mińskiego forum książki.

Występując na białorusko-chińskim forum wydawców i autorów, które zostało zorganizowane podczas XXII Mińskich Międzynarodowych Targów Książki Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej w Republice Białoruś Cui Tsimin odznaczył, że Chiny mają zamiar więcej aktywnie współpracować z Białorusią w sferze humanitarnej.

A zastępca naczelnika Głównej Państowej Administracji Radia, Kina i Telewizji, zastępca naczelnika Państwowej Administracji do spraw Prawa Autorskiego Yang Xiaohong zwrócił uwagę na to, że chińska strona uważa za znaczny i perspektywny rozwój stosunków z białoruskimi wydawcami książek.

Już w dzisiejszym roku, 21 kwietnia, odbyło się spotkanie robocze ministra informacji Republiki Białoruś Lilii Ananicz z delegacją Stowarzyszenia Diennikarzy Chińskich na czele z sekretarzem wykonawczym Zhu Szouczeń. Podczas spotkania omówiono pytania współpracy Republiki Białoruś i Chińskiej Republiki Ludowej w sferze informacji i druku. Strony odznaczyły potrzebę dalszego współdziałania w ramach podpisanych wcześniej umów, zabezpieczenia wszechstronnego pokrycia w mediach kwestii dwustronnej współpracy, znaczących wydarzeń i procesów, które mają miejsce na Białorusi i w Chinach.


Na otwarciu chińskiej ekspozycji

Jest ważne uwzględnić, że jednym z wyników XXII Mińskich Międzynarodowych Targów Książki zostało podpisanie Memorandum o współpracy między Ministerstwem Informacji Republiki Białoruś oraz Główną Państwową Administracją Radia, Kina i Telewizji Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie “Projektu tłumaczenia i publikacji klasycznych utworów literatury Chin i Białorusi na lata 2015-2020”. W tej sferze ze strony białoruskiej najbardziej aktywnie działa wydawnictwo “Zwiazda”, które zrealizowało z chińskimi partnerami cały szereg skutecznych projektów wydawniczych.

“W wydawnictwie “Zwiazda” w latach 2015-2016 przetłumaczono na język białoruski i wydane jako osobne książki następne utwory autorów chińskich: Wang Wei “Altanka nad jeziorem”, Ai Qing “Aromat ściszonego lasu”, Li Bo “Fletu smutne dźwięki”, Du Fu “Samotność szczytów górskich”, Lee Hae “Pieśń bambusowego fletu” oraz zbiór poezji chińskiej: “Pod skrzydłami smoka: Sto poetów Chin”.

Media, wchodzące do wydawnictwa “Zwiazda”, udzielają dużo uwagi chińsko-białoruskiemu literaturnemu i kulturalnemu partnerstwu. Tylko w ostatnim czasie na język rosyjski przetłumaczono utwory A I, Wei Wei, Zhu Wenying, Lu Ming, Ge Liang (czasopismo “Niemen”), zbiór chińskiej poezji (23 autory) w przetłumaczeniu Lee Tso (czasopismo “Niemen”). W języku białoruskim opublikowano tłumaczenia wierszy Li Bo, Du Fu, Ai Qing (gazeta “Literatura i sztuka”).


Na spotkaniu z delegacją Stowarzyszenia Dziennikarzy Chińskich na czele z sekretarzem wykonawczym Zhu Szouczeń, która przybyła na zaproszenie Białoruskiego Związku Dziennikarzy

Oprócz tego, w czasopismach “Połymia", “Maładość”, ukazał się cały szereg materiałów, poświęconych chińsko-białoruskim związkom. Wśród nich można wymienić następujące:

• Julija Alejczanka “Wzrościć kłosy. Recencja książki “Jasne znaki: poeci Chin” (“Połymia”);

• Wieranika Karlukiewicz “Pierwsze zapoznanie się z literaturą białoruską w Chinach — “Żalejka” Janki Kupały” (“Połymia”);

• Kirył Miacielica “Władce podniebiesnej” (“Maładość”);

• “Instytut Konfucjusza w Białoruskiej Narodowej Politechnice, czyli Do współpracy z Chinami jeszcze na jeden krok” (wywiad z współprcownikami) (czasopismo “Maładość”);

• Wiktar Giermianczuk “Technika serca” (czasopismo “Maładość”).

Wydawnictwo ustaliło kontakty z “Republikańskim Instytutem Sinologii imienia Konfucjusza Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego”, z którym stale organizuje wspólne projekty. Na portalu internetowym instytucji wydawniczej w 2016 roku rozpoczęto projekt “Wiadomości z Chin”, który przedstawia wiadomości z życia Chińskiej Republiki Ludowej. Tylko w gazecie “Literatura i sztuka” za lata 2015-2016 opublikowano ponad trzydzieści materiałów, poświęconych Chinom. Ich autorami wystąpili Aleś Karlukiewicz, Taćjana Siwiec, Maksim Ładymierow, Michaił Kieńko, Władimir Goryń, Nikołaj Chmielnickij, Nikołaj Bierleż, Alesia Łapickaja, Maryna Wiesiełucha, Aryna Krajko, Maria Wojcik, Kastuś Ładućko, Jana Jawicz, Siergiej Szyczko i inni.

Aktywną pracę po współdziałaniu z chińską stroną prowadzi Biełteleradiokompania, w audycji telewizyjnej której rozpowszechniają się materiały tematyczne oraz programy, poświęcone kwestiom chińsko-białoruskiej współpracy. Warto odznaczyć pracę międzynarodowego radia “Białoruś”, obiętość nadawcza którego wynosi 16 godzin, w tym w języku chińskim.

W ten sam czas Ministerstwo informacji Republiki Białoruś regularnie podaje aktualne materiały do wypełnienia strony internetowej Białorusko-Chińskiego Międzyrządowego Komitetu na rzecz Współpracy.

Bardzo aktualne jest współdziałanie związków dziennikarzy, redakcji. Tu również zachodzi aktywny proces. Na przykład, wiosną zeszłego roku delegacja Białoruskiego Stowarzyszenia dziennikarzy na zaproszenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Chińskich odwiedziła Chiny. W kwietniu tego roku podczas rewizyty chińskiej strony została podpisana Umowa o współpracy między organizacjami dziennikarskimi obu krajów.

Krótko mówiąc, chińsko-białoruski dialog medialny dzisiaj jest wypełniony w konkretną pozytywną treść. On jest skierowany do przyszłości — w imię przyjaźni i kreatywności. Z korzyścią dla obu krajów.

Przy okzazji

  • W ramach współpracy Białoruskiej Agencji Informacyjnej i Chińskiej Agencji Informacyjnej “Xinhua” regularnie ustalono wymianę informacją, która publikuje się na RSS agencji.

  • Historie i materiały o ważnych wydarzeniach gospodarczych, kulturalnych, sportowych, politycznych i społecznych Chin stale transmitują się przez Telewizję Ogólnonarodową (Drugi kanał narodowy SA) oraz publikują się w wiodącej republikańskiej gazecie masowo-politycznej “Sowietskaja Biełorussija”.

  • Przedstawiciele Białoruskiej Agencji Informacyjnej oraz Instytucji Administracji Prezydenta Republiki Białoruś “Redakcja gazety “Sowietskaja Biełorussija” systematycznie odwiedzają Chińską Republikę Ludową w tym w celu nauczalnym na zaproszenie chińskiej strony.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter