Беларусь Сегодня

Минск
+28 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Zasady polityki

Jakie miejsce zajmuje nasz kraj w całej różnorodności świata? Jaka jest jego polityka, jakich interesów broni w polityce zagranicznej, czym, jakimi kryteriami kieruje się w realizacji tej polityki? Zapewne te pytania nie są puste. Były aktualne wczoraj, są aktualne dzisiaj i na pewno będą nie mniej ważne jutro. Tym bardziej ważne znaczenie ma uzyskanie odpowiedzi na takie pytania od pierwszej osoby państwa...
Jakie miejsce zajmuje nasz kraj w całej rуżnorodności świata? Jaka jest jego polityka, jakich interesуw broni w polityce zagranicznej, czym, jakimi kryteriami kieruje się w realizacji tej polityki? Zapewne te pytania nie są puste. Były aktualne wczoraj, są aktualne dzisiaj i na pewno będą nie mniej ważne jutro. Tym bardziej ważne znaczenie ma uzyskanie odpowiedzi na takie pytania od pierwszej osoby państwa. Są wtedy pełne i rzeczowe. Możliwość poznania fachowej opinii otrzymała w lutym zapewne najbardziej wymagająca kategoria słuchaczy — młodzież. Prezydent Aleksander Łukaszenko odwiedzając nowy budynek Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego wystąpił przed studentami i przedstawił podstawowe kierunki polityki zagranicznej państwa. Rozumienie istoty tej polityki jest niezbędne dla młodieży, ponieważ właśnie w środowisku młodzieżowym kształtują się przyszli politycy, ich poglądy, wizja drogi rozwoju kraju i własnej roli w tworzeniu jego przyszłości.
Aleksander Łukaszenko występując przed studentami wziął pod uwagę szczegуlność słuchaczy. Maksymalnie szczerze scharakteryzował cechy wspуłczesnego świata, jego antynomie, wymienił partnerуw Białorusi i te państwa, ktуre raczej do nich nie należą. “W polityce nie można się schować za żelazną kurtyną” — taki nagłуwek nosi komentarz naszego czasopisma do przemowy Prezydenta w BUP. Nagłуwek ten akumuluje wizję polityki, ktуra jest na czasie i odpowiada realiom relacji międzynarodowych. Nie dyktat, tylko dialog — to grunt tych relacji.
Mуwiąc o miejscu kraju we wspуłczesnej wspуlnocie Aleksander Łukaszenko podkreślił, że strategia polityki zagranicznej Białorusi opiera się na trzy podstawe zasady: suwerenność polityczna, otwartość gospodarcza i partnerskie stosunki między państwami. Warto szczegуlną uwagę zwrуcić na jedną z tych zasad. Dążenie uczynić gospodarkę narodową bardziej otwartą w ciągu ostatnich lat jest pewnie najbardziej widocznym zjawiskiem. Państwo wykazuje chęć wzmocnienia wspуłpracy inwestycyjnej i stworzenia korzystnych i atrakcyjnych warunkуw dla inwestorуw. Przykłady tego, że wiele projektуw białoruskiej gospodarki będzie realizowanych przez poważnych inwestorуw zagranicznych, nie kazały długo na siebie czekać. Zgłoszono bezprecedensową według skali budowę w stolicy — nazwano znane na świecie spуłki. Państwo sprzedaje swoje aktywa inwestorom zagranicznym w zakresie telefonii komуrkowej i dostrzega w tym posunięciu nie tylko znaczny dochуd do budżetu, lecz możliwość rozwoju technologii w branży. Albo inny przykład, ktуry przytacza artykuł w niniejszym wydaniu. Nowi właściciele marki Motovelo (Mińskiej Fabryki Motocykli i Rowerуw) już realizują swoje plany mające radykalnie zmienić sytuację przedsiębiorstwa — wzmocnić jego stan gospodarczy i finansowy. “Motovelo wrzuca bieg” — tak nazwano publikację w czasopiśmie. Warto tylko przypomnieć, że decyzję o sprzedaży akcji Motovelo S. A. inwestorowi zagranicznemu podejmowano na najwyższym szczeblu. Te i inne przykłady świadczą o nowym podejściu w zreformowaniu i rozwoju gospodarki, ktуra rzeczywiście staje się bardziej otwarta i elastyczna w nowych warunkach.
“Towar lub produkt powinien być pożądany”, “Wiking” ćwiczy mięśnie” to tylko niektуre nagłуwki artykułуw podejmujących tematy z zakresu gospodarki, ktуre ukazały się w tym numerze czasopisma. Jeden z wymienionych mуwi o ważności i rosnącym popycie na białoruską produkcję z eksportu. Drugi — o dużym projekcie przewoźnikуw z udziałem kolejarzy Białorusi, ktуry zmienia wyobrażenie o możliwościach kooperacji międzynarodowej w dotychczas dość konserwatywnym segmencie gospodarki, do ktуrego należały koleje państwowe.
O tym, że gospodarka jest podstawą znają studenci pierwszego roku. Zapewne w chwili obecnej potrzebuje ambitnych pomysłуw młodych energicznych ludzi. Są tu potrzebni. Odczucie i rozumienie tego na skalę krajową, a dokładniej na skalę państwową stanowi właśnie podstawę polityki.

Wiktor Charkow
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи