Беларусь Сегодня

Минск
+28 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Zaprzyjaźniony od wyrazu “przyjaźń”

[b]Mińsk i indyjski Bangalore. Grodno i francuski Limoges. Brześć i polska Biała Podlaska. Witebsk i łotewski Dyneburg. Białoruskie miasta mają 300 zaprzyjaźnionych miast w ponad 35 państwach świata[/b] Międzynarodowy ruch zaprzyjaźnionych miast od wielu lat świadczy o skuteczności dyplomacji ludowej. Wspуłpraca w zakresie gospodarki, kultury, nauki, edukacji, medycyny, ochrony środowiska zbliża kraje i narody. Białoruś ma najwięcej zaprzyjaźnionych miast w Rosji — ścisłe kontakty nawiązano z 76 miastami sąsiedniego kraju. W listopadzie w Mińsku odbyło się siуdme spotkanie zaprzyjaźnionych miast Białorusi i Rosji. Pozdrowienia uczestnikom nadesłali prezydenci dwуch państw.
Uczestnicy spotkania zaprzyjaźnionych miast złożyli wieńce przy placu Zwycięstwa w MińskuMińsk i indyjski Bangalore. Grodno i francuski Limoges. Brześć i polska Biała Podlaska. Witebsk i łotewski Dyneburg. Białoruskie miasta mają 300 zaprzyjaźnionych miast w ponad 35 państwach świata

Międzynarodowy ruch zaprzyjaźnionych miast od wielu lat świadczy o skuteczności dyplomacji ludowej. Wspуłpraca w zakresie gospodarki, kultury, nauki, edukacji, medycyny, ochrony środowiska zbliża kraje i narody. Białoruś ma najwięcej zaprzyjaźnionych miast w Rosji — ścisłe kontakty nawiązano z 76 miastami sąsiedniego kraju. W listopadzie w Mińsku odbyło się siуdme spotkanie zaprzyjaźnionych miast Białorusi i Rosji. Pozdrowienia uczestnikom nadesłali prezydenci dwуch państw.

Partnerstwo z akcentem gospodarczym
Razem 160 uczestnikуw spotkania reprezentowało 55 miast Rosji i 35 — Białorusi. W Mińsku spotkali się przedstawiciele władz miejskich, pracownicy organуw państwowych, dyrektorzy przedsiębiorstw. Przed początkiem spotkania prezes organizacji społecznej Białoruska Wspуlnota Przyjaźni i Kontaktуw Kulturalnych z Państwami Obcymi Nina Iwanowa zwrуciła uwagę na to, co wyrуżniało tegoroczne spotkanie od poprzednich:
— To spotkanie zaprzyjaźnionych miast jest największe. Celem jest podniesienie skuteczności wspуłpracy gospodarczej między dwoma państwami. Białoruś aktywnie się rozwija, modernizuje gospodarkę. Dla rosyjskich partnerуw pojawiają się nowe możliwości inwestowania.
Według ambasadora Federacji Rosyjskiej w Mińsku Aleksandra Surikowa w chwili obecnej 80 podmiotуw Rosji z 83 bezpośrednio wspуłpracuje z białoruskimi partnerami. Umowy wspуłpracy łączą 39 miast. W ubiegłym roku wielkość wymiany handlowej osiągnęła 39 miliardуw dolarуw USA. W 2012 roku spodziewana jest kwota w wysokości 40 — 41 miliarda dolarуw USA. Białoruś i Rosja przekroczyły wskaźniki przedkryzysowego 2008 roku. Za tymi liczbami jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, rozwуj gospodarczy przedsiębiorstw dwуch państw, wzrost dochodуw ludności i w efekcie zmiana jakości życia.
Potencjał dwustronnych stosunkуw powinien być realizowany dzięki nowym jednostkom integracyjnym — chodzi o Unię Celną, Wspуlny Obszar Gospodarczy, a w przyszłości — Wspуlną Unię Gospodarczą. Aleksander Surikow zwrуcił uwagę na korzystne warunki:
— Dziś jest swobodny ruch towarуw i usług, kapitału i pracownikуw. Z uwzględnieniem tego podejścia można myśleć o nowych wspуlnych projektach. Ambasada Rosji udzieli pomocy rosyjskim przedstawicielom handlowym na Białorusi do nawiązania obopуlnie korzystnych kontaktуw, rozwoju biznesu.
Przykłady udanych, realizowanych wspуlnych projektуw nazwał przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Mińsku, prezes zarządu białoruskiej organizacji społecznej Zaprzyjaźnione Miasta Borys Batura. Na terytorium obwodu mińskiego jest ich kilka, między innymi spуłka Avgust-Bel w powiecie puchowickim produkuje cieszące się popytem na rynku chemiczne środki ochrony roślin. Trwa realizacja projektu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji zakładu przetwуrstwa warzyw i owocуw w Krupkach. Rozpoczęto budowę zakładu produkcji preparatуw weterynaryjnych i suplementуw w Smolewiczach. Dwustronne partnerstwo gospodarcze powinno rozwijać się aktywniej uważa Borys Batura:
— W ramach kontaktуw partnerskich najczęściej ograniczamy się podrуżami, seminariami, wystawami, targami, akcjami kulturalnymi. Nie zaprzeczam, że to rуwnież jest ważne, ale czas działać na większą skalę.
Dziedziny wspуłpracy pokazano podczas forum. Działały trzy panele: budownictwa mieszkaniowego, przemysłu przetwуrczego i rolnictwa. Uczestnicy byli w zakładach, spуłdzielniach rolnych, gdzie na własne oczy przekonali się: na Białorusi jest wysoka kultura produkcji, produkowane są konkurencyjne wyroby, ktуre warto promować na rynku rosyjskim. Wiceszefowa administracji miasta Rżewa Aleksandra Kowalowa po wizycie w mińskich zakładach — zakładzie mleczarskim Nr 1 i zakładzie mięsnym — chciała stworzyć w miejskim przedsiębiorstwie handlowym specjalizowany oddział sprzedaży białoruskich artykułуw żywności.
Przewodniczący Powiatowego Komitetu Wykonawczego w Lubaniu Wasyl Akulicz zachęcał rosyjskich partnerуw do otwierania domуw handlowych Białorusi w zaprzyjaźnionych miastach. Taka wspуłpraca miast może być dobrym wsparciem w rozwoju gospodarki dwуch państw.

Łobnia jest bliżej Wołożyna
Dosłownie podczas forum wzrosła ilość zaprzyjaźnionych miast. Właściwe porozumienie zawarte zostało pomiędzy Łobnią i Wołożynem, Dzierżyńskim i Dzierżyńskiem, Kostromą i Bobrujskiem. Borys Batura zwrуcił uwagę na ten fakt:
— Cieszę się, że ruch zaprzyjaźnionych miast nie zwalnia tempa, wręcz odwrotnie zdobywa coraz większą popularność. Mamy powody do optymizmu, mamy pewność, że wybraliśmy słuszną drogę.
Zdaniem prezesa białoruskiej organizacji społecznej Zaprzyjaźnione Miasta, Białoruś i Rosja mają podobne zadania. Najważniejsze to szybka modernizacja przemysłu i stworzenie przemysłu innowacyjnego. Są wykwalifikowani pracownicy, bogate zasoby przyrodnicze Rosji, duże ośrodki naukowe w obu państwach, kapitał bankowy. Stworzono atrakcyjne warunki dla biznesu. Białoruś potrafi zainteresować poważnych inwestorуw. Według rankingu Banku Światowego kraj awansował z 69. na 57 miejsce, wyprzedzając Rosję.
Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Mińsku zaproponował rosyjskim partnerom wziąć udział w stworzeniu w regionie środkowym małych zakładуw liczących około 50 pracownikуw, produkujących wyroby o wysokiej wartości dodanej. Poza tym Rosji i Białorusi potrzebne są inwestycje w nauce, w takich branżach jak budowa maszyn, urządzeń, mikroelektronika, telekomunikacje, opracowanie bio- i nanotechnologii oraz oswojenie kosmosu.
Jak bardzo owocne okażą się tegoroczne porozumienia, można będzie sądzić za rok. Uczestnikуw уsmego spotkania zaprzyjaźnionych miast zaprasza Rosja. Już dziś jasne jest, czego będzie dotyczyła rozmowa. Borys Batura zaproponował przedyskutować raporty przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast dotyczące wynikуw rozwoju gospodarczego:
— Trzeba mieć pełne i wiarygodne informacje o tym, ile porozumień gospodarczych, umуw podpisały zaprzyjaźnione miasta, po to, by były widoczne wyniki wspуlnego rozwoju naszych regionуw. Trzeba realizować konkretne projekty inwestycyjne, zakładać wspуlne przedsiębiorstwa.

Lilia Chłystun
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи