Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Zagospodarowanie terenów

Białoruscy specjaliści w dziedzinie programowania dzisiaj skutecznie konkurują jak z rosyjskimi, tak i z indyjskimi firmami.
Biaіoruscy specjali¶ci w dziedzinie programowania dzisiaj skutecznie konkuruj± jak z rosyjskimi, tak i z indyjskimi firmami. O tym powiedziaі dziennikarzom kierownik Narodowej Akademii Nauk Michaі Miasnikowicz.

Jak wynika z jego sіуw, od pocz±tku realizacji projektu stworzenia Parku Zaawansowanych Technologii na Biaіorusi zostanie powaїnie zwiкkszony zakres wytwarzania produktu programowego. “Jest to bardzo prestiїowe dla kraju. Juї spotykali¶my siк z przedstawicielami zagranicznych firm oraz wspуlnych przedsiкbiorstw, ktуrzy zamierzaj± pracowaж w Parku Zaawansowanych Technologii. Firmy te powaїnie badaj± kwestie wspуіpracy z biaіoruskimi uniwersytetami, co spowoduje uzupeіnienie zespoіуw pracowniczych w przedstawicieli mіodej generacji, ktуrzy bкd± pracowaж w tak zwanej “dolinк sylikonowej” — podkre¶liі Michaі Miasnikowicz.

Aktywne zagospodarowanie terenуw przeznaczonych do budowania Parku Zaawansowanych Technologii zaplanowane jest na najbliїsze 2–3 lata.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи