Zachód — Wschód: szeroki korytarz

[b]Białoruś to państwo tranzytowe. Przez jego przejścia graniczne całodobowo przejeżdżają tysiące samochodów. Proces jest nieunikniony, przecież z roku na rok rozszerzają się więzi handlowe, turystyczne, kulturalne między Zachodem i Wschodem [/b]Czy nasze państwo jest przygotowane w takich warunkach do zapewnienia odpowiedniego korytarza transportowego, by nie stwarzać na granicy niepotrzebnych zatorów i opóźnień? Jeszcze kilka lat temu to było ostro postawione pytanie. Aktualnie brama celna na białorusko-polskiej granicy jest znacznie szersza. Widać to na przykładzie międzynarodowego przejścia granicznego Bruzgi w obwodzie grodzieńskim.
Białoruś to państwo tranzytowe. Przez jego przejścia graniczne całodobowo przejeżdżają tysiące samochodуw. Proces jest nieunikniony, przecież z roku na rok rozszerzają się więzi handlowe, turystyczne, kulturalne między Zachodem i Wschodem

Czy nasze państwo jest przygotowane w takich warunkach do zapewnienia odpowiedniego korytarza transportowego, by nie stwarzać na granicy niepotrzebnych zatorуw i opуźnień? Jeszcze kilka lat temu to było ostro postawione pytanie. Aktualnie brama celna na białorusko-polskiej granicy jest znacznie szersza. Widać to na przykładzie międzynarodowego przejścia granicznego Bruzgi w obwodzie grodzieńskim.
Na przejściu granicznym Kuźnica na terytorium Polski nowoczesny terminal celny został zbudowany na środki Unii Europejskiej. Dlatego nasi zachodni sąsiedzi potrafili w ciągu doby przepuścić ponad pięć tysięcy samochodуw. Odprawa na Białorusi takiej liczby samochodуw ciężarowych, osobowych i autokarуw była niemożliwa z przyczyn technicznych. Stąd wielogodzinne oczekiwanie w długich kolejkach. Niedawno sytuacja istotnie się zmieniła. Przekonał się o tym Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Celnej Kunio Mikuriya, ktуry był z wizytą w Bruzgach.
Kunio Mikuriya został powołany na wysokie stanowisko na początku 2009 roku, dlatego teraz stara się szczegуłowo zapoznać z ogromnym gospodarstwem celnym, ktуre zrzeszyło 174 kraje świata. Białoruś jest pierwszym państwem WNP, ktуre odwiedził szef Światowej Organizacji Celnej. Kunio Mikuriya przyjechał do nas z Warszawy. Po drodze — z pokładu śmigłowca — obejrzał sześć przejść granicznych na ukraińsko-polskiej i białorusko-polskiej granicy. Po terenie przejścia Bruzgi przeszedł pieszo. Szef Regionalnego Urzędu Celnego w Grodnie Jerzy Sieńko pokazał gościom nowy kompleks.
Mieliśmy, co pokazać. Terminal wyposażono w lokalną sieć komputerową i telefoniczną, urządzenia kontroli radiacyjnej, sprzęt do kontroli, pojazdy i ludzi śledzi 180 kamer. Wszystkie służby graniczne — od celnej po ubezpieczeniową — mieszczą się pod jednym dachem. Najważniejsze, że teraz można zapewnić skuteczną kontrolę z minimalną stratą czasu.
W Bruzgach po raz pierwszy pojawił się specjalny plac odprawy celnej, gdzie jednocześnie może się znajdować 45 TIR-уw. Kierowcy ciężarуwek nie muszą czekać na odprawę, zajmując jezdnię i tworząc kolejkę. W razie potrzeby towar z komory ładunkowej ciężarуwki zostanie wyładowany dosłownie w kilka minut z pomocą nowoczesnych ładowarek. Kolejna nowość — samojezdny skaner do kontroli i odprawy celnej na podwoziu Mercedesa. Takie urządzenie o wartości ponad 1 miliona EUR Regionalny Urząd Celny w Grodnie otrzymał w ramach międzynarodowej pomocy technicznej od Komisji Europejskiej. Jego zastosowanie znacznie ułatwi przeprowadzenie kontroli, a co za tym idzie, zaoszczędzi cenny czas podczas odprawy ładunkуw. Przepustowość przejścia granicznego Bruzgi wzrosła z 1000 samochodуw na dobę do 5000.
Kunio Mikuriya był usatysfakcjonowany wszystkim, co zobaczył, a także tym, że służby celne Białorusi, Polski i Ukrainy pracują w ścisłym kontakcie:
— W warunkach kryzysu ważne jest, by jednostki celne pomogły biznesowi znieść skutki tej trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej i sprzyjały maksymalnie szybkiemu przewozowi ładunkуw przez granicę. To jest zwłaszcza aktualne tutaj, na strategicznym odcinku transportowym, łączącym Zachуd i Wschуd. Przekonałem się, że dużo już zrobiono. Ale trzeba iść dalej, Światowa Organizacja Celna będzie temu sprzyjała.
Jednym z ważnych przedsięwzięć w zakresie ułatwienia i przyspieszenia odprawy ładunkуw zostało podpisanie w Kuźnicy deklaracji o umocnieniu wspуłpracy. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli szefowie służb celnych Białorusi, Polski i Ukrainy — Aleksander Szpilewski, Jacek Kapica i Anatol Makarenko.
“Trzy sąsiednie państwa przed tym rуwnież ściśle wspуłpracowały, czas jednak dyktuje urzędom celnym nowe rytmy działalności, w tym w zakresie wspуłpracy międzynarodowej — powiedział kierownik zarządu prawnego Państwowego Komitetu Celnego Białorusi Aleksander Aderejko. — Podczas negocjacji doszliśmy do wniosku, że należy nawiązać wstępną wymianę informacji i zrobić ten proces stabilnym. Należy rozstrzygnąć sprawę wstępnego zgłoszenia celnego ładunkуw. Nie wykluczone, że trzeba będzie ujednolicić wykorzystywane podczas odprawy i kontroli oprogramowanie albo stworzyć zintegrowany system informatyczny. Mamy ku temu wszelkie możliwości”.
Modernizacja przejścia granicznego Bruzgi to tylko jedno ogniwo w łańcuchu odnowy infrastruktury na białorusko-polskiej granicy. Takie terminale wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt są także na innych obiektach na terenie obwodуw grodzieńskiego i brzeskiego. Zachodnia brama spełnia wszelkie normy europejskie. Białoruski korytarz tranzytowy staje się większy.

Jуzef Popko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости