Z roku na rok

Początek roku zawsze budzi pewne nadzieje. Czy naprawdę coś może się zmienić? Wszyscy na coś liczą, mają plany — nie przypadkiem życzymy sobie nawzajem spełnienia marzeń w nowym roku. Zresztą, póki czasopismo ukaże się w druku, minie już prawie miesiąc (czyli jedna dwunasta roku). Być może coś już będzie jasne, coś się spełni, a ktoś będzie zawiedziony. Czas idzie dalej, zmuszony w 2011 roku wziąć w spadku wszystko co jest.Spójrzmy na sprawy w kontekście relacji państw. Rok 2010 stał się wyjątkowy dla integracji gospodarczej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Od lipca w trzech państwach obowiązuje jednolity Kodeks celny. Faktycznie doszło do utworzenia wspólnego rynku obejmującego 170 milionów osób. Dowolny towar wwożony na terytorium Unii Celnej może swobodnie przekraczać granice między trzema państwami bez kontroli i odprawy celnej. Kolejny etap integracji to Wspólny Obszar Gospodarczy, którego kształtowanie ma być zakończone w ciągu 2011 roku.
Początek roku zawsze budzi pewne nadzieje. Czy naprawdę coś może się zmienić? Wszyscy na coś liczą, mają plany — nie przypadkiem życzymy sobie nawzajem spełnienia marzeń w nowym roku. Zresztą, pуki czasopismo ukaże się w druku, minie już prawie miesiąc (czyli jedna dwunasta roku). Być może coś już będzie jasne, coś się spełni, a ktoś będzie zawiedziony. Czas idzie dalej, zmuszony w 2011 roku wziąć w spadku wszystko co jest.
Spуjrzmy na sprawy w kontekście relacji państw. Rok 2010 stał się wyjątkowy dla integracji gospodarczej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Od lipca w trzech państwach obowiązuje jednolity Kodeks celny. Faktycznie doszło do utworzenia wspуlnego rynku obejmującego 170 milionуw osуb. Dowolny towar wwożony na terytorium Unii Celnej może swobodnie przekraczać granice między trzema państwami bez kontroli i odprawy celnej. Kolejny etap integracji to Wspуlny Obszar Gospodarczy, ktуrego kształtowanie ma być zakończone w ciągu 2011 roku.
Wydarzenie będzie miało ciąg dalszy w bieżącym roku. Nasz analityk w artykule “Obszar jako kategoria gospodarcza” stawia przed sobą pytanie: “Jakie korzyści wyciągnie biznes Białorusi, Rosji i Kazachstanu z utworzenia Wspуlnego Obszaru Gospodarczego?”. Eksperci twierdzą, że lepsze będą warunki pracy na rynkach państw członkowskich. Znosi się istniejące taryfy i bariery nietaryfowe. Zakładając na Białorusi przedsiębiorstwa inwestorzy krajowi i zagraniczni mogą liczyć na 170-milionowy rynek — od Brześcia do Ałma Aty i Władywostoku. Zmniejsza się ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej dzięki międzynarodowym gwarancjom prawnym.
Procesy integracyjne to nie tylko gospodarka. Ważny jest składnik polityczny, bardzo dużo zależy od dobrych chęci państw. Bezpieczeństwo nuklearne wychodzi na pierwszy plan w polityce światowej. W tym kontekście nie mogło umknąć uwadze analitykуw wspуlne białorusko-amerykańskie oświadczenie wydane podczas grudniowego szczytu OBWE w Astanie. Białoruś podjęła decyzję o likwidacji wszystkich swoich zapasуw wysokowzbogaconego uranu i zamierza urzeczywistnić zamiar przed kolejnym szczytem ws. bezpieczeństwa nuklearnego, ktуry odbędzie się w Korei Południowej w 2012 roku. Stany Zjednoczone z kolei zamierzają udzielić w tym zakresie pomocy technicznej i finansowej.
Dla Białorusi szczegуlne znaczenie mają gwarancje bezpieczeństwa trzech państw jądrowych — Rosji, USA i Wielkiej Brytanii utrwalone w Memorandum Budapeszteńskim z 5 grudnia 1994 roku w zamian za rezygnację Białorusi z broni jądrowej. W oświadczeniu wydanym podczas szczytu OBWE Mińsk zobowiązał się do wywiezienia uranu, USA z kolei obiecały wsparcie w zakresie wykorzystania energii jądrowej w celach pokojowych. Więcej na ten temat mуwi się w artykule “Parasol bezpieczeństwa — jeden dla wszystkich”.
Mimo wszystko gospodarka jest najważniejsza. Wiadomo, że Białoruś stara się o reputację państwa rozwijającego się pod względem technologicznym. Okazało się jednak, że nawet w najbardziej optymistycznych prognozach nikt nie spodziewał się, że zapotrzebowanie Białorusi na specjalistуw IT będzie tak duże. Wzrost produkcji oprogramowania w białoruskiej technopolii o czymś świadczy. Podobne wskaźniki będą w 2011 roku. Szybko rośnie eksport, sprzedaż produktуw na rynku krajowym. Potrzebni są wykwalifikowani specjaliści.
Władze białoruskiej technopolii prуbują zachęcić osoby, ktуre dopiero zdobywają podstawowe wykształcenie techniczne. Na wszystkich uczelniach technicznych otwarto ponad 40 wspуlnych z podmiotami technopolii laboratoriуw, gdzie na zajęciach fakultatywnych, pracując nad konkretnymi projektami, studenci opanowują technologie, ktуrych na razie nie ma w programie nauczania. Po ukończeniu studiуw zatrudnia ich firma, gdzie kontynuują projekty rozpoczęte na uczelni.
Technopolia jako największa i najbogatsza jednostka w kraju w zakresie technologii informatycznych, robiąc dobrą sprawę, jednocześnie zagarnia sobie najlepszych. Nie wszystkim to się podoba. Władze technopolii mają własne zdanie na ten temat. Zatrudniony przez technopolię pracownik przyciąga do kraju kilkadziesiąt razy więcej inwestycji i nowoczesnych technologii niż w dowolnym innym zakładzie, dlatego ten kierunek powinien być priorytetowy. Na ten temat czytaj w artykule “Priorytet uzasadnia działania”.
Zawsze atrakcyjna pozostanie kultura. Pod tym względem warta uwagi jest publikacja “Porozumiewanie się bez tłumacza”, ktуrej autor twierdzi, że obcokrajowcy chętnie uczą się języka białoruskiego. Najbardziej międzynarodowa ulica w Mińsku to ulica Karola Marksa. Mieszczą się przy niej rуżne korpusy Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie w ostatnich latach studiuje coraz więcej studentуw z zagranicy. Pośrodku mieści się Wydział Filologiczny. Słychać tu języki z rуżnych krańcуw świata. Wielu studentуw, ktуrzy przyjechali z innych państw, całkiem nieźle mуwi w języku białoruskim. Niektуrzy nawet bez akcentu. Uczyć się języka białoruskiego do Mińska przyjeżdżają absolwenci nie tylko z sąsiednich Rosji i Polski, ale i z bardziej odległych krajуw — Czech, Niemiec, Chin.
Przyjemnie jest przejść się po salach Muzeum Narodowego Sztuk Pięknych w Mińsku. Każdy znajdzie coś miłego sercu. Czytaj artykuł “Labirynty twуrczych znajomości” i podrуżuj razem z nami ścieżkami białoruskiego dziedzictwa kulturowego.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи