Z Mińska — z miłością

Drodzy przyjaciele! Drodzy uczestnicy i goście Narodowej Wystawy-Jarmarku Białoruskich Towarów w Aszchabadzie!
Drodzy przyjaciele! Drodzy uczestnicy i goście Narodowej Wystawy-Jarmarku Białoruskich Towarów w Aszchabadzie!

Publikacja, którą trzymacie w rękach, przygotowana przez dziennikarzy holdingu medialnego “SB. Bielarus Segodnia” wchodzącego do jego składu czasopisma “Belarus”. Numer, który kończy 2015 rok, odzwierciedla jedynie niewielką część tych wielostronnych kontaktów, które przez długi czas łączą Białoruś i Turkmenistan i teraz aktywnie się rozwijają.

Strony specjalnego wydania opowiadają o bogatej historii stosunków między dwoma narodami — Białorusinami i Turkmenami, o współczesnych realiach politycznych, gospodarczych i humanitarnych stosunków między obu krajami — Białorusią i Turkmenistanem.

Strony specjalnego wydania opowiadają o ludziach, którzy przyczyniają się do rozwoju stosunków między naszymi narodami, o dużych projektach, w których Białoruś i Turkmenistan wspólnie uczestniczą. Wspominamy również to, co nie może być zapomniane: lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, na której frontach walczyli obok siebie Białorusini i Turkmeni.

W lustrze specjalnego wydania można zobaczyć, co udało się nam osiągnąć, a w tym samym czasie za pomocą faktów i liczb upewnić się, że nasza współpraca, mając głębokie korzenie, teraz znajduje nowe perspektywy w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, nauce i kulturze.

Mam nadzieję, że idąc do przyszłości drogą współpracy, wzajemnego zrozumienia i szacunku dla siebie, patrząc na historię naszych stosunków, my wpisujemy nowe strony. Mam również nadzieję, że dzięki temu specjalnemu wydaniu Turkmenistan, który jest strategicznym partnerem Białorusi w Azji Środkowej, zostanie trochę bliżej do naszego pięknego kraju, który znajduje się, mówiąc obrazowo, w samym sercu Europy.

Lilia Ananicz, minister informacji Republiki Białoruś

To jest ciekawe

Według najnowszego Raportu o Rozwoju Społecznym, przygotowanego przez UNDP, Białoruś zajmuje 53. miejsce wśród 187 krajów i należy do grupy krajów o wysokim poziomie rozwoju człowieka. W rankingu dobrobytu Legatum Prosperity Index 2014 roku Białoruś stała się również 53. na świecie według ogólnego indeksu wskaźników w dziedzinie gospodarki, edukacji, zdrowia, wolności osobistej, bezpieczeństwa, możliwości biznesowych, zarządzania i kapitału społecznego.

Mińsk zdobył 1. miejsce w rankingu miast komfortowych dla prowadzenia biznesu byłego ZSRR, obliczonym przez Forbes na podstawie wielu kryteriów, w tym oceny infrastruktury, zasobów ludzkich, systemu finansowego, bezpieczeństwa. W corocznym rankingu Global Creativity Index-2015 Białoruś weszła do pierwszej 40 najbardziej kreatywnych państw, zajęła 1. miejsce wśród krajów WNP i 37. wśród 139 badanych krajów.

Znaczną część terytorium Białorusi zajmują grunty orne (42,9%) i lasy (37,8%).

Białoruś ma około 20 800 rzek. Większość z nich są małe, a 42 rzeki mają długość od 100 do 500 kilometrów.

Białoruś nazywają krajem jezior: w kraju jest ich około 11 tysięcy. Większość jezior w północnej i północno-zachodniej części: w tak zwanym Białoruskim Pojeziorzu. Prawie wszystkie jeziora Białorusi są pochodzenia polodowcowego.

Pierwsza drukowana książka w języku białoruskim “Księga Psalmów” została wydana w Pradze w 1517 roku przez pochodzącego z miasta Połocka (obecnie obwód witebski) Franciszka Skarynę. W tym roku cały świat obchodzi 525. rocznicę tego pierwszego drukarza, krzewiciela oświaty, humanisty i filozofa.

Obecnie na Białorusi corocznie publikuje się około 13 tys. książek o łącznym nakładzie około 80 tys. egzemplarzy — to około sześciu książek na jednego mieszkańca kraju.

Na dzień 1 września 2015 roku na Białorusi wydano 718 gazet i 819 czasopism. Media drukowane na Białorusi publikują się głównie w białoruskim i rosyjskim językach, choć są wydania w angielskim, polskim, ukraińskim i niemieckim językach. Najbardziej wpływowymi w kraju są gazety “SB. Belarus Segodnia” i “Respublika”. Również na Białorusi są popularne lokalne wydania największych rosyjskich gazet “Komsomolskaja prawda” i “Argumenty i fakty”. Łącznie na Białorusi rozprzestrzenia się ponad 4 tysiące zagranicznych mediów drukowanych, w tym z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Holandii, Polski, Litwy, Łotwy.


-Białoruś znajduje się we wschodniej części Europy. Na zachodzie graniczy z Polską, na północnym zachodzie — z Litwą, na północy — z Łotwą, na północnym wschodzie i wschodzie — z Rosją, na południu — z Ukrainą. Białoruś jest podzielona na sześć obwodów: brzeski, witebski, homelski, grodzieński, miński i mohylewski.

-Terytorium kraju jest 207,6 tys. km² (84. na świecie). Ludność — 9,5 mln osób (90. na świecie). Oficjalne języki — białoruski i rosyjski. W kraju 118 rejonów, 113 miast, 109 osiedli miejskich, 24583 wsi. Stolicą Białorusi — Mińsk, największe gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum kraju. Ludność Mińska: 1 milion 729 tysięcy osób.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter