Z “Festu” na “Bazar”

Podsumowano wyniki pierwszego Narodowego Festiwalu Telewizyjnego — konkursu młodych piosenkarzy “Fest”. Postanowiono, że reprezentować nasz kraj na konkursie młodych piosenkarzy festiwalu “Słowiański Bazar w Witebsku-2006” będzie Marina Wasylewska (na zdjęciu).
Profesjonalne jury wybraіo Marinк Wasylewsk± z finaіowej pi±tki, ktуr± okre¶lono w trakcie gіosowania widzуw na Pierwszym Narodowym Kanale Telewizyjnym.

O zwyciкzczyni wiadomo, їe urodziіa siк w Mohylewie. Uczyіa siк w Mohylewskim Liceum Muzyki i choreografii. W roku 2003 z wyrуїnieniem ukoсczyіa Biaіoruski Paсstwowy Uniwersytet Kultury ze specjalno¶ci± “Sztuka estrady”. Obecnie jest solistk± Biaіoruskiej Filharmonii Paсstwowej. Wspуіpracuje z kompozytorem i piosenkarzem Izmailem Kapіanowem i jazzowym muzykiem Arkadiuszem Eskinem. Dyrektorem i menadїerem Mariny Wasylewskiej jest jej matka.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter