ŻYCIE W “BAŁAGAŃCZYKU”

Czwarta coroczna wystawa lalek pod tytułem “Bałagańczyk” odbyła się w Mińsku. W galerii artystycznej Mińskiego obwodowego centrum twórczości ludowej swoje dzieła przedstawili najlepsi mistrzowie-lalkarze ze wszystkich obwodów Białorusi
Czwarta coroczna wystawa lalek pod tytuіem “Baіagaсczyk” odbyіa siк w Miсsku. W galerii artystycznej Miсskiego obwodowego centrum twуrczo¶ci ludowej swoje dzieіa przedstawili najlepsi mistrzowie-lalkarze ze wszystkich obwodуw Biaіorusi.

Na wystawie, ktуra po¶wiкcona zostaіa jubileuszowi Hansa Christiana Andersena, dominowaіy lalki teatralne i bajkowe. Trzeba zaznaczyж, їe ich autorami byli nie tylko czіonkowie Biaіoruskiego zwi±zku mistrzуw twуrczo¶ci ludowej i Biaіoruskiego zwi±zku projektantуw, lecz rуwnieї “wolni strzelcy” oraz dzieciкce zespoіy twуrcze.

Zainteresowanie publiczno¶ci wzbudziіy nowe prace Mariny Skidan, ozdobne lalki Olgi Staryсskiej i Aleksego Martynowa oraz lalki w strojach, wykonane przez paсstwo Bajracznowуw. Kolekcjк lalek pod tytuіem “Talia kart” wystawiіa do oceny widzуw znana biaіoruska mistrzyni Maryna Kapiіowa. Eksponowano rуwnieї lalki teatralne, naleї±ce do prywatnego teatru “Nasz” i do zespoіu teatralnego “Maіadzik” z centrum twуrczo¶ci dzieciкcej i mіodzieїowej w Moіodzieczno.

Ogуlnie rzecz bior±c lalkowy wernisaї w tym roku byі bardzo їywy i interakcyjny.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter