Wzorowe stosunki

[b]Białoruś i Turkmenistan pogłębiają przyjaźń i współpracę[/b]Oficjalna wizyta Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenko do Aszchabadu i jego stosunki z Prezydentem Turkmenistanu Gurbanguły Berdymuchamedow przekonujący zademonstrowały, że między dwoma krajami nie ma żadnych kontrowersji, a stosunki międzypaństwowe budują się na podstawie wzajemnego zaufania i wyraźnej wizji perspektyw.
Białoruś i Turkmenistan pogłębiają przyjaźń i wspуłpracę

Prezydenci Aleksandr Łukaszenko i Gurbanguły Berdymuchamedow w momencie spotkaniaOficjalna wizyta Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenko do Aszchabadu i jego stosunki z Prezydentem Turkmenistanu Gurbanguły Berdymuchamedow przekonujący zademonstrowały, że między dwoma krajami nie ma żadnych kontrowersji, a stosunki międzypaństwowe budują się na podstawie wzajemnego zaufania i wyraźnej wizji perspektyw.

Pokazowy przykład
Prezydenci dwуch krajуw Aleksandr Łukaszenko i Gurbanguły Berdymuchamedow przedtem umуwili się widywać się corocznie dla rewizji wspуlnych projektуw. I takie spotkania dają widoczny ekonomiczny efekt. Za pięć lat wzajemny obrуt towarowy urуsł do pięciu razy i przekroczył 300 milionуw dolarуw. Głowa białoruskiego państwa podkreślił doniosłość zachowania przyjacielskich stosunkуw między Białorusią a Turkmenistanem.
— Nasza ideologia — powiązać narody tak, by nikt nigdy nie odważył się poruszyć naszą przyjaźń. Uważam, mamy dobre stosunki, nawet, można powiedzieć, wzorowe. Z ich można brać przykład — podkeślił Aleksandr Łukaszenko.
Symbolem dwustronnej wspуłpracy ekonomicznej i największym wspуlnym projektem jest budownictwo białoruskimi fachowcami pod klucz Harłyskiego gуrno-koncentrującego kombinata po wypuszczaniu nawozуw potasowych. Białoruś nadaje priorytetowe znaczenie jakościowemu wykonaniu tego kontraktu, oświadczył Aleksandr Łukaszenko.
— W najbliższym czasie do Turkmenistanu przyjedzie grupa fachowcуw na czele z premierem, ktуra ostatecznie ureguluje wszystkie pytania, związane z budownictwem Harłyskiego kombinata, i zreferuje ostateczny grafik wprowadzenia jego do ustroju — odznaczył Prezydent Białorusi.
Oczekuje się, że czerwienną taśmę na odkryciu przedsiębiorstwa głowy państw będą przecinały na początku 2015 roku.

Serw za wszystkimi regułami
Dynamiczny wzrost białoruskiego eksportu do Turkmenistanu stawia na porządek dzienny nowe zadania. W trudnych klimatycznych warunkach dobrze zarekomendowała się technika takich przedsiębiorstw, jak МAZ, МTZ, “Аmkodor”. Teraz omawiają się pytania dodatkowych dostarczeń rolniczej, samochodowej techniki i miejskiego transportu. Dla serwisowej obsługi maszyn i traktorуw w Turkmenistanie planuje się stworzyć kompleksowe centrum. Według słуw Aleksandrа Łukaszenko, w centrum będzie obsługiwała się cała gamma dostarczanej techniki. Nadal w miarę rozwoju tego centrum nie wykluczono odkrycie jego filii w rуżnych regionach kraju. “Rozumiemy, że jeśli przyszliśmy do kraju, to musimy stworzyć centra obsługi. I w najbliższym czasie to pytanie będzie rozwiązane” — zapewnił białoruski lider.

Dźwigowa siła
Ważnym czynnikiem jakościowego ekonomicznego wzrostu dwуch krajуw jest obopуlnie korzystna wspуłpraca naukowo-techniczna. Ona posiada ponad dwudziestu wspуlnych projektуw, najznaczący z ich — produkcja bezpilotnikуw.
— Teraz toczą się rokowania o dostarczeniu turkmeńskiej stronie opracowanych przez Narodową akademię nauk Białorusi wielofunkcyjnych bezpilotowych kompleksуw lotniczych z pуźniejszą organizacją w Turkmenistanie ich koprodukcji — odznaczył Aleksandr Łukaszenko.
Prezydenci odznaczyli aktywny rozwуj wspуłpracy w zakresie humanitarnym. Teraz wykształcenie na Białorusi zdobywają ponad ośmiu tysięcy turkmeńskich studentуw. W związku z tym Aleksandr Łukaszenko zaproponował stworzyć na Białorusi swoistą młodzieżową “turkmeńską wysepkę”, gdzie byłyby, na przykład, internaty czy hotele dla tych chłopakуw.
Na rokowaniach omawiała się możliwość wspуlnego przygotowania sportowcуw dwуch krajуw.
— Zaprosiłem sportowcуw Turkmenistanu częściej przyjeżdżać do nas nie tylko dla wspуłzawodnictw, ale i dla wspуlnego przygotowania na sportowych bazach Białorusi.
Prezydent Turkmenistanu przyjął tę propozycję — odznaczył głowa białoruskiego państwa. Gurbanguły Berdymuchamedow nie ukrywał, że mu przypadła do duszy propozycja białoruskiego Prezydenta o budownictwie na Białorusi turkmeńskich akademikуw. On obiecywał zbadać ją w praktycznej płaszczyźnie najstaranniejszym sposobem. Ze swojej strony zauważył, że białoruska technika bardzo dobrze siebie zarekomendowała w Turkmenistanie. Jest zamiar nabywać ją dalej. Lecz warto byłoby stwarzać co raz lepsze warunki dla eksploatacji. Jest potrzebny wysoki poziom jej serwisowego towarzyszenia. Aleksandr Łukaszenko zapewnił, że on będzie najwyższy. Już są opracowywania o odkryciu w Turkmenistanie kompleksowego centrum serwisowego, żeby w jednym miejscu można było obsługiwać dowolną białoruską technikę rуżnych producentуw i przepisania. A jeśli tego będzie mało, w regionach będą otwarte filie.
Ważnym i wspуlnie korzystnym widuje się pуźniejsze wspуłdziałanie w zakresie naukowo-technicznym. Dla jego rozwoju jest stworzona specjalna międzyrządowa komisja. Swoje pierwsze obrady ona przeprowadzi w Mińsku. Z tym, uściślił Aleksandr Łukaszenko, żeby turkmeńscy koledzy na miejscu zobaczyli konkretne nasze zbiory danych i wyznaczyli bardzo ciekawe dla siebie. A początek już pokładł się. Akademie nauk dwуch krajуw przygotowują do podpisania Program wspуłpracy w dziedzinie nauki i technologii, ktуra posiada 21 wspуlny projekt. Nasi uczeni toczą z turkmeńskimi kolegami rokowania o dostarczeniu tam naszych bezpilotowych kompleksуw lotniczych. Z perspektywą organizacji koprodukcji w Turkmenistanie.
Jak widać, ogуlne tematy dla przedmiotowej rozmowy dużo. On odbył się. A wynikiem stało się wspуlne oświadczenie Prezydentуw dwуch krajуw o pogłębieniu stosunkуw przyjaźni i wspуłpracy. W nim głowy dwуch państw wyrazili jednomyślne zdanie o tym, że białorusko-turkmeńska wspуłpraca dosięgła istotnych wynikуw, odznaczyli wysoką dynamikę politycznego dialogu międzypaństwowego, wydali pozytywną opinię realizacji przedtem dosięgniętych porozumień i podpisanych dokumentуw. Na ogуł wyrazili satysfakcję z wspуłczesnego stanu stosunkуw białorusko-turkmeńskich i potwierdzili gotowość do ich pуźniejszego pogłębienia.

Sportowy interes
Gurbanguły Berdymuchamedow zainteresował się opinią Aleksandrа Łukaszenki o meczu towarzyskim, co odbył się w przeddzień wizyty w Aszchabadzie, po hokeju między młodzieńczą reprezentacją Turkmenistanu i drużyną-zwyciężczynią republikańskich wspуłzawodnictw “Złoty krążek”. “Nasi chłopacy oczywiście młodsi niż wasi. Lecz ja jak człowiek, ktуry trochę znaje się na hokeju, muszę powiedzieć, że wasza młodzieńcza reprezentacja — to dobra drużyna. Mi się bardzo spodobało fizyczne przygotowanie waszych chłopakуw — odznaczył białoruski lider. — Chciałoby się zobaczyć ich na Białorusi, żeby oni zagrali ze swoimi jednolatkami”.
Prezydent Białorusi wydał wysoką opinię sukcesom Turkmenistanu w rozwoju hokeja: “Nigdy nie myślałem, że tu, gdzie latem temperatura plus 45 stopniуw Celsjusza, mogą za taki krуtki czas zbudować lodowe pałace i wykształcić ludzi grać w hokej”.

Wektor partnerstwa
Po wynikach rokowań jest podpisany pakiet dokumentуw o rozwoju wspуłpracy między Białorusią aTurkmenistanem w rуżnych zakresach, zawiadomiono w służbie prasowej białoruskiego lidera. W szczegуlności, umowa o uregulowaniu wzajemnych zobowiązań i finansowych wymogуw jest podpisana między rządem i bankiem Narodowym Białorusi i rządem i bankiem Centralnym Turkmenistanu. Jest zawarte rуwnież międzyrządowe memorandum o wspуłpracy w dziedzinie ochowy zdrowia, edukacji i o nadaniu usług pomocy leczniczej obywatelom Białorusi i Turkmenistanu. Jest podpisany program wspуłpracy w dziedzinie fizycznej kultury i sportu, we wspуłpracy w zakresie turyzmu. I za wszystkimi stoją możliwe do objęcia wzrokiem konkretne korzyści. Nauczanie turkmeńskich fachowcуw — to eksport usług, nadejście do kraju waluty, dodatkowy nawał pracy naszych pedagogуw. Naukowa wspуłpraca — eksport naszego intelektualnego produktu.
Serwisowe centra — umocowanie naszych specjalistуw budowy maszyn na turkmeńskim rynku i perspektywa rozszerzenia dostarczeń techniki. A z Harłyskim gуrno-koncentrującym kombinatem i bez tego wszystko zrozumiale. Miliardowy kontrakt mуwi sam za siebie.
“Nasza wspуłpraca nosi charakter prawdziwego strategicznego partnerstwa, buduje się na długoterminowej podstawie i ma w rozporządzeniu przekonuący potencjał — oświadczył Aleksandr Łukaszenko. On zaprosił Gurbanguły Berdymuchamedowa odwiedzić Białoruś z oficjalną wizytą.

Wiktor Chmelewski
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи