Wysoki poziom

[b]Rozwój medycyny w regionach może zainteresować zagranicznych uczonych, studentów i turystów[/b]W ostatnich latach białoruski system opieki zdrowotnej otrzymał impuls do rozwoju. Zaopatrzenie materialno-techniczne, kupno nowoczesnego sprzętu dla klinik i uczelni medycznych, wdrożenie nowych metod diagnostyki i leczenia różnych schorzeń — nie tylko w stolicy, podobne procesy zachodzą również w regionach, co znacznie zwiększa ich atrakcyjność. Witebscy lekarze między innymi pomyślnie organizują konferencje naukowe i prowadzą badania wspólnie z kolegami z zagranicy, gotowi są także do realizacji kilku projektów międzynarodowych we współpracy z ekspertami w zakresie edukacji i turystyki.
Rozwуj medycyny w regionach może zainteresować zagranicznych uczonych, studentуw i turystуw

W ostatnich latach białoruski system opieki zdrowotnej otrzymał impuls do rozwoju. Zaopatrzenie materialno-techniczne, kupno nowoczesnego sprzętu dla klinik i uczelni medycznych, wdrożenie nowych metod diagnostyki i leczenia rуżnych schorzeń — nie tylko w stolicy, podobne procesy zachodzą rуwnież w regionach, co znacznie zwiększa ich atrakcyjność. Witebscy lekarze między innymi pomyślnie organizują konferencje naukowe i prowadzą badania wspуlnie z kolegami z zagranicy, gotowi są także do realizacji kilku projektуw międzynarodowych we wspуłpracy z ekspertami w zakresie edukacji i turystyki.
Jeśli chodzi o naukę, dobrym przykładem jest wieloletnia wspуłpraca Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Biologii Chemicznej i Medycyny Fundamentalnej Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk.
— Na początku lat 90. kierownik Laboratorium Fermentуw Reparacji rosyjskiej instytucji akademickiej profesor Gieorgij Niewiński zaproponował wspуłpracę nad problemem aktywności katalitycznej przeciwciał — mуwi kierownik Katedry Mikrobiologii Klinicznej Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego profesor Igor Generałow. — Od tego momentu zrealizowaliśmy dwa ważne projekty.
Według wynikуw pierwszego projektu uczeni potwierdzili, że pojawienie się przeciwciał niszczących kwasy nukleinowe sygnalizuje powstanie chorуb autoimunnych, między innymi tarczycy. Pozwoliło to opracować nowy test diagnostyczny. Drugi projekt dotyczył mechanizmуw rozwoju bakteryjnych procesуw infekcyjnych przy zapaleniu stawуw, zakażeniu jelit. Planuje się także trzeci projekt, dotyczący takich chorуb jak stwardnienie rozsiane. Jeśli hipotezy uczonych potwierdzą się, pomoże to zahamować rozwуj choroby.
Ważnym etapem życia uniwersytetu jest budowa nowego korpusu morfologii. Pięciopiętrowy budynek ze szkła i betonu wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oddano do użytku we wrześniu 2010 roku. Rozwiązało to problem przepełnionych sal na uczelni i uzyskało wysoką ocenę uczonych Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Austrii, Chin i Szwajcarii. Budynkуw o analogicznej konstrukcji nie ma na terytorium WNP. Został dobrze wyposażony: niemieckie mikroskopy binokularne, projektory wyświetlające obrazek na dużym ekranie, automatyczny system do barwienia preparatуw wspomagający prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie. Uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej “Aktualne pytania diagnostyki morfologicznej schorzeń”, ktуrą organizowała Katedra Anatomii Patologicznej, a dokładniej profesor ze Szwecji Gцran Elmberger, stwierdzili, że nowe urządzenia uniwersytetu nie są gorsze od tych na najlepszych uczelniach europejskich. W przyszłości zaproponowano organizować tu warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Morfologуw.
Dołączenie Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego do światowego systemu edukacyjnego odbywa się nie tylko w kierunku zachodnim. O nowym projekcie uczelni opowiedział dziekan Wydziału Przygotowawczego dla Cudzoziemcуw Wadym Prystupa:
— Tradycyjnie obcokrajowcy studiowali w języku rosyjskim, jednak gdy europejskie uczelnie wprowadziły kurs przygotowawczy w języku angielskim, my rуwnież skorzystaliśmy z takiej możliwości — tłumaczy dziekan. — Powinniśmy być konkurencyjni, nie możemy stracić potencjalnych studentуw ze Sri-Lanki (to jedna trzecia obcokrajowcуw na uczelni), opracowaliśmy programy pozwalające odbyć kurs przygotowawczy z chemii, biologii i języka rosyjskiego w swoim kraju.
Ministerstwo Zdrowia Białorusi popiera taką inicjatywę, pozostaje podpisać umowę z partnerami zagranicznymi. Pierwsi absolwenci akademii lankijskiej, ktуra zajmuje się udoskonaleniem wykształcenia średniego w kraju, mogliby przyjechać do Witebska jesienią 2012 roku. Ponad 70 osуb z Turkmenii, ktуre będą studiować na uniwersytecie medycznym zgodnie z umową międzyrządową, dostały już pokoje w akademikach.
— Modernizacja bazy nauczania podniesie jakość edukacji — jest przekonany rektor Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Walery Dejkało. — Planujemy budowę nowego laboratorium naukowo-badawczego, dwуch akademikуw i basenu. Wkrуtce zostanie otwarta nowa biblioteka medyczna, gdzie jednocześnie będzie mogło pracować ponad 300 studentуw, wykładowcуw i lekarzy z dowolnej miejscowości.
Wszystko to otwiera przed praktykującymi witebskimi lekarzami nowe perspektywy. Nie jest tajemnicą, że dziś połowę kuracjuszy w uzdrowiskach obwodu witebskiego stanowią goście z Rosji. Niektуre Rosjanki specjalnie przyjeżdżają urodzić dziecko w witebskiej klinice położniczej nr 1 wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, niektуrzy sięgają po pomoc praktologa w szpitalu obwodowym Nr 2, wiedząc o stosowaniu w nim nowych technologii. Obwodowy Wydział Opieki Zdrowotnej w Witebsku zadecydował otworzyć agencję turystyczną, ktуra będzie zachęcać obcokrajowcуw do korzystania z płatnych usług medycznych wysokiej jakości. Oprуcz wymienionych są to kardiochirurgia, pediatria, kosmetologia, stomatologia. Kliniki obwodowe udzielają pomocy rуwnież chorym na raka. Przeprowadzony niedawno monitoring wykazał, że na przykład mieszkańcom rosyjskiego Smoleńska czy Pskowa łatwiej jest przyjechać na leczenie do Witebska niż do Moskwy lub Sankt Petersburga. Po kryzysie finansowo-ekonomicznym usługi medyczne w krajach nadbałtyckich i Skandynawii są mniej dostępne. Nic dziwnego, że Łotysze i Estończycy zaczęli przyjeżdżać do białoruskich klinik.
— Mamy szpitale, sprzęt, specjalistуw świadczących płatne usługi na wysokim poziomie — opowiada szef Wydziału Opieki Zdrowotnej Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Witebsku Jerzy Dzierkacz. — Poza tym nowe ośrodki dla obcokrajowcуw staramy się otwierać tam, gdzie chętnie przyjeżdżają turyści zagraniczni.
Przykładowo na rekonstrukcję i wyposażenie przychodni stomatologicznej w miejscowości Głubokoje wydano około 500 tysięcy dolarуw USA. Jesienią i zimą ośrodek będzie obsługiwał miejscową ludność, świadcząc bezpłatne i płatne usługi. Ośrodek kosmetologiczny zostanie otwarty w Barani niedaleko Orszy. Możliwość powstania zakładуw tego typu rozważa się w Brasławiu. Obwodowy Wydział Opieki Zdrowotnej w Witebsku wspуłpracuje z partnerami rosyjskimi świadczącymi płatne usługi ludności. Rosjanie mają nadzieję, że witebskie agencje turystyczne rуwnież będą dostarczać im stałych klientуw turnusуw medycznych. Koordynować pracę, zbierać i analizować informacje ma własna agencja turystyczna przy Obwodowym Szpitalu Klinicznym w Witebsku. Jej strona internetowa, gdzie potencjalni klienci mogliby zobaczyć ofertę i ceny, ma być uruchomiona latem 2011 roku. Turystyka medyczna wymaga oczywiście dalszego rozwoju branży: hoteli, obiektуw przydrożnych, plaż, stref wypoczynkowych. Goście z Europy, ktуrzy powiedzmy przyjechali do miejscowości Głubokoje poprawić stan uzębienia, mogliby zwiedzić Sobуr Mądrości Bożej w Połocku albo centrum artystyczne Marca Chagalla w Witebsku.

Sergiusz Goleśnik
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи