Wysoka klasa

We wrześniu kardiochirurdzy w Mohylewie zaczną robić operacje na zatrzymanym sercu
Przeprowadzenie takich operacji w centrum obwodu stanie siк moїliwe dziкki wyposaїeniu szpitala w dwa aparaty sztucznego serca, ktуre pojawiіy siк w tym roku zgodnie z krajowym programem zaіoїenia centrуw kardiochirurgicznych. Wyposaїenie juї ukoсczono, w tej chwili trwa szkolenie specjalistуw, zakup dodatkowych materiaіуw. Planuje siк, їe pierwsze operacje na zatrzymanym sercu przy wsparciu miсskich chirurgуw bкd± zrobione juї na koсcu wrze¶nia.
Na razie mieszkaсcy obwodu s± zmuszeni szukaж pomocy kardiochirurgуw w Miсsku lub za granic±. Wedіug lekarza naczelnego instytucji medycznej Anatola Miedwiednika przez najbliїsze 4–5 lat wszystkie operacje pomostowania aortalno-wieсcowego, transplantacje sztucznych zaworуw serca bкd± robione w oddziale kardiochirurgii Mohylewskiego Szpitala Obwodowego, ktуry od 1 wrze¶nia pracuje samodzielnie. Nowy oddziaі moїe zmie¶ciж 25 osуb, ma takїe salк reanimacyjn± na 6 osуb. W pomieszczeniach oddziaіu ukoсczono rekonstrukcjк i remont, kupiono nowe meble, urz±dzenia i sprzкt medyczny. “Oddziaі kardiochirurgii jest wyposaїony na nowoczesnym poziomie, co pozwoli miejscowym specjalistom wykonywaж najbardziej skomplikowane operacje” — podkre¶liі lekarz naczelny.
Przy tym Anatol Miedwiednik dodaі, їe mohylewscy kardiochirurdzy zostali przeszkoleni w Krajowym Centrum Naukowo-Praktycznym “Kardiologia” i za granic±. Przeprowadzili ponad 100 operacji na bij±cym sercu.

Sergiusz Kuіagin
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи