Wyraziste akcenty

[b]Białoruś i Wenezuela w najbliższej przyszłości opracują nową “mapę drogową” rozwoju stosunków dwustronnych[/b]Podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Mińsku prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, jego rozmów z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenko został omówiony cały zakres stosunków białorusko-wenezuelskich, w tym handlowo-gospodarcza i polityczna współpraca. Prezydenci obu krajów szczegółowo omówili realizację wspólnych projektów i obiecujące obszary współpracy w różnych dziedzinach.
Białoruś i Wenezuela w najbliższej przyszłości opracują nową “mapę drogową” rozwoju stosunkуw dwustronnych

Prezydent Wenezueli Nicolбs MaduroPodczas pierwszej oficjalnej wizyty w Mińsku prezydenta Wenezueli Nicolбsa Maduro, jego rozmуw z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenko został omуwiony cały zakres stosunkуw białorusko-wenezuelskich, w tym handlowo-gospodarcza i polityczna wspуłpraca. Prezydenci obu krajуw szczegуłowo omуwili realizację wspуlnych projektуw i obiecujące obszary wspуłpracy w rуżnych dziedzinach.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że na Białorusi liczą na dalszą aktywną białorusko-wenezuelską wspуłpracę, fundamenty ktуrej zostały zawarte w okresie prezydentury Hugo Chaveza. “Mamy od dawna dobre stosunki nie tylko z naszym wspуlnym przyjacielem, niestety, nie jest dzisiaj z nami, ale i z Tobą — najbliższym i najbardziej zaufanym człowiekiem Hugo Chaveza” — powiedział białoruski przywуdca, witając Nicolбsa Maduro.
“Mamy nadzieję i pewność, że polityka, ktуrą prowadziliście razem z Hugo Chavezem, zostanie zachowana. Nie tylko ja, kierownictwo Białorusi, ale cały białoruski narуd kojarzy Cię z tą polityką, ktуra została przeprowadzona przy Chavezie” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Prezydent Białorusi rуwnież zauważył, że na tym etapie łatwiej mu jest budować relacje z Wenezuelą, ponieważ poprzednio był położony solidny fundament dla wspуłpracy dwustronnej. “Więc jestem pewien i mam nadzieję, że w pamięć o tym wielkim człowieku zrobimy z Tobą wszystko, aby realizować to, o czym kiedyś myśleliśmy i o czym on marzył” — dodał szef państwa białoruskiego.
“Uważamy tę pierwszą oficjalną wizytę Nicolбsa Maduro za potwierdzenie kursu dla rozwoju strategicznego partnerstwa między naszymi krajami. Przy okazji, wszystkie nasze dzisiejsze rozmowy były przesiąknięte tym uczuciem. Jesteśmy zdeterminowani, aby realizować to, co zaplanowaliśmy wcześniej” — powiedział Aleksander Łukaszenko po rozmowach.
Szef państwa białoruskiego szczegуlnie podkreślił, że we wszystkich negocjacjach i umowach przy Hugo Chavezie brał udział i obecny prezydent Wenezueli: “W związku z tym, problemy białorusko-wenezuelskich stosunkуw, kwestie, ktуre muszą być uwzględnione, wie bardzo dobrze. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzeniu podstaw naszych relacji”.
Według Aleksandra Łukaszenki, prezydent Wenezueli postawił przed swoim narodem globalne zadanie dywersyfikacji i modernizacji gospodarki. “Możemy zapewnić istotne wsparcie i wziąć udział w tym kolosalnym procesie historycznym” — powiedział prezydent Białorusi.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że Białoruś chciałaby mieć w obliczu Wenezueli bazę wsparcia dla pracy z całym regionem Ameryki Łacińskiej w ogуle i konkretnymi państwami. “Ta koncepcja została określona przez nas jeszcze przy Chavezie. I jestem wdzięczny prezydentowi Wenezueli za to, że w tym zakresie obiecał mi wsparcie. Chcielibyśmy wspуlnie z Wenezuelą ekonomicznie, w handlu wspуłpracować z dużymi państwami Ameryki Łacińskiej” — powiedział białoruski przywуdca.
“Wenezuela zawsze bezinteresownie, z przyjaźnią, mimo swoich problemуw, proponowała nam w trudnych czasach swoją pomoc. Obiecałem prezydentowi Wenezueli, że Białorusini nie będą pozostawać w długach. Wszystko, co dzisiaj możemy robić i co interesuje Wenezuelę, musimy przenieść na wenezuelskie terytorium. I, co najważniejsze, nauczyć tego wszystkiego wenezuelskich specjalistуw” — powiedział prezydent Białorusi.
Aleksander Łukaszenko zapewnił, że na Białorusi doceniają przyjazne stosunki z Wenezuelą, ktуra jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych państw w Ameryce Łacińskiej. “Mamy ze sobą wiele wspуlnego, w tym jednakowe podejście do problemуw międzynarodowych. Niech w krуtkim okresie czasu, ale w ostatnich latach zbudowaliśmy fundament tych relacji, ktуre będą się rozwijać w przyszłości” — powiedział szef państwa białoruskiego.
Prezydent Białorusi zauważył, że wzajemne wizyty mają nie tylko charakter protokolarny, ale są nasycone w konkretne działania praktyczne: “Tak będzie nadal. Przynajmniej umуwiliśmy się o tym. Konstatowaliśmy, że wiele zostało zrobione, ale jest to trochę w stosunku do tego, co mamy do zrobienia”.
“Podjęliśmy ważną decyzję, że musimy wzmocnić dynamikę stosunkуw, przeprowadzić rewizję wszystkich problemуw i zagadnień, ktуre istnieją i istniały wcześniej, opracować w wyniku tej rewizji nową “mapę drogową” rozwoju stosunkуw” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Według niego, strony uzgodniły, że nie pуźniej niż 4 sierpnia w Mińsku zgromadzi się wspуlna białorusko-wenezuelska komisja i opracuje konkretne propozycje w sprawie “mapy drogowej”, ktуre zostaną przedstawione do prezydentуw Białorusi i Wenezueli.
Głowa państwa białoruskiego zauważył, że realizacja tego programu będzie znajdować się pod bezpośrednią kontrolą dwуch prezydentуw: “Rewizja naszych stosunkуw, opracowanie “mapy drogowej” dla przyszłości, dokładne wykonanie jej działań i kontrola prezydentуw — taka propozycja została zrobiona przez prezydenta Wenezueli”.
Z kolei Nicolбs Maduro podkreślił, że niniejsza wizyta miała miejsce w dniu głуwnego święta państwowego Białorusi — Dnia Niepodległości. “Potwierdziliśmy braterskie stosunki między Białorusią i Wenezuelą. Na podstawie przyjaźni i wspуlnej pracy będziemy przygotowywać nową “mapę drogową” wspуłpracy” — powiedział prezydent Wenezueli.
Wenezuelski przywуdca podkreślił, że baza, ktуrą stworzyli Aleksander Łukaszenko i Hugo Chavez, była oparta na przyjaźni i ta baza jest bardzo silna. Obecnie wyzwaniem jest wykorzystanie istniejącej podstawy do dalszego rozwijania wcześniej osiągniętych porozumień z Białorusią.
“Zmarły prezydent Chavez był generatorem pomysłуw, wielkim zwolennikiem wszechstronnego wzmocnienia wspуłpracy z Białorusią. Teraz rozpoczynamy nowy etap, w ktуrym musimy osiągnąć nowych sukcesуw na tej drodze. Możecie liczyć na nas jako na prawdziwych przyjaciуł i zwolennikуw Hugo Chaveza” — podkreślił prezydent Wenezueli.

Włodzimierz Chromow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи