Wynik jako osiągnięcie

[b]Tradycyjnie w styczniu w okresie świątecznym na Białorusi wręczane są nagrody prezydenta “Za duchowe odrodzenie” oraz nagrody specjalne działaczom nauki i sztuki[/b]“Radość pracy wymaga, by wszystko, co zostało dobrze zrobione, było zauważone i docenione. Te słowa klasyka literatury białoruskiej Kuźmy Czarnego jak najbardziej pasują do określenia przeznaczenia nagród, które wręczamy najlepszym reprezentantom naszego społeczeństwa” — powiedział ze sceny Pałacu Republiki na uroczystości wręczania nagród Aleksander Łukaszenko. Podkreślił, że impreza co roku odbywająca się na Białorusi jest jedyna w swoim rodzaju na przestrzeni poradzieckiej. Uwagę ze strony państwa do aktywnych i twórczych ludzi prezydent wytłumaczył tak: “Wśród laureatów nagród “Za duchowe odrodzenie” i nagród specjalnych są reprezentanci różnych zawodów. Wszystkich zrzeszyło jedno — służenie na rzecz narodu białoruskiego. Na takich oddanych ludziach trzyma się nasz kraj”.
Tradycyjnie w styczniu w okresie świątecznym na Białorusi wręczane są nagrody prezydenta “Za duchowe odrodzenie” oraz nagrody specjalne działaczom nauki i sztuki

“Radość pracy wymaga, by wszystko, co zostało dobrze zrobione, było zauważone i docenione. Te słowa klasyka literatury białoruskiej Kuźmy Czarnego jak najbardziej pasują do określenia przeznaczenia nagrуd, ktуre wręczamy najlepszym reprezentantom naszego społeczeństwa” — powiedział ze sceny Pałacu Republiki na uroczystości wręczania nagrуd Aleksander Łukaszenko. Podkreślił, że impreza co roku odbywająca się na Białorusi jest jedyna w swoim rodzaju na przestrzeni poradzieckiej. Uwagę ze strony państwa do aktywnych i twуrczych ludzi prezydent wytłumaczył tak: “Wśrуd laureatуw nagrуd “Za duchowe odrodzenie” i nagrуd specjalnych są reprezentanci rуżnych zawodуw. Wszystkich zrzeszyło jedno — służenie na rzecz narodu białoruskiego. Na takich oddanych ludziach trzyma się nasz kraj”.
Miłość do swojej pracy, do ziemi ojczystej... Rozmawiając z laureatami nagrуd, przekonałem się: kieruje nimi właśnie to uczucie.
W kuluarach imprezy uściskam dłoń koledze — dziennikarzowi białoruskiej telewizji Maksymowi Korotkinowi. Wraz z zespołem Agencji Wiadomości Telewizyjnych został laureatem nagrody “Za duchowe odrodzenie”. Serial dokumentalny “Ziemia białoruska” dla wielu stał się odkryciem. Pytam o wrażenia. “Projekt zaskoczył nas wszystkich — mуwi Maksym. — Sami byliśmy zdziwieni, jaka jest nasza Białoruś, gdy zaczęliśmy badać warstwy dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Dziennikarz skromnie dodaje: “Najlepszą nagrodą będzie, jeśli ktoś z telewidzуw pojedzie do miejscowości pokazanych w naszym projekcie”. Osobiście jestem przekonany, że chętnych będzie dużo.
Jak i tych, ktуrzy dotkną dawnego dziedzictwa pieczołowicie odtworzonego przez wydawnictwo Białoruskiego Egzarchatu — Słuckiej Ewangelii XVI wieku. Kierownik projektu, dyrektor wydawnictwa Włodzimierz Grozow — twуrcza osoba i sprytny menadżer — ma wiele poważnych planуw na przyszłość. “Ewangelia Słucka mimo ogromnego znaczenia dla naszego wydawnictwa i białoruskiego społeczeństwa to tylko jeden z epizodуw naszej działalności. Przystąpiliśmy już do przygotowania wydania faksymilowanego Ewangelii Połockiej XII wieku — poinformował. — Przywrуcenie do życia tych zabytkуw jest odbudowaniem podwalin duchowych, na ktуrych trzyma się nasz narуd, pokazują, że opieramy się na trwałe tradycje duchowe”. Znaczenie tych tradycji Włodzimierz Grozow określa tak: “Nie ma takich zadań, w tym gospodarczych, ktуrych nie wykonałby narуd chroniony i pokrzepiony przez tradycje”.
O zwiększeniu odporności moralnej rozważał arcybiskup homelski i żłobiński Arystarch, ktуry otrzymał nagrodę prezydenta za wkład w odrodzenie i zachowanie dziedzictwa duchowego, historycznego i kulturowego narodu białoruskiego. “2009 rok był bardzo wytężony zarуwno pod względem fizycznym, jak i duchowym — wspominał arcybiskup. — Życie chrześcijanina jest ciągłą walką, przede wszystkim ze sobą. Walką o to, by rosnąć, stawać się lepszym, silniejszym”.
Wśrуd laureatуw nagrody “Za duchowe odrodzenie” są ludzie szczegуlnego zawodu — lekarze. Nie ma w tym nic dziwnego. Mуwimy o lekarzach, dla ktуrych praca jest misją. Tym razem wyrуżniona została załoga szpitala opieki paliatywnej. Wsłuchajmy się w słowa lekarza naczelnego Olgi Myczko: “Musimy zdążyć zrobić coś dobrego w swoim życiu. W naszym hospicjum dla pacjentуw onkologicznych, ktуrym zostało mało czasu, być może pomagamy odnaleźć drogę do Boga...”
Aleksander Łukaszenko pogratulował laureatom i życzył im natchnienia i dalszych postępуw.

Witalij Wolaniuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости