Państwo Związkowe kontynuuje pracę na rzecz przezwyciężenia skutków awarii w Czarnobylu

Wyjście na piąty poziom

Państwo Związkowe kontynuuje pracę na rzecz przezwyciężenia skutków awarii w Czarnobylu. Przezwyciężenie skutków katastrofy w Czarnobylu — wspólnym problemem i troską Państwa Związkowego. Już przez 20 lat Białoruś i Rosja rozwiązują to skomplikowane zadanie razem.


W Republińskim Centrum Naukowo-Praktycznym Medycyny Radiacyjnej i Ekologii Człowieka w Homlu lekarze stosują najnowocześniejszy sprzęt

W tym roku kończy się realizacja czwartego "czarnobylskiego" programu. A zbliża się — piąty, na okres do 2021 roku. Projekt jego koncepcji został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji w sprawach ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i likwidacji skutków awarii, które odbyło się w dniu 28 czerwca w Żodzinie na bazie republikańskiego przedsiębiorstwa unitarnego "Centrum Naukowo-Praktyczne Narodowej Akademii Nauk Białorusi do spraw Rolnictwa". W spotkaniu wziął udział zastępca Sekretarza Stanu Państwa Związkowego Iwan Bambiza.

Przy podsumowaniu pracy w tym roku stwierdzono, że nie wszystkie organizacje odpowiedzialnie odniosły się do wykonywania zaplanowanych zadań. Rospotriebnadzor, Ministerstwo Rolnictwa i Federalna Agencja Medyczno-Biologiczna Rosji w pełni zainwestowały przyznane na pierwszą połowę roku środki, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji —

o 79,4%, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi —

o 72,7%. A rosyjskie Ministerstwo Zdrowia i Rosleschoz nawet nie rozpoczynały realizacji zaplanowanego.

Iwan Bambiza poprosił o zbadanie sytuacji i pociągnięcie do odpowiedzialności kierowników, którzy utrudniają działalność. "Istnieje regulamin, i powinien być dokładnie wykonany" — podkreślił zastępca Sekretarza Stanu.

Główne przesłanie nowego programu ogłosił przewodniczący komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Aleksander Popkow: w centrum uwagi powinna być konkretna osoba.

Podstawowym pytaniem — zdrowie. Tylko w tym roku 809 Rosjan i Białorusinów, narażonych na promieniowanie w wyniku katastrofy w Czarnobylu, otrzymają kompleksową opiekę medyczną kosztem budżetu Państwa Związkowego. Zgodnie z programem związkowym jej udzielają trzy instytucje — Wszechrosyjskie Centrum Medycyny Ratunkowej i Radiacyjnej im. A.M. Nikiforowa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w Sankt Petersburgu, Medyczne Radiologiczne Centrum Naukowe im. A.F. Cyba — oddział Federalnego Medycznego Centrum Badawczego im. P.A. Gercena rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia w Obnińsku i Republikańskie Centrum Naukowo-Praktyczne Medycyny Radiacyjnej i Ekologii Człowieka w Homlu.

W planach nowego programu — dalszy rozwój jednolitego Rejestru Czarnobylskiego, opracowanie metod i kryteriów kształtowania grup ryzyka, wprowadzenie nowoczesnych technologii wyspecjalizowanej i wysokotechnologicznej opieki medycznej. Jednakowe powinny być także podejścia metodologiczne do leczenia i rehabilitacji. Nadszedł czas, aby stworzyć jednolitą listę chorób, występujących ze względu na skutki promieniowania. Jeśli białoruska lista zawiera 18 chorób, to rosyjska — 150.

Parlamentarzyści poparli pomysł utworzenia jednolitego kodeksu o żywności, zwracając szczególną uwagę na posiłki dla dzieci. Ponadto otrzymano propozycję wprowadzenia do koncepcji nowego programu pytania rozwoju technologii i nowych rodzajów żywności funkcjonalnej, która przyczyni się do poprawy stanu zdrowia osób, mieszkających na terenach, dotkniętych katastrofą w Czarnobylu.

Jakość produktów w dużej mierze zależy od żyzności gleby i poziomu stosowanych technologii. Naukowcy opracowali 70 form nawozów z uwzględnieniem potrzeb konkretnej uprawy. Konieczne jest wzmocnienie i przyspieszenie ich realizacji w celu uzyskania produktów o minimalnej zawartości radionuklidów.

Koncepcja nowego programu przewiduje również opracowanie i wdrożenie działań w sektorze leśnym, których realizacja zapewni skuteczną ochronę lasów przed pożarami, zwiększy poziom ochrony przed promieniowaniem zarówno robotników leśnych i ludności, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów leśnych na obszarach skażenia radioaktywnego. Do zdalnego monitorowania zaproponowano wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych.

Podsumowując dyskusję, Iwan Bambiza po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę konkretnego i odpowiedzialnego podejścia do sprawy: "Program dla programu nie jest ptrzebny. Musimy iść do przodu".

Projekt koncepcji nowego programu zostanie sporządzony do 1 września tego roku.

Natalia Tyszkiewicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter