Wygodna placówka

[b]Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko proponuje opracować dodatkowe mechanizmy według zwiększenia ekonomicznego współdziałania na obszarze WNP. O tym on oświadczył na posiedzeniu Rady głów państw Wspólnoty Niezależnych Państw.[/b]Aleksandr Łukaszenko odznaczył, że w ramach swojego przewodnictwa we Wspólnocie Niezależnych Państw w 2013 roku Białoruś skierowała swoje wysiłki na decyzję zadań, co odpowiada dewizie “Integracja na korzyść człowieka”. Według jego słów, wychodząc z tego, pomyślnie jest realizowany przez białoruską stronę szereg imprez i inicjatyw w zakresach bezpieczeństwa, ekologii, zielonych technologii, rozszerzenia międzyregionalnej i przygranicznej współpracy, dialogu kultur. Czerwienną nicią również przeszedł temat ekonomicznego partnerstwa.
Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko proponuje opracować dodatkowe mechanizmy według zwiększenia ekonomicznego wspуłdziałania na obszarze WNP. O tym on oświadczył na posiedzeniu Rady głуw państw Wspуlnoty Niezależnych Państw.

Aleksandr Łukaszenko odznaczył, że w ramach swojego przewodnictwa we Wspуlnocie Niezależnych Państw w 2013 roku Białoruś skierowała swoje wysiłki na decyzję zadań, co odpowiada dewizie “Integracja na korzyść człowieka”. Według jego słуw, wychodząc z tego, pomyślnie jest realizowany przez białoruską stronę szereg imprez i inicjatyw w zakresach bezpieczeństwa, ekologii, zielonych technologii, rozszerzenia międzyregionalnej i przygranicznej wspуłpracy, dialogu kultur. Czerwienną nicią rуwnież przeszedł temat ekonomicznego partnerstwa.
Głowa białoruskiego państwa zwrуcił uwagę na to, że w tym roku były rozpoczęte aktywne rokowania według projektu umowy o strefie wolnego handlu i usług. Konkretną treścią zapełnia się Międzypaństwowy program innowacyjnej wspуłpracy.
Prezydent Białorusi pryzpomniał, że na posiedzeniu Wyższej Euro­azjatyckiej rady gospodarczej głowy państw potwierdzili, że drzwi nowych zjednoczeń są otwarte dla wszystkich. “Toż nastał czas nam razem pomyśleć o dodatkowych mechanizmach zwiększania ekonomicznego wspуłdziałania w ramach WNP, — powiedział głowa państwa. — Ze względu na aktywizację integracyjnych procesуw na postsowieckim obszarze, uważam, że nasza Wspуlnota jak stare zjednoczenie integracyjne nie musi odstawać w tej sprawie”.
Krajom WNP całkiem pod siłę sformować własne wezwanie rozwoju bez względu na wpływ koniunktury rynku światowego. O tym w Mińsku na posiedzeniu Rady głуw państw Wspуlnoty Niezależnych Państw w wąskim składzie oświadczył Prezydent Rosji. Według słуw Włodzimierza Putina, priorytetową uprzejmość należy okazać stanowi spraw w ekonomicznym zakresie w związku z tym, że przyrost gospodarek państw Wspуlnoty w 2012 roku złożył 3,4 odsetkуw, a w tym roku ten wskaźnik złoży tylko 1,8 odsetkуw. “To samo można powiedzieć i o inwestycjach, ktуre znacznym sposobem skracały się” — odznaczył rosyjski Prezydent.
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz uważa, że po podpisaniu ugody o asocjacji z Unią Europejską Ukraina znajdzie kompromis po wspуłdziałaniu z Unią Celną.
“Powinniśmy bardzo poważnie teraz zorientować się z tym, co odbyło się w ostatnie 2 lata w handlowych stosunkach między krajami WNP i zwłaszcza Unią Celną. Myślę, znajdziemy tam kompromisy i otworzymy nowe możliwości przesuwania towarуw na wspуlne rynki” — powiedział głowa ukraińskiego państwa.
Włodzimierz Putin zwłaszcza odznaczył poważność wspуlnego przygotowania do festynu 70-lecia Zwycięstwa w Wielkiej wojnie Ojczyźnianej: “Nasz ogуlny dług przed pokoleniem zwycięzcуw godnie odznaczyć ten jubileusz”.
Głowy i przedstawiciele innych państw w swoich występach na posiedzeniu rуwnież zwrуcili uwagę na poważność zachowania pamięci o Wielkiej wojnie Ojczyźnianej, żeby przyszłe pokolenia znały i nie zapominały o Wielkim Zwycięstwie.
Aleksandr Łukaszenko odznaczył, że białoruska strona bardzo poważnie przygotowywała się do tego przedsięwzięcia, żeby zademonstrować, że niezależność i dobrobyt narodu zależą przede wszystkim od wspуłpracy z państwami WNP. Prezydent uważa, że w polityce białoruskiego państwa tak będzie zawsze, że państwom WNP warto, nie obniżając obrotуw, przedłużać aktywną pracę za wszystkimi kierunkami, czynić wspуłpracę ciasniej.
Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że w ramach swojego przewodnictwa Białoruś postarała się nadać dodatkowy dynamizm wspуłdziałaniu między krajami WNP po wszystkich kierunkach. Głowa Rady głуw państw zaproponował szczegуlnie skupić się na trzech kierunkach, wymagających istotnego wzmacniania pracy. Przede wszystkim to dotyczy koordynacji działalności na międzynarodowej arenie:
Daleko nie zawsze nasze kraje występują z jedynych pozycji. Na żal, to przejawia się nawet na placu Organizacji Narodуw Jednoczonych. Czasami nasi partnerzy podtrzymują decyzje, skierowane przeciw Wspуlnocie czy jej oddzielnym członkom. Wątpliwe czy można uważać za produkcyjną tę praktykę...
Tu po krуtkiej pauzie Aleksandr Łukaszenko dyplomatycznie zauważył:
— Nie myślę, że to praktyka. Szybciej to niedorуbki naszych rządуw i ministerstw spraw zagranicznych.
Jako priorytety Mińsk rуwnież wydziela transgraniczne projekty. Ponieważ one stymulują interes oddzielnych państw i ich pragnienie żyć i pracować w ramach WNP. No i jest ważny uważny pogląd do przyszłości. Aleksandr Łukaszenko mуwił o konieczności popularyzować Wspуlnotę wśrуd wspуłczesnej młodzieży:
—Tu nam trzeba aktywniej wykorzystać najnowsze informacyjnie-komunikacyjne technologie, w pierwszej kolejności socjalne sieci i multimedialne platformy.
Prezydent Białorusi jest przekonany, że realizacja tych inicjatyw pozwoli dosięgnąć istotnych wynikуw we wspуłpracy. A Mińsk zostaje wierny zasadom, ktуrych konsekwentnie dotrzymywał się zawsze. Aleksandr Łukaszenko o nich pryzpomniał:
— Białoruś nie myśli swojej suwerenności i niezależności bez ciasnej wspуłpracy w ramach Wspуlnoty Niezależnych Państw. Ponad to, nie widzimy się udanym państwem bez wspуłpracy z narodami, z ktуrymi żyliśmy ostatnie stulecie jak jedyna rodzina... Suwerenność, niezależność, dostatek narodu można zabezpieczyć tylko w jedności z republikami WNP. Taka zasadnicza pozycja Białorusią będzie podtrzymywała się i nadal.
Po tonacji i treści występуw innych uczestnikуw negocjacji odczuwało się, że oni takie podejścia całkiem rozdzielają. Prezydenci wypowiadali się na poparcie przepisуw oświadczonego porządku dziennego posiedzenia.

Włodzimierz Chromow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи