Wydarzenia jako zjawiska

Czasami trudno jest odróżnić wydarzenie od zjawiska
Czasami trudno jest odróżnić wydarzenie od zjawiska. Często są tak bliskie w sensie, że tylko cienka granica może ustalić różnicę. Na przykład, wybory prezydenckie. Na pierwszy rzut oka jest to wydarzenie. Ale według znaczenia — politycznego i społecznego — są podobne do ważkiego zjawiska. Ponieważ wiele ważnych składników zbiegają się w momencie. Wybory na Białorusi, jak wiadomo, odbyły się 11 października. Na głowę państwa został ponownie wybrany Aleksander Łukaszenka. Ale istnieje procedura objęcia urzędu — inauguracja wybranego prezydenta. Komuś może wydawać się to czystą formalnością.

Ale czy warto się spieszyć do podobnych wniosków. Nawet w naszym przypadku, gdy wszyscy dobrze znają polityczne credo nowo wybranego głowy państwa Aleksandra Łukaszenki — stabilność i dobrobyt w kraju.

Oczywiście, zainteresowanie wydarzeniem jest wywołane również przez oznaki ceremonii: szczególna uroczystość, barwnoś procedury inauguracji. Ale za tym wszystkim ważne jest, aby nie przegapić słowa, kierujące się w przyszłość. Przemówienie programowe prezydenta już jest, oczywiście, zjawiskiem, gdyż rozszerza ramy czasowe, kieruje społeczeństwo w przyszłość, co najmniej na najbliższe pięć lat. Spojrzeć za horyzont dnia dzisiejszego, odczuć to, co będzie jutro, do czego będzie dążyć kraj — to, co rozszerza wydarzenie do skali zjawiska. Wiemy już, że musimy dużo i dobrze pracować. Wtedy możemy się spodziewać dobrych wyników w życiu. Oczywiste jest, że drastycznych zmian kursu nie oczekuje się, ale rozsądne, przemyślane reformy znajdą miejsce w planach.

Bardziej szczegółowo z przemówieniem prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Łukaszenki na inauguracji w dniu 6 listopada można zapoznać się w tym wydaniu czasopisma.

Wśród innych bieżących wydarzeń — nadchodząca denominacja rubla. Wielkiego ażiotażu w związku z tym w kraju nie widać. Tym bardziej w Narodowym Banku wyjaśnili, że proces denominacji ma charakter techniczny i nie wpłynie na siłę nabywczą rubla białoruskiego, kurs wobec walut obcych, a także rzeczywisty bieżący poziom inflacji. Należy przypomnieć, że przygotowania do denominacji trwały długo. Nawiasem mówiąc, nowe banknoty, które zostaną wprowadzone do obiegu od połowy przyszłego roku, zostały wykonane na zlecenie Narodowego Banku w 2008 roku. Ale wtedy ze względu na światowy kryzys gospodarczy i, jako wynik, pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju przeprowadzenie denominacji przełożyli, a wykonane banknoty i monety przekazali do Centralnego Skarbca Narodowego Banku.

Z artykułu “Nominały pozbędą się czterech zerów... I zostaną bardziej wygodne” można dowiedzieć się o innych osobliwościach nadchodzącej denominacji.

23 października z platformy mińskiej stacji kolejowej odchodzi symboliczny pociąg Organizacji Narodów Zjednoczonych “Ekspres ONZ-70 na Białorusi dla promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju”. W ten sposób rozpoczęła się unikatowa akcja. Niezwykły projekt został wspólną inicjatywą organizacji systemu ONZ i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Jego głównym celem była chęć “przywieść” ONZ do wszystkich centrów obwodowych kraju i opowiedzieć ludziom o istotcie zrównoważonego rozwoju.

O tym, jak ruszył się ekspres ONZ, można dowiedzieć się w publikacji “Marzenia mogą zmienić świat”.

Dawno minęły te czasy, gdy tylko w Mińsku były zgromadzone wszystkie najnowsze technologie medyczne. Operacje wysokich technologii od kilku lat z powodzeniem prowadzone są także w regionach, przy tym ich zakres stale rośnie. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów z chorobą serca, wymagających natychmiastowej pomocy. Na przykład, z obwodu grodzieńskiego z tętniakiem rozwarstwiającym aorty piersiowej wcześniej pacjentów pilnie transportowano do stolicy, i, niestety, nie wszyscy mogli przetwać długą drogę, a teraz w Obwodowym Klinicznym Centrum Kardiologii te i wiele innych operacji przeprowadzą na miejscu, ratując ludziom życie. Teraz Grodzieńskie Obwodowe Kliniczne Centrum Kardiologii — nowoczesnym ośrodkiem medycznym, wyposażonym w najnowsze technologie, gdzie są wykonywane praktycznie wszystkie możliwe operacje kardiologiczne: korekta zastawek serca, zabiegi na wieńcowych i głównych naczyniach. Zespół lekarzy — to wyjątkowe połączenie młodości i doświadczenia.

Spośród 10 specjalistów-chirurgów czworo studiują drugi rok: ukończyli Uniwersytet Medyczny i obecnie przygotowują się wejść do wyższej kasty zawodu — stać się kardiochirurgami. Reszta — profesjonalistami, którzy nie jeden raz byli przeszkoleni w czołowych klinikach Europy. Nowy etap w swoim rozwoju kardiologia regionu otrzymała z wprowadzeniem korpusu kardiochirurgii, który został zbudowany według obwodowego programu inwestycyjnego. Obecnie jest to także platforma do aktywnej współpracy z zagranicznymi odpowiednikami. Tu już pracowali chirurdzy z Holandii, którzy, na przykład, wymieniali się ze specjalistami centrum doświadczeniami przeprowadzenia zabiegów wysokich technologii w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Tak, mówimy o wydarzeniach, ale jeśli są one istotne, uważamy je za zjawiska. I to jest bardzo znamienny związek wzajemny.

Wiktar Charkou
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи