Wybory

Opinia obserwatorów
Nastrуj –dobry

Wybory prezydenta Białorusi odbywają się zgodnie z normami międzynarodowych konwencji o prawach człowieka ONZ oraz standardami OBWE

Opinię tę wypowiedzieli w rozmowie z dziennikarzami w Mohylewie obserwatorzy międzynarodowi z organizacji społecznej “Stowarzyszenie obrony praw obywatelskich i ludzkiej godności” (Niemcy) Wolfgang Richter i Bruno Malow. Bruno Malow podkreślił, że “należy szanować wybуr innego narodu, szanować jego chęć, aby iść własną drogą, a nie wskazywać całemu narodowi, jak on musi żyć.”
Zdaniem obserwatorуw międzynarodowych, wybory prezydenta Białorusi na Mohylewszczyźnie odbywały się w spokojnych, otwartych i demokratycznych okolicznościach. Przekonali się oni o tym po odwiedzeniu szeregu punktуw wyborczych w Mohylewie i przedmieściu oraz w rejonie Szkłowskim. Przy tym ludzie przychodzili do punktуw wyborczych dobrowolnie i w dobrym humorze, zaznaczył Bruno Malow.


Spokojne głosowanie

Chińscy obserwatorzy zaznaczają demokratyczny przebieg kampanii wyborczej na Białorusi

ambasador Ministerstwa spraw zagranicznych ChRL Zhao Sidi podkreślił w wywiadzie spokojny charakter głosowania na punktach wyborczych. Powiedział on: “W Mińsku występuje umiarkowany i spokojny rytm życia, wielu ludzi przychodzi z rodzinami, aby swobodnie oddać głosy na wybranych kandydatуw”. Chiński gość zaznaczył, że obserwatorzy międzynarodowi swobodnie przychodzili do punktуw wyborczych i mieli możliwość uzyskania wszystkich interesujących ich informacji.


Porуwnanie na rzecz Mińska

Obserwatorzy z Belgii i Holandii pozytywnie ocenili kampanię wyborczą na Białorusi

Członek senatu Belgii, obserwator międzynarodowy Frank Kreuelmann uważa, że kampania wyborcza na Białorusi niewiele rуżni się od procesu wyborczego w innych krajach europejskich. “Kiedy jechałem tutaj, opierając się na informacjach z zachodnich środkуw masowego przekazu, spodziewałem się zobaczyć zupełnie inny obraz: że tutaj przy głosowaniu prawie że za plecami każdego wyborcy będą stali funkcjonariusze kontrolujący, na kogo on głosuje. Lecz to, co zobaczyłem, w kardynalny sposуb zmieniło moje wyobrażenie o Białorusi” — powiedział obserwator międzynarodowy.
Frank Kreuelmann zamierza podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami o Białorusi z kolegami-senatorami. Szczegуlne wrażenie na gościu wywarła białoruska stolica: “Jest to bezpieczne i otwarte miasto, ktуre korzystnie rуżni się od wielu miast europejskich. Poza tym ludzie w Mińsku są bardzo życzliwi. Czuję się tu komfortowo”. Porуwnując pod względem czystości Mińsk i Brukselę, Frank Kreuelmann oddał pierwszeństwo białoruskiej stolicy.
Biznesmen z Holandii, obserwator międzynarodowy Rik Mansen dał pozytywną ocenę procesu wyborczego na Białorusi. Powiedział on, że zna o kraju nie ze słyszenia — około 14 lat bada sytuację na miejscu, ponieważ jego małżonka pochodzi z Homela. Na Białorusi rozwija on własny biznes i planuje realizować nowe projekty w dziedzinie rolnictwa.


Poziom – wysoki

Kampania wyborcza na Białorusi zorganizowana została na wysokim poziomie i odbywała się zgodnie z ogуlnie przyjętymi standardami

Opinię tę wypowiedział obserwator międzynarodowy ze strony Austrii, poseł parlamentu landu Forarlberg, burmistrz miasta Rankwal Johannes Koler, ktуry odwiedził szereg punktуw wyborczych w rуżnych częściach Homela, oraz w rejonach Homelskim i Wetkowskim. Jak wynika z jego słуw, na żadnym z tych punktуw nie stwierdzono naruszeń prawa wyborczego. Wspуłrozmуwca zaznaczył rуwnież, że ramowe warunki organizacji przeprowadzenia głosowania pod wieloma względami zgadzają się z istniejącymi w Austrii.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости