Kompleksowa ochrona danych — jednym z priorytetów związkowych

Wstęp zabroniony

Kompleksowa ochrona danych — jednym z priorytetów związkowych


Technologie komputerowe przeniknęły do wszystkich sfer życia publicznego i prywatnego — bankowej, reklamowej, obronnej. W tym samym czasie co raz więcej pojawia się tych, którzy chcą uzyskać wgląd do informacji poufnych, przecież Internet pozwala to robić, znajdując się tysiące kilometrów od obiektu ataków przestępczych w innym kraju. Co roku popełniają się miliony takich prób, wysokość strat wynosi miliardy dolarów. Przez 20 lat rozwiązanie tego aktualnego problemu znajduje się w polu widzenia kierownictwa Państwa Związkowego. Pod auspicjami Komitetu Stałego Państwa Związkowego na przemian w Rosji i na Białorusi odbywają się konferencje naukowo-praktyczne poświęcone kompleksowej ochronie danych. W maju 2015 roku w stolicy Białorusi odbyło się już dwudzieste takie spotkanie. Wzięli w nim udział urzędnicy i naukowcy.


Znaczenie omawianego problemu odznaczył w powitaniu sekretarz stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota: “Kwestie poprawy bezpieczeństwa informacyjnego są najważniejsze dla bezpieczeństwa narodowego Białorusi, Rosji i Państwa Związkowego jako całości”. Z tym celem w poprzednich latach na szeroką skalę zostały przeprowadzone dwa związkowych programu naukowo-technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. Opracowywuje się trzeci. Jego głównym celem — zaopatrzenie w nowoczesne narzędzia i technologie zarówno obiekty państwowe i komercyjne. Nowy projekt związkowy będzie rozliczony na 4-5 lat. Regularne konferencje ekspertów Państwa Związkowego pozwalają monitorować poziom osiągnięć w tej dziedzinie.

Solidne wyniki osiągnęła w tym obszarze Białoruś. Tutaj rozwojem odpowiedniego oprogramowania i sprzętu zajmuje się około 200 organizacji i przedsiębiorstw. Koordynuje tę działalność Państwowy Instytut Badawczy Ochrony Technicznej Informacji. Wykonuje również praktyczne prace nad organizacją białorusko-rosyjskich naukowo-praktycznych konferencji na terytorium Białorusi.

— Zawsze na nich omawia się duża warstwa problemów, zarówno technicznych i regulacyjno-legislacyjnych — mówi dyrektor przedsiębiorstwa Aleksander Gorbacz. — Białoruś jest jednym z wiodących krajów w tej dziedzinie. Nasze opracowania matematyczne i sprzęt komputerowy odpowiadają najwyższemu poziomowi.

Tak więc, na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w 2015 roku został stworzony Edukacyjno-naukowo-produkcyjny Klaster Technicznej Ochrony Informacji. W jego składzie — instytuty naukowo-badawcze i laboratoria, wyspecjalizowany wydział edukacyjny. Dyrektor Instytutu Badawczego Problemów Matematyki i Informatyki uniwersytetu Jurij Charin wyjaśnia, w jaki sposób nowa struktura pracuje i dlaczego jest potrzebna:

— Ukształtowany zintegrowany system szkolenia specjalistów i naukowców w tej ważnej dziedzinie, począwszy od szkoły. Opracowywują się różne metodyki szyfrowania danych, normy krajowe. Zapewnia się bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej.

Białoruscy naukowcy aktywnie współpracują z rosyjskimi specjalistami. Przecież w Rosji utworzyła się jedna z wiodących na świecie szkół kryptografii, która jest podstawą systemu bezpieczeństwa informacji. Na konferencji w Mińsku rosyjscy uczestnicy pokazali wiele nowych rzeczy. W tym oryginalną architekturę komputerową, która pozwala, według projektantów, wiele razy zwiększyć możliwości ochrony informacji, zmniejszyć koszty. To może zostać nową platformą dla współpracy odpowiednich specjalistów.

Wyniki dyskusji na konferencji w Mińsku podsumowane w zbiorze referatów i raportów. Materiały te stały się znaczącą pomocą w praktycznej pracy białoruskich i rosyjskich projektantów złożonych środków ochrony informacji, w tym przy przygotowaniu kolejnego programu naukowo-technicznego Państwa Związkowego w tej dziedzinie.

Uładzimir Fiodarau
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter