Wspólny dźwięk serc urodzony wyrazem

[b]XX rocznicowy Dzień białoruskiego pisma odbył się w starożytnym mieście mohylewskim. W uroczystości wzięli udział kilka tysięcy ludzi oraz pisarze z ośmiu państw świata[/b]W tym roku XX Dzień białoruskiego pisma odbył się w starożytnym mieście Bychow. A główną placówką dla prowadzenia tego dużego i przedstawicielskiego forumu został miejscowy stadion, gdzie była ustawiona scena i parter dla 2,5 tysięcy widzów. Wyjątkową uroczystością wyróżniły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Dnia białoruskiego pisma oraz ceremonia nagrodzenia pisarzy-laureatów konkursu republikańskiego “Lepszy utwór 2012 roku”. Po raz pierwszy na święcie zabrzmiał hymn Dnia białoruskiego pisma, także został zorganizowany Festiwal miast-stolic święta. W ramach Festiwalu książki i prasy odbyły się prezentacje nowych projektów wydawniczych poświęconych Dniu białoruskiego pisma, a w twórczym salonie odbyły się “Literaturackie portrety” białoruskich i obcych uczestników święta.
XX rocznicowy Dzień białoruskiego pisma odbył się w starożytnym mieście mohylewskim. W uroczystości wzięli udział kilka tysięcy ludzi oraz pisarze z ośmiu państw świata

Monumentalno-rzeźbiana kompozycja “Barkułabowska kronika”W tym roku XX Dzień białoruskiego pisma odbył się w starożytnym mieście Bychow. A głуwną placуwką dla prowadzenia tego dużego i przedstawicielskiego forumu został miejscowy stadion, gdzie była ustawiona scena i parter dla 2,5 tysięcy widzуw. Wyjątkową uroczystością wyrуżniły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Dnia białoruskiego pisma oraz ceremonia nagrodzenia pisarzy-laureatуw konkursu republikańskiego “Lepszy utwуr 2012 roku”. Po raz pierwszy na święcie zabrzmiał hymn Dnia białoruskiego pisma, także został zorganizowany Festiwal miast-stolic święta. W ramach Festiwalu książki i prasy odbyły się prezentacje nowych projektуw wydawniczych poświęconych Dniu białoruskiego pisma, a w twуrczym salonie odbyły się “Literaturackie portrety” białoruskich i obcych uczestnikуw święta.
Oprуcz tego tutaj odbyły się występy orkiestry instrumentуw ludowych imienia L. Iwanowa, koncerty artystуw Narodowego akademickiego Wielkiego teatru opery i baletu odbyło się przekazanie sztafety święta. A w końcu tego nasyconego wydarzeniami dnia na stadionie w Bychowie można było zobaczyć wspaniały kolorowy fajerwerk.
Drugą znaczną placуwką uroczystości w Bychowie był rejonowy centrum kultury, ktуry otworzył swoje drzwi po odbudowie 31 sierpnia. W tym dniu tu uroczyście został otworzony memoriał w pamięć o wiadomym człowieku urodzonym w rejonie Bychowskim pisarzu i publicyście Borysie Strelcowie. Także w centrum kultury odbył się konkurs recytatorski “Żywa klasyka”, konferencja naukowo-praktyczna “Bychowskie czytania” oraz prezentacja książki “Barkułabowska kronika”.
W sumie można powiedzieć, pe nikt z gości i mieszkańcуw miasta nie tęsknił, ponieważ rуżnych interesujących uroczystości w te dni zupełnie wystarczało. Na przykład placуwka “Z źrуdeł dziedzictwa historycznego” połączyła terytoria synagogo i pałacu Bychowskiego. Dla gości święta była przedstawiona ekspozycja historyczna z udziałem twуrczych zespołуw, zjednoczeń narodowych, aktorуw Mohylewskiego regionalnego teatru dramatu i komedii imienia W. Dunina-Marcinkiewicza, program teatralny “Koło historii” i święto “Festiwal rycerski w pałacu Bychowskim”.
Nie zostali zapomnieni i amatorzy kina. Mianowicie dla nich na uroczystości był przedstawiony specjalny program w odnowionym kinie “Ojczyzna”. W rok swego stulecia i na cześć Dnia pisma instytucja kultury nabyła 3D-urządzenia i pokazała projekt “Kino mojego kraju”. Oprуcz tego, w kinie odbyła się twуrcza prezentacja Międzynarodowego festiwalu filmуw animowanych “Animajуwka” i rуżne akcje tematyczne.
Około miejscowej fontanny też w ten weekend było dużo ludzi. Oczywiście! Ponieważ tu był zorganizowany projekt “Mohylewszczyzna festiwalowa”, gdzie odbyły się demonstracje najbardziej wiadomych festiwali regionu. Artyści a razem z nimi i widzowie, tańczyli i cieszyli się z każdego nowego konkursu lub przedstawienia. A obok niektуrzy goście pod kierownictwem “zasłużonych” babć uczyli się starożytnich białoruskich tańcуw i sprуbowali powtуrzyć wszystkie taneczne “pa”, ktуre bez wątpienia pokazywali ich przodkowie sto lat temu.
Weseliła się na święcie i młodzież. Mianowicie dla młodzieży w uroczyste dni w rejonie placu Okciabrskiego Bychowa zabrzmiała dysko-akcja “DANS-wertep”. A dla dzieci i uczni organizatorzy przedstawili specjalną twуrczą placуwkę, na ktуrej odbywały się rozmaite zabawy i konkursy oraz został zorganizowany wernisaż prac dzieci.
Jednym z głуwnych szczegуłуw święta zostało ustanowienie rekordu krajуw Wspуlnoty Niepodległych Państw i Bałtyki w skokach z spadochronem i flagą. Sportowca-spadochroniaż Mohylewskiego aeroklubu Paweł Nowicki rozwinął olbrzymią flagę Białorusi. Jej długość 37 metrуw, szerokość 18,5 metrуw. Na wyrуb płуtna mohylewskim specjalistom wystarczyło trzech dni. Poszło 450 metrуw tkaniny, ogуlna waga ktуrej miała 60 kilo. Po fiksacji rekordu flagę przekazano do Sali olimpijskiej i sportowej sławy Mohylewszczyzny.
I oczywiście dużo w te dni w Bychowie było pisarzy z rуżnych państw świata. Autorzy z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Azerbejdżana, Tadżykistana, Kazachstanu, Litwy i Serbii wzięli udział w posiedzeniu międzynarodowym “Wspуlny dźwięk: język i literatura w kontekście dziedzictwa historyko-kulturalnego”. Podczas akcji odbyła się prezentacja projektu wydawniczego “Wspуlny dźwięk serc” — utworуw sztuki pięknej białoruskich pisarzy oraz pisarzy krajуw Wspуlnoty Niepodległych Państw, wydanie ktуrych zostało poświęcone przewodnictwu Białorusi we Wspуlnocie Niepodległych Państw.

Jerzy Czerniakiewicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter