Współczesne i historyczne paralele

Humor często zależy od sytuacji. Coś dobrego się stało, i natychmiast pozytywnie zostało odciśnięte w podświadomości. Źle na sercu — wynik negatywnych emocji. Jednak informacja globalnego charakteru również wpływa na zdrowie, jeśli od niej nie abstrahować się w ogóle. A czy może człowiek myślący izolować się od nowości. I jeśli słychać w prognozach, że kryzys — ten samy światowy, gospodarczy — może powrócić w postaci recesji, najlepiej być na to przygotowanym, niż być przerażonym, gdy obejmie, jak tsunami.
Humor często zależy od sytuacji. Coś dobrego się stało, i natychmiast pozytywnie zostało odciśnięte w podświadomości. Źle na sercu — wynik negatywnych emocji. Jednak informacja globalnego charakteru rуwnież wpływa na zdrowie, jeśli od niej nie abstrahować się w ogуle. A czy może człowiek myślący izolować się od nowości. I jeśli słychać w prognozach, że kryzys — ten samy światowy, gospodarczy — może powrуcić w postaci recesji, najlepiej być na to przygotowanym, niż być przerażonym, gdy obejmie, jak tsunami.
Najlepszym antidotum na wszystkie klęski — długotrwały program działań. Nawet regionalne stowarzyszenie może chronić przed globalnymi wstrząsami. I fakt, że na przestrzeni byłego Związku Radzieckiego pokazuje swoją wartość Euroazjatycka Wspуlnota Gospodarcza, nie może nie dostroić w pozytywny sposуb. Jest oczywiste dążenie partnerуw do dalszej integracji, przyciągania do swojego grona nowych uczestnikуw. Materiał w tym wydaniu czasopisma zatytułowany “Owocny pragmatyzm wspуłpracy” właśnie opowiada o perspektywach partnerstwa, według szczytu Najwyższej Rady Gospodarczej Eurazji, ktуry odbył się w stolicy Kazachstanu.
Przy okazji, ledwie przeszła Najwyższa Rada Gospodarcza Eurazji w Astanie, podniуsł pałeczkę Mińsk. Białoruś na prawach prezydencji w WNP przyjmowała Radę szefуw rządуw Wspуlnoty. I tu była wyraźnie odczuwalna kontynuacja kontekstu rozmowy, ktуra odbyła się w stolicy Kazachstanu. W Mińsku mуwili nie tylko o perspektywach WNP, ale także o zasadach dalszego rozwoju Unii Celnej, Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej oraz ich ewolucji w Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Ukraina i Kirgistan wyraziły chęć zostania obserwatorami przy przyszłej Unii Euroazjatyckiej. Zostanie ona utworzona w 2015 roku. Ale już teraz kraje partnerskie są zaproszone do aktywnego dialogu. Więcej szczegуłуw na ten temat — w materiale “W Mińsku podejmowano strategiczne decyzje”.
Dla perspektywy zawsze istnieje składnik młodzieży. Zrozumienie tej okoliczności jest oczywiste w kraju. Państwo oczekuje od młodzieży pomysłуw i projektуw, ktуre doprowadzą białoruską gospodarkę, kulturę i naukę do wyższego poziomu rozwoju, i zawsze będzie wspierać takie inicjatywy. Podczas niedawnego spotkania z uzdolnionymi uczniami, studentami, utalentowaną młodzieżą Aleksander Łukaszenko zauważył, że na Białorusi są wszystkie warunki, aby młodzi ludzie mogli się realizować. W edukacji młodych talentуw są zaangażowane prawie 800 gimnazjуw, liceуw, szkуł artystycznych, dziesiątki tysięcy klubуw, studiуw, stowarzyszeń naukowych. Olimpiady, festiwale, konkursy rocznie otwierają nowe imiona gwiazd. Na ten temat czytajcie w numerze publikację “Gwiazdy oświecają drogę w przyszłość”.
Oto materiał “Symbole nowego przemysłu” o tym, w jaki sposуb Białoruś zamierza “wskoczyć” do rozpędzanego “nanociągnika”. Dziś dużo mуwi się o nanotechnologiach. Co w tej informacji jest prawdą, a co — nie, nie jest łatwe do zrozumienia. Ale wiele krajуw inwestują dużo pieniędzy, aby na pierwszy sygnał zacząć zdobywać swуj udział w rynku. I Białoruś ma wszelkie szanse, aby być jednym z pionierуw, mуwią eksperci. Faktem jest, że w przypadku zmiany struktury technologicznej otwiera się rodzaj “okna” możliwości, pozwalających na dokonanie szybkiego skoku w gуrę.
Dopiero ten kierunek w pełni się nie ukształtował, na Białorusi w pełnym toku idzie przygotowanie zasobуw ludzkich. Dziś w kraju istnieje już około tysiąca specjalistуw, związanych z nanotechnologiami. Czołowe białoruskie uczelnie otworzyły już odpowiednie specjalności. Powiązaniem szkolnictwa wyższego i organizacjami branży może stać się nowo powstałe Stowarzyszenie nanotechnologii.
A jeszcze w tym numerze jest historia o tym, jak tradycyjny Białoruski Tydzień Rolny stał się platformą do doskonałości. O tym można dowiedzieć się z publikacji “Forum oczywistych innowacji”.
Popularny brytyjski portal femalefirst.co.uk przygotował ranking najpiękniejszych zamkуw w Europie, do ktуrego trafił zamek w białoruskiej miejscowości Mir — obok zamku Neuschwanstein w Niemczech, Zamku w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, rezydencji Draculi w Rumunii, Zamku w Trokach na Litwie i Zamku Praskiego w Czechach. Rzeczywiście, w architekturze Białorusi i innych krajуw europejskich jest wiele wspуlnego — starożytnego, eleganckiego. Jednakże nie tylko w architekturze. Wiele historycznych podobieństw łączy rуżne kraje europejskie. Niemcy i Białoruś nie mają wspуlnej granicy, a z historii w pierwszej kolejności wspominają się tragiczne epizody II wojny światowej. Ale przeszłość Zamku w Mirze pozwoliła umieścić na nowym poziomie kulturowy dialog między dwoma krajami. Dyrektor muzeum “Kompleksu zamkowego “Mir” Olga Popko znalazła w Niemczech unikalną kolekcję portretуw i przedmiotуw sztuki zdobniczej, należącą do właścicieli Zamku Mirskiego w XIX wieku.
O tym, jak przypadkowe znalezienie pomogło otworzyć znane strony historii, można dowiedzieć się z publikacji “Wszystkie drogi prowadzą do Mira”.

Wiktor Charkow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи