Współcześni Kulibinowie

Do resortu patentowego Białorusi co roku wpływa ponad tysiąc wniosków na wynalazki. Dane te przytoczył na konferencji prasowej zastępca generalnego dyrektora Narodowego Centrum Własności Intelektualnej doktor nauk technicznych Jurij Bobczenok
Na pożyteczne modele wydaje się około 800 patentуw, przewiduje się, że w bieżącym roku ich liczba zwiększy się do tysiąca. Poza tym do resortu patentowego co roku wpływa około 150 wnioskуw na wzorce przemysłowe oraz 6-7 tysięcy wnioskуw na rejestrację znakуw towarowych. Liczba złożonych wnioskуw ciągle się zwiększa.
Najaktywniej patentują własność intelektualną organizacje Ministerstwa Edukacji. I tak w okresie od roku 1993 do 2005 resort ten został posiadaczem 18 procent łącznej liczby wydanych patentуw. Około 15 procent patentуw należy do organizacji Narodowej Akademii Nauk Białorusi, liderami pod względem patentуw są rуwnież ministerstwa przemysłu oraz opieki zdrowotnej. Według danych zastępcy dyrektora NOWI, obecnie na terenie Białorusi zarejestrowanych jest około ośmiu tysięcy wynalazkуw, ponad dwa tysiące pożytecznych modeli, tysiąc wzorcуw przemysłowych oraz 80 tysięcy znakуw towarowych.

Cyfry

38 lat temu w Mińsku założono Centralne Archiwum Państwowe Dokumentacji Naukowo-Technicznej. Są w nim pzechowywane plany miast, rysunki domуw i schematy zakładуw, w tym obiektуw strategicznych. Archiwum mieści się w starym budynku byłego kościoła Jуzefa klasztoru bernardynуw na placu Swobody.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter