Беларусь Сегодня

Минск
+18 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Wojskowi wytyczyli priorytety

Ministrowie obrony Białorusi i Ukrainy podpisali plan współpracy na rok 2006
Ministrowie obrony Biaіorusi i Ukrainy podpisali w Miсsku plan obustronnej wspуіpracy pomiкdzy siіami zbrojnymi w obydwуch krajach na nastкpny rok.

Jak zaznaczyli na wynikowej konferencji prasowej gіowy resortуw obronnych Leonid Malcew i Anatol Gricenko, strony doszіy do porozumienia co do rozwoju wspуіpracy prawie w 10 kierunkach, w tym w dziedzinie wspуіpracy jednostek inїynieryjnych, przygotowania specjalistуw dla wojsk rakietowych i artylerii, wymiany do¶wiadczenia z udziaіu ukraiсskich jednostek w miкdzynarodowych operacjach pokojowych.

“Ukraina ci±gle zaprasza naszych wojskowych do udziaіu w жwiczeniach na Jaworowskim poligonie niedaleko Lwowa. Umуwili¶my siк, їe biaіoruscy wojskowi bкd± uczestniczyli nie tylko w wielonarodowych жwiczeniach odbywaj±cych siк na terenie Ukrainy, ale rуwnieї w жwiczeniach wіa¶ciwie ukraiсskich, przy czym nie jako zwykli obserwatorzy” — podkre¶liі Leonid Malcew. Minister obrony Ukrainy Anatol Galcew z kolei wyraziі przekonanie co do tego, їe ukraiсscy wojskowi rуwnieї bкd± uczestniczyli w жwiczeniach na terenie Biaіorusi. Jak wynika ze sіуw Anatola Gricenko, jednym z priorytetowych kierunkуw jest wspуіpraca obydwуch krajуw w dziedzinie kompleksu wojenno-przemysіowego, remontu i modernizacji maszyn wojskowych. “Na Biaіorusi dobrze rozwiniкte s± niektуre dziedziny, na przykіad systemy sterowania wojskami. Ukraiсskie przedsiкbiorstwa teї maj± interesuj±ce propozycje” — nadmieniі on.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи