Беларусь Сегодня

Минск
+13 oC
USD: 2.08
EUR: 2.33

Wiza naprędce

We francuskiej ambasadzie działa automat, wydający bileciki na wizytę w oddziale wizowym
W holu placуwki dyplomatycznej zainstalowano system elektroniczny, po chwilowym “obcowaniu” z ktуrym dostaje siк zgrabny bilecik, w ktуrym naleїy podaж datк i godzinк wizyty wedіug wіasnego uznania.

Nie jest to pierwszy eksperyment z udziaіem zaawansowanych technologii, na ktуry zdecydowaіa siк ambasada francuska: w lecie uruchomiono system wiz biometrycznych, ktуry wymagaі osobistej obecno¶ci kaїdego interesanta. I oto, jak mуwi± rodacy Russo i Woltera, “voila” — w placуwce dyplomatycznej pojawiі siк unikalny produkt francuskiej firmy “Mecasoft International”, opracowany, nawiasem mуwi±c, przez biaіoruskich inїynierуw…

Teraz, aby stawiж siк na przyjкcie do oddziaіu wizowego ambasady, nie trzeba samemu obijaж progi, wystarczy przyj¶ж do holu ambasady z paszportem (co, zreszt± bкd± mogli zrobiж rуwnieї krewni), wіoїyж do skanuj±cego urz±dzenia stronк ze zdjкciem i, dotykaj±c palcami odpowiednich pуl na sensorowym wy¶wietlaczu, odpowiedzieж na zaproponowane pytania. Nastкpnie naleїy wybraж z zaproponowanych dni i godzin pasuj±ce terminy dla wizyty w oddziale wizowym i otrzymaж bilecik z numerem, na ktуrym wydrukowane s± dane z paszportu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи