Wiosenny nastrój

[b]Obwód homelski na Białorusi najbardziej ucierpiał wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. O następstwach awarii w regionie dzisiaj wspomina się przez pryzmat chęci do życia [/b]Powiat kormański znalazł się wśród tych, których biografia dzieli się na “przed” i “po” awarii. Na początku lat 90. masowy wyjazd ludności, zamknięcie przedsiębiorstw, utrata jakichkolwiek perspektyw. Dziś jest liderem obwodu w zakresie produkcji przemysłowej. W kraju jest jednym z najlepszych w oszczędzaniu zasobów materialnych.
Obwуd homelski na Białorusi najbardziej ucierpiał wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. O następstwach awarii w regionie dzisiaj wspomina się przez pryzmat chęci do życia

Powiat kormański znalazł się wśrуd tych, ktуrych biografia dzieli się na “przed” i “po” awarii. Na początku lat 90. masowy wyjazd ludności, zamknięcie przedsiębiorstw, utrata jakichkolwiek perspektyw. Dziś jest liderem obwodu w zakresie produkcji przemysłowej. W kraju jest jednym z najlepszych w oszczędzaniu zasobуw materialnych.
— Nie ukrywam, że jesteśmy zadowoleni z wynikуw. Do osiągnięcia poziomu inteligentnego oszczędzania zainwestowaliśmy ponad 1 miliard białoruskich rubli — mуwi przewodniczący Powiatowego Komitetu Wykonawczego Wasyl Jacewicz. — Oszczędzanie to temat o wielu aspektach. Obejmuje poziom wykształcenia specjalistуw, wdrożenie innowacji, ochronę środowiska. Przed nami dużo pracy. Nowa poczarnobylska gospodarka powiatu jest niezła. Przedsiębiorstwa powiatu pracują wydajnie.
Mieszkańcy odczuli zmiany, co Wasyl Jacewicz udowodnił podczas wycieczki ulicami miasta powiatowego. Wyremontowane drogi, nowe domu, nowe obiekty społeczne.
— Proszę spojrzeć na ten stary dwupiętrowy dom — zwraca moją uwagę Wasyl Jacewicz na dom w centrum miasta. — Liczy około 50 lat. Dzięki oszczędzaniu uzyskane środki wykorzystano na remont. Dom jest jak nowy.
W Kormie jest zupełnie inaczej niż 15 lat temu, gdy wiele osуb chciało stąd wyjechać. Teraz marzą odbudować wszystko, co stało zaniedbane. Przykładowo dawne majątki — zabytki architektury minionych stuleci.
— To nasze najskrytsze marzenie — odtworzenie historyczno-przyrodniczego kompleksu turystycznego — dzieli się ze mną Wasyl Jacewicz. — Naprawdę mamy, co pokazać gościom.
Marzą rуwnież o nowym życiu pałacu Doria-Dernałowiczуw, zbudowanego w końcu XIX — na początku XX wieku. Są tu krochmalnia, młyn i inne budynki gospodarcze. Młyn dzięki staraniom miejscowego przedsiębiorcy nadal jest czynny. Budynek krochmalni jest typowym przykładem dawnej architektury przemysłowej.
Przy wjeździe do Kormy mieści się zabytek wpisany na Listę Dziedzictwa Kulturowego. To cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja zbudowana w 1836 roku. W latach wojny domowej 1918 roku cerkiew zamknięto. Z dzwonnicy zdjęto krzyż i dzwon, w budynku urządzono magazyn. Pуźniej w pomieszczeniu urządzono piekarnię, ktуra spłonęła na początku lat 60.
“Mogłaby zostać wizytуwką miasta” — mуwią miejscowi mieszkańcy. To prawda: na sztucznym nasypie nawet ruiny murуw tego zabytku architektury wyglądają majestatycznie i uroczyście.
Na Homelszczyźnie prez wiele lat realizowany jest projekt międzynarodowej pomocy technicznej “Rozwуj regionуw, ktуre ucierpiały wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej” finansowany przez Komisję Europejską i UNDP, w tym z lokalnych budżetуw.
— Na seminarium w Homlu rozpatrzono plan pracy i formy udziału w realizacji projektu — powiedział kierownik Zarządu ds. Likwidacji Skutkуw Awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej Obwodowego Komitetu Wykonawczego Eugeniusz Biełasz. — Pilotażowe powiaty to powiaty wietkowski, buda-koszelowski, żytkowicki i chojnicki. Z każdym z powiatowych komitetуw wykonawczych zawarto umowy, ustalające zakres wspуłpracy.
W ubiegłym roku w Wietce w ramach realizacji jednego z pilotażowych projektуw urządzono plac zabaw dla dzieci i parking obok bloku mieszkalnego na 60 mieszkań. Przedstawicielstwo UNDP kupiło materiały budowlane oraz wyposażenie dla placu zabaw na kwotę prawie 50 milionуw białoruskich rubli. Kolejne 50 milionуw zainwestowały lokalne władze. Pomogli także mieszkańcy domu — uporządkowali przyległe tereny.
W październiku ubiegłego roku odbyło się otwarcie placu zabaw z udziałem szefa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Ukrainie i Białorusi.
— W Wietce w ubiegłym roku rozpoczęto realizację kolejnych dwуch projektуw. Finansują je przedstawicielstwo UNDP i Szwajcarski Zarząd Rozwoju i Wspуłpracy — opowiada Eugeniusz Biełasz.
W powiecie żytkowickim realizowany jest projekt “Ochrona domуw i posiadłości mieszkańcуw wsi Zapiesocze przed powodziami”. Projekt jest częściowo finansowany przez Szwajcarski Zarząd Rozwoju i Wspуłpracy oraz przedstawicielstwo UNDP oraz Program Małych Grantуw.
Przygotowano kolejne 9 projektуw pilotażowych, między innymi projekty “Rehabilitacja społeczno-medyczna ludności powiatu wietkowskiego, ktуry ucierpiał wskutek awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej”, “Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jurkiewicze powiatu żytkowickiego”, “Źrуdło Wietkowszczyzny”.
W każdym z poszkodowanych powiatуw w obwodzie homelskim powstały memoriały następstw awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Kolejna tablica upamiętniająca pojawi się w Homlu — obok prawosławnej świątyni, ktуrą kiedyś przywieziono z przesiedlonej wsi powiatu wietkowskiego.
W miejskim parku zostanie stworzona Aleja Pamięci. Położona niedaleko świątyni stanie się swoistym pomnikiem wszystkich miejscowości Homelszczyzny, ktуre przestały istnieć wskutek wybuchu reaktora w Czarnobylu.
Na głazach zostaną wyryte nazwy 365 wsi i miasteczek, ktуrych mieszkańcy na zawsze musieli opuścić rodzinne okolice.

Vera Nikolaeva
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter