Na mińskim Forum Mediów “Partnerstwo dla przyszłości” przekonująco brzmiało słowo związkowe

Wierzyć w napisane

Media w dzisiejszym społeczeństwie muszą być operatywne, obiektywne i odpowiedzialne. Ta myśl stała się motywem przewodnim Międzynarodowego Forum Mediów “Partnerstwo dla przyszłości”, które zgromadziło w Mińsku ponad 300 przedstawicieli centralnych organów WNP i Państwa Związkowego, redaktorów i dziennikarzy czołowych gazet, agencji informacyjnych i nadawców, politologów, szefów organów państwowych i organizacji społecznych z dwudziestu krajów. W swoim przemówieniu do uczestników forum prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział, że przestrzeń kulturalna i informacyjna służy umacnianiu idei integracji i spokoju. Cel ten jest istotny dla całej społecznie odpowiedzialnej społeczności dziennikarskiej. Taki wniosek, patrząc w przyszłość, można zrobić z wielu występów uczestników forum.Tłem dla niniejszego spotkania międzynarodowej społeczności prasowej zostało kilka znaczących wydarzeń w przestrzeni poradzieckiej. WNP kończy 25-lecie. Tyle ma najnowsza historia niepodległej Białorusi. W ciągu 20 lat trwa proces jednoczenia narodów Białorusi i Rosji, rozwoju Państwa Związkowego. Zrozumienie tych zdarzeń wyświetlało się na realiach dnia dzisiejszego. Uczestnicy forum mediów pod różnymi kątami omawiali główne pytanie: jak zapewnić, aby dziennikarstwo w trudnych obecnych warunkach odgywało pozytywną rolę w stosunkach państw, powstałych na terenie byłego ZSRR, i nie stało się wspólnikiem sił destrukcyjnych? Rola mediów jest bardzo wysoka, powiedziała, otwierając dyskusję, przewodnicząca komitetu organizacyjnego forum, minister informacji Białorusi Lilia Ananicz. W nierzetelnych rękach są w stanie ponosić wyzwania i zagrożenia. Ważne jest, aby tak się nie stało.

Przykładem skutecznej współpracy w tej dziedzinie pokazują media Państwa Związkowego. Na przykład, przez ponad 16 lat gazeta “Sowietskaja Biełorussija” i “Rossijskaja gazeta” wspólnie publikują tygodnik “SOYUZ. Białoruś — Rosja”. Redaktor naczelny “Sowietskiej Biełorussiji” Paweł Jakubowicz nie bez dumy powiedział z trybuny forum, że dziennikarzy wspólnej publikacji nawet w najbardziej “ostrych” momentachpowstrzymali się, aby wstać na stanowisko “zaściankowych” patriotów. “Gazowa, mleczna i inne ”wojny”" miną, a nasze narody będą żyć razem wiecznie — powiedział on. — Lepiej być przyjaciółmi, niż się nie przyjaźnić”.

Do tego przyczynia się wspólna przestrzeń informacyjna. Teraz musimy skupić wysiłki na jej poprawie, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Sekretarz Stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota:


— Spośród 27 kwestii, rozpatrywanych na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego, — środki w celu ustanowienia i poprawy wspólnej przestrzeni informacyjnej Białorusi i Rosji. W relacjach z prasą powinna być własna logika. Naszym zadaniem jest, aby o nas wiedzieli. A drugim — aby rozumieli nas. Rozwiązanie każdego problemu bez towarzyszenia informacyjnego nie jest możliwe. Pozytywny wizerunek tworzony jest zdolnością do pracy. Prasa też ma swoją logikę i konieczne jest zrozumienie charakteru jej działalności.

Kolejnym zadaniem Stałego Komitetu Państwa Związkowego w pracy z prasą Grigorij Rapota widzi w zniszczenie mitów. Tuż przed 30. rocznicą katastrofy w Czarnobylu przy wsparciu Stałego Komitetu odbyła się prasowa wycieczka do obwodu homelskiego, podczas której dziennikarze osobiście przekonali się w bezpodstawności wielu twierdzeń o zagrożeniach dla życia w strefie koło Czarnobyla. Chociaż pewne środki ochronne trzeba podejmować. Po raz pierwszy w podróż wzięli rosyjskich blogerów. Wypowiedź czytelników na ich materiały była nie mniejsza niż w przypadku publikacji zawodowych dziennikarzy.

Przy okazji, o ataku Internetu na tradycyjne media na forum mówili szczególnie dużo. Nie wszystko w tej tendencji jest jednoznaczne. Z jednej strony, nie wystarczająco dużo pracują same media. Rytm życia zawodowego dziennikarza dzisiaj jest bardzo szybki, powiedział dyrektor generalny federalnej państwowej instytucji budżetowej “Redakcja Rossijskiej gazety”Paweł Niegoica. To często pozbawia możliwości oświetlenia tematu integracyjnego interesująco i treściowo. Natomiast to, co czasami oferuje Internet, nie ma do czynienia do dziennikarstwa wysokiej jakości. Stamtąd pochodzą nieodpowiedzialne insynuacje na temat gazowej, mlecznej “wojny” w przestrzeni integracyjnej.


W wielu wystąpieniach brzmiało: przedstawiciele zawodu dziennikarskiego muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że nie wszystko idzie dobrze na przestrzeni WNP. Na forum przytaczali przykłady tego, jak tendencyjne publikacje pokrzyżowały w jednej z młodych republik początek sezonu turystycznego. Inny kolega bezpośrednio na forum pozwolił sobie zbyt ostre wypowiedzi na temat polityki gospodarczej Rosji wobec krajów partnerskich. To nie znalazło zrozumienia wśród ostatnich. Najwyraźniej, ogólna opinia została wyrażona przez Nelli Husejnową z Baku: dziennikarz musi odpowiedzialnie odnosić się do swojego słowa. 27 milionów ludzi — to jest koszt naszych narodów za możliwość żyć razem i wzajemne zrozumienie. Więcej niż wystarczająco, aby mieć prawo do jedności.

Właśnie na to są skierowane ważne dokumenty integracyjne, przyjęte w przeddzień forum na posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego. Mówiąc o środkach w celu ustanowienia i poprawy wspólnej przestrzeni informacyjnej Białorusi i Rosji, wiceminister komunikacji i mass mediów Rosji Aleksiej Wolin powiedział z trybuny forum, co sugerują. Informacje na temat działalności Państwa Związkowego, współpracy drukowanych mediów, agencji informacyjnych, spółek telewizyjnych i radiowych, wspólne podejścia do regulacji sfery Internetu. Aby nie było tam otwartej propagandy przemocy, pornografii, narkomanii. Aleksiej Wolin również poruszył podczas przemówienia temat współpracy w dziedzinie szkolenia dla branży mediów. Jego zdaniem, konieczne jest opracowanie podejść do szkolenia specjalistów przez wysiłki samego przemysłu informacyjnego. Przepowiedział, że w najbliższych latach radykalnie zmienią się podejścia do szkoleń dziennikarzy:

— Na miejsce absolwentów Wydziału Dziennikarstwa i Wydziału Kommunikacji Medialnych, może być, z wyjątkiem szczególnie wybitnych i nowatorskich, przyjdą absolwenci specjalnych kursów profesjonalnego szkolenia przy wiodących mediach.


A sposób, aby dotrzeć do widzów i czytelników, według wiceministra, jest jeden: robić materiał jakościowo i interesująco.

Podobny pogląd podzielany przez wielu innych uczestników forum mediów. Zakończyło się przyjęciem rezolucji, która zawiera wezwanie do mediów, aby wziąć na siebie szczególną odpowiedzialność za konsolidację i tworzenie, zrozumienie i współpracę w społeczeństwie. Bo właśnie tego wymaga od dziennikarzy obecna sytuacja.

Forum stało się dominantą białoruskiego tygodnia medialnego, który odbył się w Mińsku w tych dniach. Towarzyszyła mu tradycyjna międzynarodowa wystawa “Media na Białorusi”, gdzie profesjonaliści omawiali nowe tendencje, wymieniali się doświadczeniami. A dla początkujących, jak i w poprzednich latach, w salach Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, pracowała Letnia Szkoła Dziennikarstwa. Klasy mistrzowskie dla studentów przeprowadzili poważni pracownicy mediów.


W tym samym czasie w Mińsku odbyło się 45. posiedzenie stałego seminarium Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji. Brali w nim udział także przedstawiciele Stałego Komitetu Państwa Związkowego, eksperci, którzy omówili temat wspólnej przestrzeni informacyjnej Państwa Związkowego. Jak odznaczył przewodniczący Komisji w sprawie polityki informacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego Andriej Naumowicz, udział w wydarzeniach białoruskiego tygodnia medialnego dał dialogowi głębszy i bardziej konkretny charakter, przyczynił się do intensyfikacji procesów integracyjnych w różnych dziedzinach. A to z kolei przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego Białorusi i Rosji. Aby to zrobić, należy określić rolę i zadania wspólnej przestrzeni informacyjnej w obecnych realiach geopolitycznych, kolejność współdziałania mediów związkowych z władzami obu krajów, a także znaczenie mediów w stworzeniu pozytywnego wizerunku Państwa Związkowego.

W pracy seminarium wzięła udział minister informacji Białorusi Lilia Ananicz. Zauważyła rolę wydawnictw związkowych i projektów telewizyjnych i radiowych w integracji narodów dwóch krajów. A podsumowując pracę uczestników seminarium, wystawy i forum mediów, minister z przekonaniempowiedziała: “Białoruś potwierdziła status międzynarodowej platformy medialnej, gdzie omawiają się aktualne zagadnienia współczesności i rola prasy w ich rozwiązywaniu”.

Władimir Jakowlew

Photo: Vitaliy Gil, BelTA, Sergey Loziuk, Artur Prupas
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter