Wielka przyjaźń, wielkie projekty

[b]Kontrakty o wartości 3,4 miliarda dolarów USA, ulgowy kredyt na kwotę 1 miliarda dolarów USA oraz nieodpłatna pomoc w wielkości 60 milionów juanów. To wyniki marcowego spotkania w Mińsku prezydenta Aleksandra Łukaszenki i wiceprzewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xí Jěnpínga. Świadczą o tym, że Białoruś i Chiny są strategicznymi partnerami nie tylko w polityce — w tym zakresie strony doszły do całkowitego porozumienia — ale i w gospodarce [/b][b]Próba czasu [/b]Chińskie przysłowie mówi: przechodzić przez głęboką rzekę trzeba ostrożnie, badając dno i kamienie rzeczne. Dość dokładnie charakteryzuje strategię działalności Pekinu na rynkach zagranicznych. Szczegółowe badanie potencjalnych partnerów, skrupulatna analiza wszystkich “za” i “przeciw”, dopiero potem transakcje.
Kontrakty o wartości 3,4 miliarda dolarуw USA, ulgowy kredyt na kwotę 1 miliarda dolarуw USA oraz nieodpłatna pomoc w wielkości 60 milionуw juanуw. To wyniki marcowego spotkania w Mińsku prezydenta Aleksandra Łukaszenki i wiceprzewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xн Jмnpнnga. Świadczą o tym, że Białoruś i Chiny są strategicznymi partnerami nie tylko w polityce — w tym zakresie strony doszły do całkowitego porozumienia — ale i w gospodarce

Prуba czasu
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Xн Jмnpнnga w Mińsku było udaneChińskie przysłowie mуwi: przechodzić przez głęboką rzekę trzeba ostrożnie, badając dno i kamienie rzeczne. Dość dokładnie charakteryzuje strategię działalności Pekinu na rynkach zagranicznych. Szczegуłowe badanie potencjalnych partnerуw, skrupulatna analiza wszystkich “za” i “przeciw”, dopiero potem transakcje.
W trakcie rozmуw w swojej rezydencji Aleksander Łukaszenko podkreślił, że w ostatnich latach Chiny i Białoruś miały możliwość dobrze się sobie przyjrzeć. Ponadto kraje nauczyły się stawiać czoło trudnościom, powstającym wraz z rozwojem stosunkуw handlowo-gospodarczych. Potwierdza to wzrost wymiany handlowej — z 714 milionуw dolarуw w 2005 roku do ponad 2 miliardуw w przedkryzysowym 2008 roku. Plus wspуłpraca inwestycyjna. Można wymienić kilka dużych projektуw zrealizowanych na Białorusi przez chiński biznes.
W 2008 roku pojawił się operator telefonii komуrkowej BEST z udziałem chińskiej spуłki Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Modernizacja mińskich elektrociepłowni Nr 2 i Nr 5 przez Chińską Korporację Narodową Wspуłpracy Gospodarczej. Projekty budowy na Białorusi przez spуłkę CITIC Construction trzech dużych cementowni. Powołanie wspуlnego przedsiębiorstwa produkującego sprzęty RTV przez chiński holding “Midea Group” i białoruską spуłkę “Horizont”. Na ostatni projekt Aleksander Łukaszenko zwrуcił szczegуlną uwagę, rozmawiając w swojej rezydencji z przedstawicielami chińskiego biznesu. “Nie przypadkiem nawet w kryzysowym dla całego świata ubiegłym roku chiński holding docenił wiarygodność i perspektywiczność białoruskiego rynku i zwiększył swуj udział we wspуlnym przedsiębiorstwie z 30 do 55 procent” — powiedział prezydent.
Strona chińska oceniła białoruski rynek jako wiarygodny i perspektywiczny nie tylko na poziomie korporacyjnym, ale i na najwyższym szczeblu państwowym.
“Zawsze bardzo uważnie śledzimy podejmowane przez państwo kroki w zakresie gospodarki — podkreślił podczas wizyty w Mińsku Xн Jмnpнng. — Mimo światowego kryzysu finansowego Białorusi udało się zachować stabilność polityczną, wzrost gospodarczy i poziom życia ludności”.

Wzajemne zainteresowanie
Jasne, że Chiny, ktуre czują się pewnie na tle recesji w świecie (produkt krajowy brutto ChRL w ciągu ubiegłego roku zwiększył się o 8,7 procent, PKB USA spadł o 2,4 procent, państw Unii Europejskiej — o 4,2, Rosji — o 7,9 procent), wzmacnia potęgę gospodarczą, aktywnie inwestując za granicą. Mińsk chętnie przyjmuje chińskie inwestycje i jest zainteresowany w ich dalszym pozyskaniu. Niska stopa procentowa kredytуw na modernizację, nowoczesny osprzęt i technologie to czynniki, ktуre czynią inwestycyjną wspуłpracę z ChRL atrakcyjną dla białoruskiej strony. Aleksander Łukaszenko nie raz podkreślał: Białoruś chce zostać placуwką eksportową dla chińskich przedsiębiorstw. Wyprodukowane tu towary można dostarczać do państw UE i na rynki partnerуw z Unii Celnej.
“Jesteśmy gotowi do wspуłpracy w ramach wielu projektуw. Od produkcji artykułуw rolniczych po budowę elektrowni atomowej” — wyznaczył stanowisko białoruskiej strony Aleksander Łukaszenko.

Inwestycje i gwarancje
Pakiet dokumentуw podpisanych w marcu pozwala stwierdzić: wspуłpraca gospodarcza Białorusi i ChRL wchodzi na nowy poziom. Rozwojowi stosunkуw powinny sprzyjać porozumienia między instytucjami rządowymi (o aktywizacji wspуłpracy handlowo-gospodarczej, o wspуłpracy finansowej Ministerstwa Finansуw Białorusi i Państwowego Banku Rozwoju Chin, o rozliczeniu między Bankiem Narodowym Białorusi i Ludowym Bankiem Chin i wiele innych), a także umowy dotyczące konkretnych projektуw komercyjnych.
Państwowy Bank Rozwoju Chin udzieli białoruskiemu operatorowi “Beltelecom” kredytu w wysokości 60 milionуw dolarуw. Pieniądze zostaną wydane na sprzęt i modernizację sieci. Rzecznik prasowy “Beltelecomu” wytłumaczył, że znaczna część kredytu zostanie przeznaczona na zwiększenie możliwości przekazywania danych. Ma to ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę plany stworzenia w kraju nowoczesnej, szybkiej i dostępnej dla wszystkich obywateli infrastruktury internetowej.
Uwagę dziennikarzy i ekspertуw przyciągnął protokуł do kontraktu o rekonstrukcji lotniska Mińsk. Przewiduje stworzenie nowoczesnego międzynarodowego terminalu pasażerskiego oraz budowę drugiego pasa startowego, ktуry będzie mуgł przyjąć największe w świecie samoloty Airbus А380.
Wicedyrektor Departamentu ds. Lotnictwa Ministerstwa Transportu i Komunikacji Włodzimierz Kościn powiedział, że drugi pas startowy zostanie zbudowany przed 2014 rokiem. Przed tym jak Mińsk będzie gościć Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie. “Według wstępnych umуw na budowę drugiego pasa planuje się wydać około 650 — 660 milionуw dolarуw USA — powiedział Włodzimierz Kościn. — Nowy pas pozwoli zarobić dodatkowe pieniądze. Ponieważ opłaty lotniskowe w takich samolotach jak Airbus А380 są kilkakrotnie większe niż na przykład w Tu 154”.
Około dziesięciu innych obiecujących projektуw zaakceptowano podczas wizyty w Mińsku przedstawicieli rządu i biznesu Chin. W trakcie rozmуw z gośćmi Aleksander Łukaszenko podkreślił: “Jako prezydent gwarantuję całkowite poparcie i bezpieczeństwo chińskich inwestycji w białoruskim państwie”.

Witalij Wolaniuk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter