Po raz pierwszy telekonferencja połączyła miasta partnerskie — Mińsk i Nowosybirsk

Widzimy i słyszymy się nawzajem

Po raz pierwszy telekonferencja połączyła miasta partnerskie — Mińsk i Nowosybirsk


Na początku kwietnia zarówno na Białorusi i w Rosji obchodzono 20. rocznicę podpisania pierwszych umów, które stopniowo doprowadziły do powstania Państwa Związkowego. Święto jest drogie również dla nowosybirskich Białorusinów: w minionych latach odbyło się wiele naszych dobrych spraw na rzecz bratnich narodów. Zostało to omówione również podczas telekonferencji pomiędzy miastami partnerskimi — Mińskiem i Nowosybirskiem, która odbyła się w przeddzień rocznicy.W Wielkiej Sali Merostwa Nowosybirska, ozdobionej flagami narodowymi Rosji i Białorusi, zebrali się na czele z merem Anatolijem Łoktem radni rady miejskiej, szefowie administracji dzielnic miasta, pracownicy Nowosybirskiego Centrum Kultury Białoruskiej, przedstawiciele autonomii narodowo-kulturalnych Białorusinów, organizacji społecznych i kulturalnych, jak również biznesu. Obecny był doradca, kierownik działu Ambasady Białorusi w Federacji Rosyjskiej w Nowosybirsku Siergiej Piatkow i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w Nowosybirsku Nikołaj Afanasow. Tymczasem w Sali Posiedzeń Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego na czele z Andrejem Szorcem także zebrali się przedstawiciele władz miejskich, organizacji społecznych i kulturalnych, społeczności biznesowej, znani ludzie Białorusi.

W swoich powitaniach szefowie miast zauważyli: jest ważny wkład każdej ze stron do rozwoju relacji braterskich. “Pomimo faktu, że i wcześniej budowaliśmy bardzo niezawodne, przyjazne stosunki z Nowosybirskiem, muszę powiedzieć: oficjalny status miasta partnerskiego jest nowym poziomem pracy. Przed nami otwierają się szerokie perspektywy wszechstronnej wzajemnie korzystnej współpracy” — powiedział Andrej Szorec. Rozmawiano także o perspektywach dalszej pracy. Bo komunikacja za pomocą nowoczesnych technologii i została zaplanowana dla wspólnej korzyści. Jednak dzisiaj, jak stwierdzono, ważne jest nie tylko, aby widzieć, słyszeć i rozumieć siebie, czuć, gdzie możemy być wzajemnie korzystni. Jak wiadomo, współpraca między Białorusią a różnymi syberyjskimi regionami Rosji w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury rozwija się nie pierwszy rok. O tym mówili, powołując się na konkretne przykłady, wszyscy uczestnicy wideokonferencji.

Mamy wiele rzeczy do pożyczania od siebie. Według Siergieja Piatkowa, w warunkach niestabilności na rynku światowym taka współpraca jest konieczna, i ważne jest, aby zwiększać obroty w handlu między obydwoma krajami. Jest potrzebny, jak odznaczył dyplomata, także program dalszego rozwoju rosyjsko-białoruskiej współpracy w zakresie wymiany informacji. To na pewno pomoże tworzyć pozytywny wizerunek Białorusi, a zatem zwiększy zainteresowanie rosyjskich partnerów biznesowych do gospodarki kraju.

Rozmawiali o ważnej roli, odgrywanej przez Dni Republiki Białoruś na Syberii — odbyły się w Nowosybirsku i jesienią ubiegłego roku. Wielu udało się zobaczyć sprzęt, towary przemysłowe i spożywcze, które są już dostarczane z Białorusi albo, jak mówią, są po drodze. Białoruskie przedsiębiorstwa, opanowując nowe rynki, już robią ogromny wkład w rozwój kompleksu rolno-przemysłowego obwodu nowosybirskiego. Przytoczono charakterystyczne dane: na targach-2015 swoje produkty zaprezentowało około 30 białoruskich przedsiębiorstw. Bardzo popularne wśród kupujących są buty, ubrania, produkty mięsne i mleczne, a także ciastka, cukierki, czekolada. W 2014 roku, nawiasem mówiąc, było tylko sześć przedsiębiorstw. To żadna tajemnica: większość białoruskich producentów przyjeżdża na targi, aby znaleźć na Syberii partnerów, z którymi możliwie będzie bezpośrednio pracować.Andrej Szorec powiedział: już około 250 przedsiębiorstw Mińska prowadzą aktywną działalność handlową w regionie. Według wyników 2015 roku, obroty handlowe między Mińskiem i obwodem nowosybirskim wyniosły ponad 60 mln dolarów. Podstawą eksportu stały się ciągniki, ropa i produkty naftowe, komputery, transformatory. Dawna współpraca, powiedział pierwszy sekretarz Ambasady Rosji na Białorusi Andrej Gresznikow, łączy Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk i Narodową Akademię Nauk Białorusi. Wiadomym jest, że przez wiele lat szefem Oddziału RAN w Nowosybirsku był Walentyn Koptiug, który miał białoruskie rodowe korzenie (jego ojciec urodził się na witebszczyźnie, miał stąd wyjechać w latach stalinowskich represji), wybitny uczony. Wspólne wysiłki naukowców dają owoce w dziedzinie energetyki, są stworzone nowe gatunki roślin uprawnych. Strona białoruska jest szczególnie zainteresowana w bogatym doświadczeniu syberyjskim rafinacji ropy: bo na Białorusi działają duże rafinerie. Syberyjscy naukowcy są zainteresowani w bardziej ścisłej współpracy z kolegami w dziedzinie biotechnologii inżynieryjnych, produkcji leków, a także nawozów i innych związków dla rolnictwa.

Jak skoordynować pracę naukowców w przyszłości? Zaplanowano utworzenie centrum, które pomoże w dopasowaniu w pracy instytucji akademickich Białorusi i Rosji. A nagroda imienia wybitnego naukowca z Nowosybirska, akademika RAN Walentyna Koptiuga, już przyznawana jest naprzemiennie syberyjskim i białoruskim badaczom za wspólne osiągnięcia naukowe. Nawiasem mówiąc, w Nowosybirskim Miasteczku Akademickim w 2001 zostało zainstalowane popiersie akademika Koptiugi przy alei, nazwanej jego imieniem. Więc, może, warto władzom miejskim Mińska i Nowosybirska wspólnie zastanowić się nad utrwalaniem pamięci, ustanowieniu pomnika znanego Białorusina i na Białorusi, na historycznej ojczyźnie.

Podczas telekonferencji aktywnie rozmawiali o tym, jak dalej rozwijać stosunki kulturalne między Nowosybirskiem i Mińskiem. Jak zauważyła kierowniczka Departamentu Kultury, Sportu i Polityki Młodzieżowej Merostwa Nowosybirska Anna Tiereszkowa, wielu Białorusinów i Rosjan mają nie tylko jedną — chrześcijańską — wiarę, ale także bliskie korzenie, wspólne tradycje kulturowe. Zaprosiła mińszczan na Dzień Miasta, Dzień Chrztu Rosji, inne święta, w których wraz z rdzennymi Sybirakami aktywnie uczestniczą i syberyjscy Białorusini. Należy zauważyć, że niektórzy z nich sami są rodowymi Sybirakami: ponieważ ich przodkowie ponad sto lat temu opuścili historyczną ojczyznę.

Jednak wymiana kulturalna — to niby droga dwukierunkowa. Bo i mieszkańców Nowosybirska Białorusini stale zapraszają do swoich festiwali twórczości ludowej. Oficjalne delegacje, jak również twórcze zespoły przyjeżdżają co roku, na początku lipca, z okazji Dnia Niepodległości Białorusi nie tylko do Mińska, ale także do innych miast kraju. O ścisłej wzajemnej współpracy w szczegółach, z jaskrawymi faktami powiedzieli szefowie Białoruskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w imię św Eufrozyny Połockiej Aleksander Łogutenko i Ludmiła Sczastliwienko. Centrum to, jak wiadomo, prowadzi w Nowosybirsku dużą pracę, przyczyniło się również do tego, aby stały się miastami partnerskimi Mińsk i Nowosybirsk. I niedawno nowo mianowana dyrektorka Nowosybirskiego Centrum Kultury Białoruskiej Anastasija Trubenkowa podzieliła się twórczymi planami, żywymi wrażeniami z Białorusi, którą kilkakrotnie odwiedzała. Nawiasem mówiąc, sama Nastia, utalentowana kierowniczka zespołu wokalnego dla dzieci “Iwalon”, ma białoruskie rodowe korzenie, a urodziła się na Syberii. Los tej dziewczyny, jej krewnych — żywym przykładem tego, jak ściśle są połączeni Białorusini i Rosjanie między sobą i jak wzbogacają nas kontakty kulturalne między narodami. A gdy występowali nowosybirscy Białorusini, to było widać: ich rozmówcom w Mińsku, po drugiej stronie ekranu, było bardzo miło usłyszeć od syberyjskich kolegów podziękowania za gościnność.


Wymiana twórczych zespołów... Wspólne wystawy rzemioseł i klasy mistrzowskie... Stałe doskonalenie się grup amatorskich... Wszystko to, mówili uczestnicy telekonferencji, jest dobre i właściwe. I musimy iść dalej, aby znajdywać i rozwijać nowe formy współpracy białorusko-rosyjskiej. Jednak ciekawych pomysłów, propozycji do rozwoju stosunków dwustronnych wyrażono wiele. Wśród nich są: prowadzenie Dni Białoruskiego Kina na Syberii, wymiana występów gościnnych teatrów nowosybirskich i białoruskich, zespołów koncertowych, wystaw artystycznych, studenckich zespołów budowlanych.

Z konkretnymi propozycjami podczas telekonferencji wystąpiła przewodnicząca nowosybirskiej regionalnej autonomii narodowo-kulturalnej Nadzieżda Sancewicz. Uważa za istotne, aby wyniki współpracy dwustronnej były znane zarówno mieszkańcom Mińska i Nowosybirska. A kanały, formy do wymiany taką informacją mogą być różne: wystawy fotograficzne w metrze i w różnych obszarach miejskich, wystawy literackie, publikacje w mediach na temat relacji partnerskich Nowosybirska i Mińska. Bo Sybirakom i Białorusinom, mówiła Nadzieżda, wiele można opowiadać o siebie. Na przykład, na Białorusi nie każdy wie o Sybirakach z Czarnobyla, o tych, którzy walczyli na terytorium Białorusi w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, brali udział w jej wyzwalaniu. I, na przykład, wymiana Posterunkami nr 1 koło Wiecznego Ognia między mieszkańcami Nowosybirska i Mińska będzie odgrywać ogromną rolę w patriotycznym i duchowo-moralnym wychowaniu młodego pokolenia. Od mieszkańców Nowosybirska taki zaszczyt — wizytę w Mińsku w lecie 2016 roku — otrzymali najlepsi uczniowie szkoły nr 120. Nawiasem mówiąc, również byli podczas telekonferencji.

Pracujemy dla przyszłości, będziemy stale ruszać się do siebie — taki ogólny wniosek zrobili pod koniec biznesowej, a zarazem przyjaznej, szczerej rozmowy między miastami Anatolij Łokot i Andrej Szorec, szefowie Nowosybirska i Mińska. Mińszczanie podziękowali mieszkańcom Nowosybirska za ideę, organizowanie telekonferencji — produktywną formę komunikacji, mówiąc: należy ją kontynuować w przyszłości. Wśród konkretnych wspólnych spraw, które udało się uzgodnić mieszkańcom Mińska i Nowosybirska podczas telekonferencji, jest także wymiana delegacji Honorowej Straży Posterunku nr 1: 9 maja Nowosybirsk odwiedziła już mińska delegacja, a 22 czerwca — nowosybirska Mińsk. Miasta partnerskie będą wymieniać się i zespołami twórczymi podczas przeprowadzenia Dni Miasta, nowosybirskiego festiwalu słowiańskiej kultury “Dziedziniec słowiański”, jak również w Dniu Chrztu Rosji i Jedności Narodów Słowiańskich. A kiedy w październiku tego roku odbędzie się tradycyjne targi białoruskich towarów “Dni Białorusi na Syberii”, “pod ich skrzydłem” umówili się przeprowadzić również Festiwal Kultury Białoruskiej, Wystawę Literatury, poświęconą 20. rocznicy Państwa Związkowego, i Dni Białoruskiego Kina.

A w Dniu Jedności Narodów Białorusi i Rosji w Nowosybirsku odbył się wielki uroczysty koncert, zorganizowany przez Nowosybirskie Centrum Kultury Białoruskiej. W przeddzień zakończył się tradycyjny festiwal-konkurs amatorskiej twórczości dziecięcej “Od Polesia do Syberii nieście, bociany, wiosnę!”. Święto, nawiasem mówiąc, było jubileuszowe: 10. z rzędu. A na koncercie występowali zwycięzcy: tancerzy, śpiewacy, muzycy, mistrzowie rzemiosła ludowego. Brzmiały rosyjskie i białoruskie pieśni. I burzę emocji po raz kolejny wywołał utwór o nazwie “Biała Ruś”, którego wykonanie podczas festiwali jest tradycją. Posiada następujące słowa: “Gdy zabrzmią dzwony w Chatyniu,/ W Rosji słychać ich żałobny dźwięk”.

Ludmiła Bielawskaja, Nowosybirskie Centrum Kultury Białoruskiej
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter