Świat w lustrze

W galerii “Podziemka” na alejach Niezależności, która słynie jako bardzo modna wśród młodych malarzy, odbyła się fotowystawa “180 stopni”
Odbicia, cienie — to realno¶ж, obrуcona o 180 stopni. Wedіug wyznania studentek wydziaіu artystycznego Akademii Sztuk Piкknych Maryny Јukasz i Maryny Moroz, уw ¶wiat jest wspanialszy i ciekawszy, niї ten, do ktуrego czіowiek jest przyzwyczajony. Robi±c jego zdjкcia odbite w kaіuїach, na ¶cianach domуw, w oszklonych budynkach, dziewczyny sprуbowaіy zmieniж stereotypowy stosunek do zdania: patrz±c pod nogi nie zobaczysz nieba.

Zwykle postrzegamy wzniosіy ¶wiat gdzie¶ na gуrze w niebie, lecz nie ten pod nogami. Dziwaczne, iluzoryczne cienie ludzi, przedmiotуw caіkiem dalekie s± od rzeczywisto¶ci. Zreszt±, w¶rуd mіodych malarzy przyjкte jest sprawdzanie jako¶ci obrazуw w lustrzanym odbiciu. Je¶li obraz podoba siк autorowi w lustrze, to znaczy, їe jest udany.

“Zrobili¶my co¶ podobnego, — mуwi Maryna Јukasz. — Robi±c lustrzane zdjкcia, sprawdzili¶my doskonaіo¶ж realno¶ci. I wykryli¶my dla siebie niezwykіy ¶wiat. Najbardziej bezpretensjonalne, na pierwszy rzut oka, rzeczy okazaіy siк godnymi podziwu. Ujawniіo siк, їe cienie, odbicia maj± swуj wіasny charakter, indywidualno¶ж. A “fotogeniczno¶ж” asfaltu jest po prostu zadziwiaj±ca. Miaіy¶my nawet wraїenie, їe ¶wiat w lustrzanym odbiciu odpowiada wzajemno¶ci± i podpatruje nas”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter