Świadectwo zainteresowania

Pierwsze Białoruskie Forum Inwestycyjne w Londynie stało się wydarzeniem, które zbliżyło do siebie potencjalnych rodzimych i zagranicznych partnerów, stało się wydarzeniem roku
Pierwsze Białoruskie Forum Inwestycyjne w Londynie stało się wydarzeniem, ktуre zbliżyło do siebie potencjalnych rodzimych i zagranicznych partnerуw, stało się wydarzeniem roku.

Na rynku telefonii komуrkowej na Białorusi rywalizują trzej prywatni operatorzy. Zainwestowali w tę branżę miliardy dolarуw. Przykładowo całkiem niedawno pakiet akcji spуłki BEST, założonej w swoim czasie przez państwo, sprzedano obcej firmie za 600 milionуw dolarуw. Widoczna jest ostra walka o klientуw. Taryfy usług telefonii komуrkowej na Białorusi są dziś bardzo atrakcyjne. Porozmawiać przez komуrkę można prawie w każdym zakątku kraju. Cieszy jakość połączenia. Przykładowo podczas forum inwestycyjnego w Church House w centrum Londynu członkowie białoruskiej delegacji korzystali z usług “swojego” operatora — spуłki Velcom i byli zadowoleni z poziomu obsługi. Bez wątpienia telefonia komуrkowa na Białorusi nadal będzie atrakcyjna dla inwestycji zagranicznych.
Dotyczy to rуwnież wielu innych branż białoruskiej gospodarki. Podczas forum inwestycyjnego w Londynie Białoruś zaprezentowała ponad 100 projektуw inwestycyjnych w dziedzinie budowy maszyn, chemii i petrochemii, turystyki, rolnictwa, energetyki, budownictwa. Czy to jest dużo? Warto przytoczyć kilka faktуw: Białoruś wybrała inwestycyjną drogę rozwoju i w najbliższym czasie planuje zbudować ponad 100 nowych przedsiębiorstw i 400 postępowych linii technologicznych. W Londynie przez pryzmat inwestycji i odnowy zaprezentowano prawie cały kraj. Miejsce prezentacji wybrano nie przypadkowo. Londyn jest centrum finansowym Europy Zachodniej, poza tym nasze stosunki gospodarcze z Wielką Brytanią rozwijają się bardzo dynamicznie.
Białoruś to nie terra incognita dla obcego kapitału. Działa tu ponad 4 tysiące zagranicznych i wspуlnych spуłek. Inwestycje zagraniczne w 2007 roku osiągnęły 5,4 miliarda dolarуw, tj. trzykrotnie więcej niż w 2005 roku. Co spowodowało taki wzrost zainteresowania ludzi biznesu Białorusią? Częściowo na to pytanie odpowiedział w swoim przemуwieniu podczas forum w Londynie dyrektor wykonawczy SB Telecom Ltd. Helmut Duhs.
— Odnotowujemy wysokie tempo wzrostu gospodarki i dochodуw na Białorusi, jej podatność na innowacje techniczne, stabilność społeczną, wysoki poziom wykształcenia ludności i kwalifikacji pracownikуw. Przez lata działalności na białoruskim rynku nasza firma osiągnęła pewny sukces, chociaż są pewne trudności — oświadczył. — Nie poprzestaniemy na tym, dostrzegamy nowe segmenty rynku i perspektywy, ktуre moglibyśmy tam realizować. Potwierdzamy zamiar inwestowania na Białorusi w 2009 roku, jednak szczegуlną uwagę należy zwrуcić na zapewnienie ich maksymalnej skuteczności. Zamierzamy między innymi wspуlnie z partnerami instalować przekaźniki na wspуlnych masztach. To znacznie obniży koszty wszystkich.
To dość typowa opinia biznesmenуw, ktуrzy prowadzą działalność na Białorusi, w tym w branży telekomunikacji. Wszyscy otrzymują duże zyski, zamierzają wdrażać nowe technologie. To umożliwi dalszy rozwуj rynku. Oczywiście są pewne problemy. Zagraniczni inwestorzy z niecierpliwością czekają na demonopolizację telefonii stacjonarnej. Obecnie trwają przygotowania do tego procesu. W ogуle Białoruś zamierza wejść do 30 państw o najbardziej atrakcyjnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu w ciągu roku uchwalono ponad 30 aktуw prawnych, skierowanych na liberalizację w zakresie gospodarki. Poza tym wprowadzono ulgi dla biznesu, inwestującego w rozwуj produkcji i usług w małych i średnich miejscowościach, na wsi, wolnych strefach ekonomicznych.
— Rząd domaga się od lokalnych władz zapewnienia dogodnych warunkуw dla inwestorуw — wytłumaczono w Narodowej Agencji Inwestycyjnej Białorusi. — Co roku zmniejsza się między innymi obciążenie podatkowe biznesu. Staramy się dziś pracować indywidualnie z każdym inwestorem. Zamierzamy też szerzej wykorzystać dość rzadkie na Białorusi narzędzia inwestowania, takie jak koncesja, finansowanie projektowe, venture capital.
Nowe podejście rządu zainteresowało gości Białoruskiego Forum Inwestycyjnego w Londynie. Odbyły się dziesiątki negocjacji. Będą kontynuowane w Mińsku, gdzie w najbliższym czasie przyjadą kierownicy co najmniej trzech znanych w świecie firm. Wiele oświadczyło o zamiarze zrealizować na Białorusi ambitne plany. Przykładowo rosyjska Itera Sp. z o. o. planuje zainwestować 12 miliardуw dolarуw w Minsk City. Ten unikalny projekt architektoniczny połączy centrum biznesowe i strefy komfortowego zamieszkania.
Kolejnym ważnym wydarzeniem jest otwarcie w Londynie przedstawicielstwa białoruskiej spуłki petrochemicznej. Białoruś nie posiada większych złoży ropy naftowej, jednak jest dużym ośrodkiem jej przerуbki i eksporterem produktуw przerуbki ropy naftowej. Na forum zaprezentowano między innymi projekty inwestycyjne dalszej modernizacji dwуch działających w kraju przedsiębiorstw petrochemicznych. Ich produkcja dobrze sprzedaje się w Europie, otwarcie przedstawicielstwa firmy petrochemicznej pozwoli zorganizować dostawy benzyny i oleju napędowego bezpośrednio do sieci stacji paliwowych nie tylko w Anglii.
Białoruś natomiast dalej poszukuje nowych możliwości wspуłpracy. Niedawno odbyło się pierwsze agrarne forum inwestycyjne, Międzynarodowa Korporacja Finansowa przeprowadziła seminarium biznesowe. Poza tym w 2009 roku planuje się zorganizować białoruskie forum inwestycyjne w jednym z bogatych krajуw arabskich, a następnie w innych regionach świata. Eksperci zaznaczają, że już w najbliższej przyszłości można spodziewać się wzrostu inwestycji zagranicznych na Białorusi do 2–4 miliardуw dolarуw. W dalszej perspektywie ta liczba może zwiększyć się kilkakrotnie.

Włodzimierz Bibikow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter