To święto stało się już dobrą tradycją, po raz 19 Białorusini i Rosjanie obchodzili Dzień Jedności

Święto na dwa domy

Dzień Jedności Narodów Białorusi i Rosji w ujęciu gospodarczym

Dzień Jedności Narodów Białorusi i Rosji w ujęciu gospodarczym


To święto stało się już dobrą tradycją, po raz 19 Białorusini i Rosjanie obchodzili Dzień Jedności. W Mińsku i Moskwie odbyły się uroczystości, spotkania i koncerty.


Sekretarz państwa Grigorij Rapota odpowiada na pytania dziennikarzy

Zapoczątkowali integrację jak wiadomo prezydenci dwóch krajów w 1996 roku. Od tego momentu w ramach Państwa Związkowego trwa budowanie przyjaznych i wielowymiarowych stosunków dwustronnych. Co daje integracja społeczeństwu, zwykłym ludziom? Odpowiedział na to pytanie sekretarz stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota:

— Po rozwiązaniu ZSRR i utworzenia państw niepodległych Białoruś i Rosja stały się inicjatorami zachowania wszystkiego co najlepsze i jednocześnie znalezienia nowej formy stosunków, która pozwalałaby żyć w komforcie, sprzyjałaby rozwojowi gospodarki, dziedziny społecznej — opieki zdrowotnej, szkolnictwa, systemu emerytalnego. Podpisana została umowa o utworzeniu Unii Celnej, do której później dołączyły również inne państwa. Z czasem mocniejsze stawało się wzajemne przyciąganie się w dwustronnych stosunkach Białorusi i Rosji, co złożyło się na podpisanie umowy o utworzeniu Państwa Związkowego. To świetny projekt, zmierzający do dobra.

Na poziomie codziennym najbardziej zauważalne są osiągnięcia integracyjne w dziedzinie społecznej. Należy do nich równouprawnienie obywateli dwóch krajów, jeśli chodzi o wybór miejsca zamieszkania i zatrudnienia, studia, emeryturę, opiekę zdrowotną. Przykładowo na Białorusi przyznano emerytury około 12500 obywatelom dwóch krajów. Przy tym ponad 900 emerytur eksportuje się do Rosji. A z Federacji Rosyjskiej emeryturę na Białorusi otrzymuje 18250 osób. Korzystając z równouprawnienia w zakresie szkolnictwa, na uczelniach w Rosji studiuje ponad 14 tysięcy Białorusinów. Na Białorusi wykształcenie wyższe zdobywa ponad 1000 Rosjan. Przy tym około 300 otrzymuje białoruskie stypendia. W 2014 roku na środki budżetu Państwa Związkowego w najlepszych uzdrowiskach Białorusi i Rosji odbyło kurację półtora tysiąca uczniów dwóch krajów. Nie mniej osób zamierza się obsłużyć w 2015 roku.

Pomyślnie rozwija się współpraca w polityce zagranicznej i obronnej Białorusi i Rosji. W gospodarce rozstrzygnięto wiele kwestii: powstaje wspólny obszar transportowy, naukowo-techniczny. W tych dziedzinach jednak wiele niuansów należy dopiero uzgodnić. Rozwiązaniem podobnych aktualnych zadań aktywnie zajmuje się sekretarz stanu Państwa Związkowego, prowadząc negocjacje z szefami białoruskiego i rosyjskiego rządu. Trwają rozmowy między innymi o mechanizmach realizacji głównych integracyjnych projektów przemysłowych: korporacji na bazie Mińskiego Zakładu Samochodowego MAZ i Kamskiego Zakładu Samochodowego KAMAZ, białoruskiego zakładu Integral i Roselektroniki, Azotu w Grodnie i rosyjskiego Eurochemu. Przeprowadzono oszacowania, określono strukturę zakładanych wspólnych przedsiębiorstw transnarodowych. Wolę polityczną do integracji mają obie strony.

Nie mniej aktualne jest prowadzenie wspólnej polityki przemysłowej. Nie jest możliwa bez zapewnienia równych warunków dla działalności przemysłowych i innych przedsiębiorstw na terytorium dwóch krajów. Na razie przepisy prawa Białorusi i Rosji w wielu aspektach się różnią. Należy między innymi ustalić status prawny własności, powstającej w wyniku działalności Państwa Związkowego.

Ważne miejsce w integracji gospodarczej i naukowo-technicznej Białorusi i Rosji zajmują programy naukowo-techniczne. Na ich finansowanie wydaje się najwięcej środków budżetowych Państwa Związkowego. W chwili obecnej trwa realizacja 10 projektów. Grigorij Rapota uważa, że takich programów powinno być więcej. W chwili obecnej rozpatruje się co najmniej 20 wspólnych projektów. Ostatecznie zatwierdza nowe projekty naukowo-techniczne, jak i wyniki wykonania poprzednich, Rada Ministrów Państwa Związkowego.

Uładzimir Jakauleu
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter