Świąteczny kalendarz

[b]Święta mogą opowiedzieć o historii kraju i jego teraźniejszości[/b]W głąb wieków udaję się z jedną myślą — prześledzić stawanie się świątecznego kalendarza. Po ważnych wydarzeniach pojawiały się święta narodowe, pamięta się także o świętach zawodowych i ludowych. Każde ma własną historię.W średniowieczu na terytorium współczesnej Białorusi znajdowało się kilka księstw, z których najpotężniejsze było Księstwo Połockie. Szczyt rozwoju przypada na okres rządów Wsiesława Czarodzieja, który przez jakiś czas był nawet władcą Kijowa. W połowie XIII wieku powstało jedno z największych państw Europy — Wielkie Księstwo Litewskie.
Święta mogą opowiedzieć o historii kraju i jego teraźniejszości

W głąb wiekуw udaję się z jedną myślą — prześledzić stawanie się świątecznego kalendarza. Po ważnych wydarzeniach pojawiały się święta narodowe, pamięta się także o świętach zawodowych i ludowych. Każde ma własną historię.
W średniowieczu na terytorium wspуłczesnej Białorusi znajdowało się kilka księstw, z ktуrych najpotężniejsze było Księstwo Połockie. Szczyt rozwoju przypada na okres rządуw Wsiesława Czarodzieja, ktуry przez jakiś czas był nawet władcą Kijowa. W połowie XIII wieku powstało jedno z największych państw Europy — Wielkie Księstwo Litewskie. Litwą wуwczas nazywano ziemie wspуłczesnej Białorusi i kawałeczek wspуłczesnej Litwy. Stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego było Wilno. W XIII — XIV wieku terytorium księstwa rosło. W 1420 roku Wielkie Księstwo Litewskie osiągnęło 687 tysięcy kilometrуw kwadratowych (nie licząc stepуw nadczarnomorskich).Terytorium wspуłczesnej Litwy zajmowało około 10 procent, wspуłczesnej Ukrainy — 33 procent, Rosji — 23 procent, Białorusi natomiast około 30 procent.
W 1569 roku utworzona została unia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Powstało nowe państwo federacyjne — Rzeczpospolita Obojga Narodуw.
Po trzech rozbiorach Rzeczypospolitej Imperium Rosyjskie zagarnęło sobie rуwnież Białoruś. W okresie wojen napoleońskich kraj został rozgrabiony przez wycofujące się wojska rosyjskie, a pуźniej przez uciekające wojsko Napoleona. Dość dużo mieszkańcуw emigrowało do Ameryki Pуłnocnej.
Niepodległe państwo białoruskie odrodziło się dopiero w XX wieku. Do 1954 roku terytorium Białorusi kilkakrotnie pokrojono i dopiero po II wojnie światowej Białorusi nadano wspуłczesne kształty. Od 1922 roku do 1991 roku Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka wchodziła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Dnia 25 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa uchwaliła Deklarację Suwerenności i kraj uzyskał niepodległość. Mimo tragicznej historii i nieprzyjemnych doznań Białorusini zawsze lubili święta.

Najważniejsze dni
W świątecznym kalendarzu Białorusi jest ponad 90 świąt narodowych, zawodowych i ludowych. Wśrуd nich zarуwno typowe dla innych państw, jak i specyficzne, wywodzące się z własnych tradycji.
Święta państwowe wskazują na priorytety polityki państwowej, między innymi Dzień Godła i Flagi, Dzień Konstytucji, Dzień Zwycięstwa, nawiązujące do okresu radzieckiego. Dzień Matki pojawił się całkiem niedawno. Na Białorusi obchodzony jest 14 października. W ten sposуb państwo oficjalnie przyznało szczegуlny stosunek do kobiety — matki.
Nazwy świąt zawodowych mуwią same za siebie. Tradycja obchodуw dni najbardziej rozpowszechnionych zawodуw pojawiła się za czasуw Związku Radzieckiego. Stawanie się suwerennej Białorusi nie wiele zmieniło, tylko dni obchodуw niektуrych z nich. W białoruskim kalendarzu można znaleźć Dzień Lekarza, Prawnika, Kierowcy, Celnika i reprezentantуw innych zawodуw. Zostały też archaiczne, na przykład 25 października jest Dzień Młynarzy, 14 listopada — Dzień Kowala.
Chociaż wspуłczesny przemysł wyparł rzemiosła, zawуd kowala nadal jest szanowany. Podczas festiwalu "Słowiański Bazar w Witebsku" co roku urządza się Bal Hefajstosa. Rzemieślnicy popisują się umiejętnością wyrobienia z metalu kwiatуw, motyli i nawet nakrycia głowy.
Pewne święta tracą na znaczeniu, inne odwrotnie jak na przykład Dzień Matki. Nic nie jest wieczne, przecież zmienia się samo życie. W tej chwili na Białorusi rozważa się wprowadzenie do kalendarza Dnia Przedsiębiorcy.

Z głębi wiekуw
Święta państwowe i zawodowe nie zawsze są jednoznaczne i zobowiązują do powściągliwości, natomiast święta ludowe nie mają takich ograniczeń. Dlatego są najbardziej lubiane, między innymi Maslenica, ktуrej głуwnym atrybutem są bliny i poczęstunek. Przepięknym świętem jest Kupale, obchodzone na Białorusi w nocy z 6 na 7 lipca związane z letnim przesileniem słońca. W tym dniu nasi przodkowie starali się odwdzięczyć za hojność natury, za dobre plony. Intrygującym momentem było skakanie dziewcząt i chłopcуw przez ognisko, posiadające moc oczyszczenia. Dziewczęta wrуżyły, puszczały wianki na wodę i śledziły jego bieg, prуbując zajrzeć w przyszłość. Z Kupalem wiąże się tajemnicza legenda o kwiecie paproci, o pуłnocy paproć na krуtko zakwita czerwienią. Kto znajdzie ten kwiat, pozna wszystkie tajemnice świata.
Święta ludowe są najstarsze i najbardziej autentyczne. Istnieją także młodsze święta, przy tym zapożyczone. Oprуcz Międzynarodowego Dnia Studenta 17 listopada, obchodzi się także rosyjski 25 stycznia. Jego początki sięgają XVIII wieku, gdy 25 stycznia 1755 roku, w dniu św. Tatiany, rosyjska cesarzowa Elżbieta podpisała ustawę o założeniu w Moskwie uniwersytetu i dwуch gimnazjуw. Św. Tatiana uważana jest za opiekunkę studentуw.

Nowe trendy
W ostatnich latach jest coraz więcej zapożyczonych świąt. Od końca lat 90. obchodzony jest dzień św. Walentego, znany jako dzień wszystkich zakochanych. Młodzi ludzie tego dnia dają prezenty swoim sympatiom. Chętnie przyswojono Międzynarodowy Dzień Muzeуw. Od kilku lat muzea kraju urządzają wspaniałe show. W zespole pałacowo-ogrodowym w Homlu odbywają się prawdziwe bale.
Dzień Bez Samochodu rуwnież stał się oznaką nowych czasуw. Nie zapomniano też o Dniu Urody. Z okazji tego dnia piękne kobiety uczestniczą w biegu na szpilkach.
Barwne i oryginalne święta kultury zachodniej — Parada Kwiatуw w Holandii, Dzień Drzewa we Włoszech, La Tomatina w Hiszpanii — inspirują białoruskie miasta do rozwoju własnych tradycji.
Swoje święto piwa pojawiło się w Lidzie. Słuck obchodzi święto ziemniaka. Święto latawcуw na dobre zakorzeniło się w powiecie buda-koszelowskim, jesienią organizatorzy darzą niezapomniane wrażenia mieszkańcom miasta powiatowego.
W Homlu wymyślono święto dobrych spraw. Nikt i nic nie ogranicza wykazu dobrych spraw. Posadzić drzewo, pomуc choremu dziecku... Pod koniec roku specjalna komisja wybiera najbardziej miłosernego samarytanina spośrуd wszystkich mieszkańcуw miasta.

Wioletta Draluk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter