Święte oblicza z dalekich stuleci

W Nowogrodzkim Kremlu została otwarta wystawa unikalnych białoruskich ikon
W Nowogrodzkim Kremlu zostaіa otwarta wystawa unikalnych biaіoruskich ikon.

W Nowogrodzkim muzeum-rezerwacie wystawiono kolekcjк ikon z XVI–XVII stuleci z zasobуw Narodowego Muzeum Sztuki Biaіorusi. Ekspozycja pod nazw± “Biaіoruski barok XVI–XVIII stuleci. Malarstwo ikon” obejmuje zabytki sztuki narodowej, ktуre w namacalny sposуb demonstruj± artystyczn± oryginalno¶ж biaіoruskich ikon. Zdaniem specjalistуw, te powstaіe z tradycji katolicko-prawosіawnej ikony s± unikalne i samoistne.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter