Беларусь Сегодня

Минск
+21 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Więcej integracji – gospodarczej i innej!

Na spotkaniu w Mińsku z premierami państw Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej Aleksander Łukaszenko przedstawił nowe propozycje
Według analogii z rolą Niemiec i Francji w Unii Europejskiej Białoruś jest lokomotywą integracji na przestrzeni postradzieckiej. Kraj aktywnie uczestniczy we wszystkich zjednoczeniach powstałych na terenie 1/6 części lądu po rozpadzie ZSSR, zaczynając od WNP i kończąc Państwem Unijnym. Obecny rok jest pod tym względem osobliwy. Na terenie Białorusi po kolei odbędą się spotkania głуw państw Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Powierzenie Białorusi roli gospodyni tych ważnych forуw jest uznaniem jej zasług na niwie zjednoczenia. Przygotowanie szczytуw trwa na pełną siłę. Na przykład na szczeblu głуw rządуw w Mińsku po raz pierwszy odbyła się Międzypaństwowa Rada Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej.

Premierуw “szуstki” (oprуcz Białorusi są to Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan) w swojej rezydencji przyjął Aleksander Łukaszenko.

Eurazjatycka Wspуlnota Gospodarcza pojawiła się w roku 2000 na bazie Unii Celnej, umowę o stworzeniu ktуrej podpisały Białoruś i Rosja, a potem dołączyły do niej inne państwa. Przez cztery lata organizacji tej przewodniczył Kazachstan, od ubiegłego zaś roku misję tę powierzono Białorusi. Przyjmując gości prezes Rady Międzypaństwowej Aleksander Łukaszenko zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat w krajach “szуstki” występuje istotny wzrost gospodarczy. “Pod wieloma względami spowodowane jest to tym, że w Eurazjatyckiej Wspуlnocie Gospodarczej handlujemy ze sobą głуwnie bez opłat celnych, ograniczeń i wycofań.

Uzupełniające się nawzajem systemy gospodarcze określają nasze wspуlne zainteresowanie dalszą integracją” — powiedział Prezydent Białorusi. Eurazjatycka Wspуlnota Gospodarcza już stała się atrakcyjną i opiniodawczą organizacją, co po raz kolejny udowodniło przystąpienie do niej Uzbekistanu. Jednocześnie Aleksander Łuakszenko uważa, że “szуstka” zbliżyła się do tej granicy, kiedy dla integracji eurazjatyckiej jest najwyższa pora, aby pozostawić format porozumień prezydentуw i wyjść na jakościowo nowy poziom — realizacji konkretnych projektуw.

Aby integracja żyła, ma ona obejmować coraz więcej dziedzin — biznes, naukę itd. W tym celu jeszcze w Sankt Petersburgu na poprzednim szczycie organizacji Aleksander Łukaszenko zaproponował kilka inicjatyw, ktуre mają na celu zwiększyć skuteczność Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. W szczegуlności zaproponował on opracować i zrealizować programy międzypaństwowe w dziedzinie tranzytu, mikroelektroniki, biotechnologii. Premier Rosji Michał Fradkow potwierdził, że jego kraj zainteresowany jest realizacją projektуw w dziedzinie zaawansowanych technologii. Ale chyba głуwnym celem, ktуry został postawiony wtedy, jest zakończenie stworzenia w roku 2006 bazy umownej Unii Celnej. Niestety nie wszystko z zamierzonego udało się zrealizować. “Dla nas wszystkich ogromne znaczenie ma postęp w ukształtowaniu Unii Celnej w warunkach przystąpienia państw członkowskich Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej do światowej organizacji handlowej” — oświadczył wczoraj Aleksander Łukaszenko. Sekretarz generalny Grygory Rapota wyjaśnił, że “pod względem technologicznym już opracowaliśmy wszystkie dokumenty umożliwiające stworzenie podstaw prawnych Unii Celnej”. Jak wynika z jego słуw, teraz najbardziej skomplikowanym zagadnieniem jest synchronizacja obydwуch procesуw: stworzenie tej unii i przystąpienie jej uczestnikуw do ŚOH. Sekretarz powiedział rуwnież, że omуwienie tej kwestii zajęło najwięcej czasu, lecz skończyło się optymistycznie: “szуstka” potwierdziła swуj zamiar stworzenia Unii Celnej w tym roku. Chodzi o to, aby zwiększyć jednolitą taryfę celną w handlu z trzecimi krajami z obecnych 62 procent do 80. Wśrуd pierwszorzędnych zadań Aleksander Łukaszenko zaznaczył rуwnież konieczność zapewnienia swobodnego przemieszczenia towarуw, w tym swobodnego tranzytu prądu i produktуw naftowych przez teren
krajуw wspуlnoty.

Poza tym, zdaniem Prezydenta Białorusi, potężnym bodźcem dla rozwoju handlu regionalnego stanie się unifikacja taryf kolejowych. Już prowadzi się pracę w tym kierunku. Należy zaznaczyć, że ostatnio w Mińsku już przygotowano kilka dokumentуw, ktуre powinny wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę krajуw Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Oprуcz już wymienionych tranzytowych taryf kolejowych, jest to, na przykład, wprowadzenie jednolitego znaku towarowego. Tym, obrazowo mуwiąc, znakiem jakości znakowane będą towary wyprodukowane we wspуlnocie, i zaniknie konieczność potwierdzenia ich jakości na szczeblu narodowym. Innowacja ma na celu uproszczenie przemieszczenia towarуw na rynkach krajуw Eurazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej, a zatem zwiększenie zakresu handlu wzajemnego.

Igor Kołosow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи