Nagrody państwowe stały się dla kobiet najlepszym prezentem z okazji 8 marca

Wdzięczność i szacunek

Kobiety osiągają sukces we wszystkich branżach gospodarki, a w wielu pewnie utrzymują czołowe pozycje. Powiedział o tym prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wręczając nagrody państwowe.


Na uroczystym spotkaniu były obecne reprezentantki różnych zawodów

Takie spotkania zawsze są szczególne, ponieważ odbywają się z okazji wiosennego święta — Dnia Kobiet. “Święto symbolizuje głęboki szacunek do matek, żon, sióstr, koleżanek, szacunek do pracowniczek, podziwianie ukochanych — powiedział prezydent. — W tym dniu dziękujemy za wielki wkład w rozwój wszystkich dziedzin życia współczesnego społeczeństwa białoruskiego. Za rolę, którą odgrywacie w budowaniu państwa, gospodarce, przemyśle, kulturze i oczywiście w rodzinie. W przededniu 8 marca warto wyróżnić zasługi naszych wybitnych kobiet”.

Na uroczystości obecne były przedstawicielki różnych zawodów. Wśród nich Alaksandr Łukaszenka szczególnie wyróżnił pracowniczki resortu zdrowia, sukcesy białoruskiej medycyny jego zdaniem byłyby niemożliwe bez profesjonalizmu, troski i dobrych serc lekarek.

Głowa państwa podkreślił znaczenie osiągnięć kobiet w handlu i w żywieniu zbiorowym, komunikacji, bankowości, przemyśle lekkim i spożywczym.

“Kobiety nie tylko troszczą się o dom, ale i chronią państwo, spokój i porządek w naszym społeczeństwie. Dziś coraz więcej naszych rodaczek służy w wojsku, milicji, jednostkach Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Większość urzędników również stanowią przedstawicielki płci pięknej”.

Prezydent Białorusi uważa za bezcenny wkład kobiet w zachowanie i pomnożenie narodowego dziedzictwa kulturowego. Położył nacisk na ważnej roli kobiet w rozwoju i doskonaleniu szkolnictwa i nauki, wychowania fizycznego i sportu. “Błyskotliwe osiągnięcia naszych kobiet w sztuce i sporcie wsławiają kraj” — jest przekonany Alaksandr Łukaszenka.

Na wdzięczność prezydenta zasłużyły pracowniczki opieki społecznej, ponieważ trudno przecenić roli kobiet w kwestii miłosierdzia i pomocy bliźnim.

“Dziękuję za to, że swoją pracą, talentem i dobrocią czynicie nasz świat lepszym — podziękował Alaksandr Łukaszenka. — W twórczości i działalności społecznej, w zakładach przemysłowych i na służbie publicznej jesteście źródłem nowych idei, kreatywnej siły i umiejętności znajdowania optymalnych rozwiązań w najtrudniejszych sytuacjach. Jakiekolwiek są wasze sukcesy zawodowe, nigdy nie zapominacie o najważniejszym — o rodzinie, zdrowiu i dobrobycie swoich bliskich. Właśnie dzięki wam jest porządek w domach”.

Prezydent życzył, by nagrody państwowe stały się dla kobiet dobrym prezentem z okazji święta i wyrazem głębokiego uznania i miłości do wszystkich białoruskich kobiet.

Wienijamin Michiejeŭ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter